Wikipédia:Helyesírás/Gyakori elírások listája

Ezen a lapon gyűjtjük a legidegesítőbb/leggyakoribb hej… hej… helyesírási hibákat. A lap szabadon bővíthető. Ha nem vagy egészen biztos a dolgodban, kérj segítséget a nyelvi kocsmafalon.

Lásd még: Kategória:Átirányítások hibás névről.

Számok

Gyakori elírások
helytelen helyes jelentése
0-át 0-t nullát
1-el 1-gyel eggyel (egyel ’növényt ritkít’)
2-kán, 2-ikán 2-án másodikán
2-őt 2-t kettőt
3-al 3-mal hárommal
4-el (azaz négyel) 4-gyel néggyel
5-el 5-tel öttel
6-al 6-tal hattal
és így tovább

Dátumok

 • Évek: Ha az évszám alanyként szerepel, akkor nem kell pont; a 2003 januárjában és a 2004 körül kifejezésekben sem használunk pontot (birtokos vagy névutós szerkezet).
 • A hónapok neve nem kezdő pozícióban, így évszám után is mindig kisbetűs; január, február stb. (Megjegyzés: A rossz beidegződés a szövegszerkesztők azon tulajdonságához köthető, hogy minden – így a dátumozásnál az évszám utáni – pontot követően (szóközzel) mondatkezdő nagybetűre javítja a hónap nevének első betűjét.)
 • Hányadikán? nem 8.-án, hanem 8-án, 9-én stb. (Nincs pont a szám és a kötőjel közt.) Akkor viszont van, ha a sorszám nem évet vagy napot jelöl: 5.-es tanuló, Fő utca 5.-ben.
 • Melyik nap? nem január 1, hanem január 1., nem március 15, hanem március 15. stb. (a szám után pont van, kivéve kötőjel esetén: március 15-én)

Igekötők egybe- és különírása

Az igekötőt mindig csak azzal az igével írjuk egybe, amelyhez tartozik: ha az igekötő és a hozzá tartozó ige (főige) között segédige van, a segédigével nem írjuk egybe. Gyakori hibák az alábbiak:

 • „megtudom csinálni” → helyesen: meg tudom csinálni (← megcsinálni), mivel a meg- a csinálni igéhez tartozik.
 • „eltudom képzelni” → helyesen: el tudom képzelni (← elképzelni)

A megvan igét egybeírjuk, ha a van nem segédigeként áll:

 • „meg van neked ez a könyv?” → helyesen: megvan neked ez a könyv?
 • de: meg van (lesz stb.) csinálva (← megcsinálva).

Az utóbbi esetben azonban a helyesírási javítás helyett érdemesebb átfogalmazni a mondatot, mert a „meg van csinálva” típusú szerkezetek magyartalanok, rosszul hangzanak – valószínűleg arról van szó, hogy Julcsa megcsinálta.

Bizonytalanság esetén segít a mondat tagadása. Például: „nem tudom megcsinálni” – így rögtön világossá válik, melyik igéhez tartozik az igekötő.

Népek, vallások neve

 • A magyar nyelvben minden nemzetiségnevet, nyelvet, ételt, kultúrát, vallást stb. kisbetűvel írunk (tehát angol konyha és nem Angol konyha, magyar és nem Magyar, francia és nem Francia stb., stb.) kivéve, ha a mondat első szava.
 • Az intézmények (hivatal, szervezet cég stb.) nevét, tájegységekben szereplő neveket viszont nagybetűvel írjuk (pl. Francia-középhegység, Francia Intézet stb.).[1]

