Wikipédia:Adatvédelmi irányelvek (IP-ellenőrzés)

Tudnivalók
Ez a lap az IP-ellenőrzési kérések oldalának melléklete.

A Wikipédia működéséhez szükséges a felhasználók adatainak naplózása, és a visszaélések megelőzéséhez vagy a a visszaélők felderítéséhez néha szükséges ezen adatok ellenőrzése. Mindezt az Wikipédia:Adatvédelmi irányelvek lap tartalmazza részletesen.

Az IP-ellenőrök által ellenőrizhető adatokat akkor használjuk fel (az adatvédelmi nyilatkozattal összhangban), ha ezen felhasználással elhárítható a Wikipédia megzavarása (például cikkek vandalizálása, szavazások meghamisítása vagy egyéb, irányelvek által tiltott és ismétlődő tevékenységek), és ezen adatok segítségével beazonosíthatók az egyes szerkesztők által használt IP-tartomány vagy felhasználói nevei.

Az adatok felhasználására példa

 • Zoknibáb ellenőrzés, különösen azon esetekben, ha felmerül a szavazások meghamisításának vádja [lehetőség szerint legalább 5 kéréssel támogatva], ha felmerül az irányelvek megsértése zoknibábok alkalmazásával vagy ha mindkét (zoknibábozással „gyanúsított”) felhasználó hozzájárul az ellenőrzéshez.
 • Blokkolás IP-tartományra, amennyiben ez szükségessé válik.
 • Panasz eljuttatása a visszaélést elkövető felhasználó internet szolgáltatójának, amennyiben a közösség is egyetért abban hogy a WP működését jelentősen megzavarja, vagy szándékosan és nyilvánvalóan sérti a WP érdekeit, vagy veszélyezteti annak működését vagy létét.

A fenti felsorolás nem kizárólagos: minden olyan esetben történhet ellenőrzés, amikor ez szükségessé válik, és ezt a szerkesztői vagy adminisztrátori közösség kéri. (Ennek megítélése általában az irányelvek szavazásával egyező feltételű – de annál általában jóval rövidebb ideig tartó – szavazás.)

A megismert adatok - a fenti „implicit” esetektől eltekintve, ahol esetleg logikusan kiderülhet névegyezés („zoknibábozás”) vagy Név-IP egyezés (egy kérdéses szerkesztő anonim szerkesztései esetén) - az adatvédelmi nyilatkozat által leírt módon és esetekben nem kerülnek explicit publikálásra (tehát az, hogy egy adott szerkesztő milyen IP-ről vagy szolgáltatótól szerkeszt).

Kiegészítés 2005.09.22.

 • Minden kérés időpontja nyilvános naplózásra kerül. Ha az ellenőrzés egyezést mutat, akkor az érintett szerkesztő azonosítói is, anon szerkesztés esetén annak „azonosítója” (IP-je).
 • A folyamat általában a következő:
  1. érkezik egy kérés, hogy XX és YY ugyanaz-e: a kéréshez vagy legalább 2 adminisztrátor (nem feltétlenül nyilvános) jelzése, vagy legalább 5 szerkesztő „igen” szavazata és egyszerű többsége szükséges, valamint indoklás (ami ezen a módon leszavazható)
  2. megtörténik a vizsgálat
  3. a végeredmény publikálásra kerül: vagy „a két (vagy több) név zokni”, vagy „nem zokni”; bizonyos esetekben a válasz lehet a zoknik listája, avagy „nem megállapítható” jellegű válasz, a kérésektől és a műszaki feltételektől függően
  4. az illető IP számai nem kerülnek a válaszban publikálásra.
 • A folyamat másik formája az, amikor XX és YY mindketten kérik az ellenőrzést, és annak publikálását.
 • Egyelőre nem kialakult a közvetlen blokkolás, a spamek illetve a Wikipédia egésze iránt indított eljárások formája, de ez is mindenképp az adminisztrátorok avagy a szerkesztők egyeztetésén kell, hogy alapuljon.

Automatikus ellenőrzés

kiegészítés 2009.05.17. (szavazás alapján)

Rosszindulatú viselkedésért adott két hetes vagy hosszabb (vagy végtelen/határozatlan idejű) blokk esetén a blokkolt szerkesztő adatait az IP-ellenőrök külön megbeszélés vagy jóváhagyás nélkül is ellenőrzik. Az ellenőrzés célja a zoknibábok leleplezésének megkönnyítése, a tartományblokkolás egyszerűsítése és a blokkok kijelentkezéssel való kijátszásának megnehezítése.