Vessző használata a mondaton belül

 • „Több, mint” → akkor és csak akkor van vessző a „több” szó után, ha összehasonlításról van szó! (pl. „20 több, mint 10”)
  Jegyezzük meg: ha a „több” szó helyettesíthető lenne a „körülbelül / nagyjából” szavakkal, nem szabad vesszőt tenni!
  Példa: „Körülbelül / nagyjából / több mint 1 km”.
 • „Kevesebb, mint” → akkor és csak akkor van vessző a „kevesebb” szó után, ha összehasonlításról van szó! (pl. „10 kevesebb, mint 20”)
  Jegyezzük meg: ha a „kevesebb” szó helyettesíthető lenne a „körülbelül / nagyjából” szavakkal, nem szabad vesszőt tenni!
  Példa: „Körülbelül / nagyjából / kevesebb mint 1 km”.
 • Gyakori hiba – főleg hivatalos szövegekben – a vessző használata a mondat állítmánya előtt, amikor indokolatlan, ugyanis nincs utána kötőszó.
  Példa: „A szükséges intézkedéseket, megtették.” → helyesen: A szükséges intézkedéseket megtették.
(Lásd még a vessző szócikkét)

Központozás

Jel Leírás Kód Windows alatt Kód Mac OSX alatt
… („három pont”) Tipográfiai kérdésekben nézd meg bármelyik cikket, vagy ezt az írást! Három helyett kettő vagy négy pont használata még kevésbé elfogadható. Alt + 0133 Alt + é
„idézőjel” [Lap mentése] stb. gombok alatti dobozból kattintással beilleszthető. A " jel (Shift+2) tipográfiailag igénytelen idézőjel, a Wikipédiában ne ezt használd, se idézőjelként, se másodpercjelként. (A földrajzi koordinátákat ehelyett: é.sz. 47° 29' 54", így írd: é. sz. 47° 29′ 54″.) Alt + 0132 – nyitó, Alt + 0148 – záró idézőjel Alt + v, Alt + b
nagykötőjel (–) Két dátum, nemzetiség stb. alkalmi összekapcsolására (pl. 1990–2000, magyar–olasz) szóköz nélkül – nagykötőjel; különböző gondolatok összekötésére szóközzel – gondolatjel. Ugyaninnen beilleszthető. Szabályok: AkH.11 246. skk. (jelentése: [adott és] soron következő [oldala]k). Nem tévesztendő össze az Alt + 0151 kódú karakterrel (—), ami a nagykötőjelnél hosszabb vonal – azt a magyarban nem használjuk. Alt + 0150 Alt + -
vessző (,) A vessző mindig két mondatrész vagy felsorolás két eleme között áll. Mindig szóköz nélkül tapad az előtte álló kifejezéshez (legyen az szó, szám vagy akár másik írásjel), utána viszont mindig szóközt teszünk, kivéve tizedesvessző esetén. , ,

Szavak

Ilyen formában, sorrendben legyen:

 • Helytelen → Helyes

A betűket mindig válaszd el egymástól a jobb átláthatóság érdekében.

Furcsának tűnhet némelyik, de ez azért van, mert néhány gyakori elírás esetén a hibás alak nagyobb mértékben elterjedt (tehát sosem szabad a keresőoldal találatszámára bízni magunkat). Ha bizonytalanok vagyunk, legcélszerűbb az Akadémia Nyelvtudományi Intézete által kiadott Magyar helyesírási szótárhoz vagy (a szintén ezen intézmény vezető munkatársai által szerkesztett) Osiris-Helyesíráshoz fordulni.


A, Á

 • adig, edig → addig, eddig
 • akkumlátor, akumulátor, akumlátor → akkumulátor
 • alat → alatt
 • ambíciózus → ambiciózus – buzgó, törekvő, lelkes
 • amfóra → amfora
 • amikoris → amikor is
 • aminósav → aminosav
 • anterna → antenna
 • árbóc (az AkH. 12. kiadásában már ez az alak a helyes, korábban viszont csak az árboc volt helyes)
 • archiv → archív (de: archivál)
 • ártatlanság védelme → ártatlanság vélelme
 • árú → áru (toldalékolatlan főnév), de: csökkentett árú termék
 • aszt → azt
 • atol → atoll
 • attol → attól
 • audencia → audiencia
 • autógramm, autógram, autogramm → autogram
 • autómata, autómatikus → automata, automatikus
 • asszimetrikus → aszimmetrikus
 • az mellett → amellett (azonkívül), de: a mellett a fa mellett (ha konkrét tárgyra, személyre utal)
 • az miatt → amiatt

B

 • bábú → bábu (toldalékolatlan főnév), de: piros bábú hernyó (piros bábbal rendelkező)
 • bajonet → bajonett
 • bakkancs → bakancs
 • barrikád → barikád
 • bazmeg, bazdmeg, baszdmeg, bazd meg → baszd meg (a baszni ige felszólító alakja)
 • bátty → báty
 • bejjebb → beljebb
 • bennt → bent, de benn
 • berzin → benzin
 • bicigli → bicikli (írásban jelöletlen zöngésség szerinti részleges hasonulás)
 • biliárd (asztali játék) → billiárd; milliószor milliárd, 1015
 • bisztos → biztos (írásban jelöletlen zöngésség szerinti részleges hasonulás)
 • bizotság → bizottság
 • bíztat → biztat
 • bólya → bója
 • bonzáj → bonsai (növény)
 • bölcseség → bölcsesség (AkH. 10-ben változott) lásd még: frisseség
 • bőjt → böjt
 • bújdosó → bujdosó
 • bulgár → bolgár
 • búra (az AkH. 12. kiadásában már ez az alak a helyes, korábban viszont csak a bura volt helyes)

C

 • celulóz → cellulóz
 • centíroz, centírozás → centríroz, centrírozás (kerék kiegyensúlyozása, a latin „centrum” szóból ered – autó(gumi)szervizek és az emberek többsége rosszul használja)
 • cimke → címke
 • cukrázda → cukrászda
 • cupák → cubák
 • Curiculum Vitae vagy Curicullum Vitae → curriculum vitae
 • Cannes-i Filmfesztivál → cannes-i filmfesztivál (az AkH.11 146. szerint a rendezvényneveket, társadalmi és politikai mozgalmakat, programok nevét általában kisbetűvel írjuk, kivéve, ha intézményszerű, pl. Budapesti Nemzetközi Vásár)

Cs

 • csunya → csúnya (AkH. 10-ben változott)

D

 • demo → demó (és minden más o-ra végződő szó a magyarban, mint videó, fotó, magnó, metró, retró – kivéve ha előtagként állnak, pl. fotocella)
 • díjjat → díjat
 • dezsavű, déjá vu → déjà vu (e: dézsá vü – minden magánhangzója rövid)
 • dícsér → dicsér
 • diktatorikus → diktatórikus (meglepő, de itt nincs rövidülés)

E

 • egybe ír → egybeír (az egybe- igekötő is lehet, vö. egybevág stb.), a különír szó szintén egybeíródik (vö. különválaszt stb.)
 • egyel ’növényt ritkít’, de eggyel (egy + -val/vel rag; 1-gyel)
 • egyenlőre ’egyenlő részekre’, ’egyenlőségjelre’ → egyelőre ’jelenleg, még egy ideig’ – „Nem mindegy, hogy egyelőre áll a meccs, vagy egyenlőre áll a meccs.”
 • eggyes → egyes
 • egyesség (együttélés) → egyezség (alku)
 • egyébb → egyéb
 • egyértelmüsítő → egyértelműsítő
 • egésség → egészség
 • eggyik → egyik
 • eggyüt, eggyütt, együt → együtt
 • elen, elenfél, elenség, elenére → ellen, ellenfél, ellenség, ellenére
 • elhúnyt → elhunyt (például: A házmester elhunyt. Az elhunyt fia az új házmester. Ugyanígy: kihunyt a láng vagy behunyja szemét).
 • ellem → elem (népies nyelvben, főleg az idősebbek, hosszú l-lel ejtik)
 • elől (névutó, pl. elfut a kalauz elől) → elöl ül a masiniszta (határozószó)
 • enyémek → enyéim
 • enyimé → enyém
 • eszt → ezt
 • euro → euró (kivétel: az EU hivatalos magyar szövegei)
 • ez mellett → emellett, de: e mellett a fa mellett (ha konkrét tárgyra, személyre utal)
 • ez miatt → emiatt (pl. dühös volt, emiatt hazament), viszont: e miatt az ember miatt (ha konkrét tárgyra, személyre utal)