Az ellenőrök ítélőképességére van bízva, hogy mikor gondolják egy kellően hosszú blokkról, hogy nem rosszindulatért járt (pl. ha elfogadhatatlan, de nem kifejezetten provokatív azonosítóért kap valaki örökblokkot), ilyenkor nem ellenőriznek. Az ilyen ellenőrzéseket ugyanúgy naplózni kell, mint a többit; az eredmények közzétételére a szokásos szabályok érvényesek (azaz két szerkesztő valószínű azonosságát közzéteszik az ellenőrök, de magát az IP-címet csak akkor és csak abban a mértékben, amikor és amennyire az valamilyen technikai intézkedéshez vagy valamilyen vitás kérdés eldöntéséhez szükséges). Az adott IP-címet használó szerkesztők listájának lekéréséhez – mivel az kívülálló szerkesztők IP-jének a kiderülésével járhat – továbbra is a szokásos jóváhagyás kell.

Kiegészítés: zoknibábok használata blokk elkerülésére (2013. június)

A közösség zoknibábokkal való visszaélésnek és IP-ellenőrzési oknak tartja, ha valaki többször is blokkolásközeli helyzetbe kerül, majd új azonosítót kezd használni, vagyis azzal próbál tiszta lapot kapni egy blokkra érett helyzetben, hogy új néven jön vissza.

Kiegészítés: Az IP-ellenőrzési irányelv eltörlése (2016. február)

A lefolytatott szavazás szerint a magyar Wikipédia IP-ellenőrzési szabályait az alapítvány központi keretirányelve szabályozza. Ennek hivatalos angol szövege itt olvasható, aki a magyar fordítást szeretné látni, ide kattinthat. A szavazás eredményeként az ezen a lapon olvasható irányelv és a manuális naplózás megszüntetésre került.


English translation

(approximate translation)

For the seamless operation of Wikipedia it is required to log the data generated by editors and it is sometimes necessary to use this data to prevent abuse - this is described in more detail in the privacy policy.

The data we gather is only used (in accordance with the requirements in the Privacy Policy) when this could help prevent further abuse of Wikipedia (for example article vandalism, vote abuse or any repeated abuse of the policies), and this data helps in the identification of the usernames and IP addresses of the editors involved.

Examples of the possible uses of the data:

 • Sock puppet check, especially in the cases when there is a possible vote abuse [preferably backed by at least 5 requests], in the case when policies are violated or abused by sock puppets or when both users (accused of one being the sock puppet of the other) agree to the check.
 • blocking of an IP range/subnet if it becomes necessary.
 • Complaints to the ISP of the person in question when the community agrees that the editor was significantly disturbing or abusing Wikipedia, violated its interests or puts its operation in danger.

The list above is not exclusive: there could be a check in any case where it is necessary and administrators or the community of editors request it. (This should be decided by a vote similar to the "official policy vote" but possibly taking much shorter time.)

No personal information gets published as part of the check, apart from the inherent cases where the name match or name-IP match could be devised by observing the blocks, or in the case of anonymous edits (so there will be no list containing the IP of an editor or its ISP devised from the checkuser results).

Addendum 1

 • The date of every request goes into a public log. If the check results in a match then the matching usernames or IP adresses of an anonymous user are made public
 • The process is the following:
  1. a request is received to check whether XX and YY is the same user: it requires at least a request of 2 admins (not necessarily public) or the "yes" vote from at least 5 editors while they maintain simple majority in the vote, along with the reason. So the check can be prevented if it doesn't have the support of the simple majority of voters.
  2. the check is performed
  3. the result gets published: „the two accounts are of the same user [sockpuppet]”, „not sockpuppet”; sometimes the result can be the list of the sockpuppets, or „cannot be determined” kind of reply, depending on the kind of request and technical limitations
  4. the IP numbers of the editor(s) are not published
 • The other way of the process is when XX and YY both request the check, and the publication of the result.
 • So far the blocking-by-check, the spam protection and the attacks against Wikipedia as a whole do not have a predetermined process, but it should be based on the consensus of admins or editors.

Addendum 2

If someone gets blocked for bad faith editing for two weeks or more (or for infinite/indefinite time), checkusers will check him without the procedure described above.