F

 • feminim → feminin
 • fennt → fent, de fenn
 • fiúk, fiúnk → fiuk, fiunk, ha valakiknek a gyermekéről van szó; de: fiúk, ha több fiúra gondolunk, és a fiúnk is lehet helyes, ha a fiú barátunkról, partnerünkről beszélünk
 • foghagyma → fokhagyma
 • follyon → folyjon
 • folytás → fojtás (ha például teljesítmény csökkentéséről van szó), ugyanígy: megfojt, DE folyik ige múlt idejű alakja: folyt
 • for, foradalom → forr, forradalom, de: fór (előny)
 • forduljonak → forduljanak
 • főkép → főképp (ha nem a központi képről van szó)
 • futbal → futball
 • fridzsider (az AkH. 12. kiadásában már ez az alak a helyes, korábban viszont csak a frizsider volt helyes)
 • frisseség → frissesség (AkH. 11-ben változott)
 • frizúra → frizura (AkH. 10-ben változott)

G

 • gargalizál → gargarizál (nem helytelen, csak népies)
 • gémkapocs → gemkapocs
 • glecser → gleccser
 • gugol → guggol

H

 • had, hagy (felszólító módban) → hadd
 • hadjuk, haggyuk → hagyjuk
 • hátúl → hátul
 • heggesztő, heggeszt → hegesztő, hegeszt
 • héjja → héja
 • helyezet → helyezett
 • higyj, higyjed el → higgy, higgyed el, hidd el (az egyetlen gy-re végződő ige, aminél a felszólító mód jele írásban hasonul)
 • hírdetés → hirdetés
 • hologramm → hologram
 • hoszú/hosszu → hosszú
 • hozá ’a hoz ige régies múlt idejű alakja’ → hozzá

I, Í

 • idelye → ideje
 • ien → ilyen
 • igér, megigér, igéret → ígér, megígér, ígéret
 • ijen, ijesmi → ilyen, ilyesmi
 • ilyedt, ilyesztő → ijedt, ijesztő
 • inteligencia, inteligens → intelligencia, intelligens
 • internett, internettet, internetten → internet, internetet, interneten
 • írdd → írd
 • irígy → irigy
 • íjed → ijed
 • írtani → irtani (pl. vírusirtó program)
 • ismerté → ismertté (válik)

J

 • játsz!, játsza stb. → ha felszólítás, akkor játssz!, játsszál!, játszd!, játsszad!, ha tárgyas ragozás, kijelentő módban is játssza.
 • jeggyűrű → jegygyűrű
 • jelem → jellem (ha nem a jel birtokos esetéről van szó)
 • jelemző → jellemző
 • jóbarát → jó barát
 • jóéjt, jóéjszakát → jó éjt!, jó éjszakát!
 • jösz → jössz
 • jösztök → jöttök (a "jösztök" keleti nyelvjárásokban gyakori és elfogadott)

K

 • kalarábé → ma már inkább karalábé (eredetije a német Kohlrabi)
 • kálcium → kalcium
 • kapizsgál, kapisgál → kapiskál
 • kategórizál, kategórikus → kategorizál, kategorikus
 • katólikus → katolikus
 • kaukció, kaúció → kaució
 • kézpénz → készpénz
 • kiírt → kiirt: itt mindig kérdés, hogy irtásról vagy írásról van szó, ennek megfelelő a helyesírása
 • kijeb, kiljebb, kíjebb, kíjjebb → kijjebb
 • kilogram, kilógram, kilógramm → kilogramm
 • kilóméter → kilométer
 • kipuffogó → kipufogó (AkH. 10-ben változott)
 • kissebb, kissebbség → kisebb, kisebbség
 • kisér, kisérlet, megkisérel, elkisér → kísér, kísérlet, megkísérel, elkísér
 • kisértet → kísértet
 • kiván, kivánság → kíván, kívánság
 • kivűl, kívűl → kívül
 • klipp → klip
 • kompatíbilis → kompatibilis
 • komunista, komonista, komenista → kommunista
 • konjukció → konjunkció
 • konkurrál, konkurrens → konkurál, konkurens (AkH. 11-ben változott)
 • kóperáció → kooperáció
 • Kórea → Korea
 • korelláció → korreláció
 • ködbér → kötbér
 • közöség → közösség
 • közöt → között
 • kultura → kultúra
 • kultúrális → kulturális
 • kúrva (határozói igenév) → kurva (ribanc)
 • küld! → küldd! (felszólító mód esetén)
 • külömb, külömböző, külömbség → különb, különböző, különbség

L

 • lakósság → lakosság (a köznyelvi kiejtésnek megfelelően; a „lakóság”-nak nincs elfogadott jelentése)
 • ledegradál → degradál (a „de-” már eleve fosztóképző) – bár ennek használatához néha módosítani kell a szórendet (pl. III. Richárdot ledegradálta RicsivéRicsivé degradálta III. Richárdot) bővebben
 • lehellet → lehelet
 • lennt → lent, de lenn
 • lessz → lesz (a „leszen” népies)
 • lezbikus → leszbikus
 • légyszives → légy szíves
 • licensz, liszensz → licenc (Lizenz ’engedély’ német szóból), régiesen licencia (latin)
 • Lilafüred → Lillafüred
 • lükverc → rükverc (a Rückwärts ’hátrafelé’ német szóból)

M

 • maket → makett
 • másnéven → más néven
 • médiák → média (a „médiák” használata nem ajánlatos, mivel gyűjtőfogalom, így már önmagában is tág értelmű. Az azonban nem helytálló érv, hogy a „médium” szó többesszáma lenne, mivel a magyarban nincsen „-a” többesszám-alak. A „médium” egyébként elsősorban egyfajta spirituális közvetítőt jelent, így félreértésre adhat okot.)
 • mediterán → mediterrán
 • mégha → még ha
 • megilyed, megilyeszt → megijed, megijeszt
 • megszűntet (ige) → megszüntet (Megszüntették a buszmegállót. De: Visszaállították a buszmegállót, a megszűntet.)
 • mellet/melett → mellett (de: mellet – mint testrészt)
 • meny (’anyós és após fiának felesége’) → menny(ország)
 • menyj → menj (felszólító mód)
 • mennyegző → menyegző
 • mennyasszony → menyasszony
 • menyország → mennyország
 • mégy → mész (az előbbi is helyes, csak népies)
 • mien → milyen
 • milió, miliárd → millió, milliárd
 • milyért, mért, mér' → miért
 • mindíg, mindég → mindig (a mindig mindig rövid; az utóbbi pedig régies/népies alak)
 • miniméter, minigramm, miniliter, illetve miliméter, miligramm, mililiter → milliméter, milligramm, milliliter
 • minnél → minél (ez a szintén helyes, bár népies „mennél (inkább)” köznyelvi változata; a párja viszont annál, és nem *anál)
 • mintha: látszat kifejezésére egybe (pl. úgy tett, mintha szeretné), de mint ha: összehasonlításkor külön (pl. szebb, ha nevet, mint ha sír), l. AkH.11 135.
 • minthogy indoklás kifejezésére egybe (pl. minthogy megjött, most már indulhatunk), de mint hogy: összehasonlítás kifejezésére külön (pl. nem akarnak mást, mint hogy részt vehessenek)
 • model → modell
 • mond! → ha felszólítás, akkor mondd! (nagyon gyakori hiba)
 • muszály → muszáj (pontos j; az egyik legirritálóbb hiba. Ettől persze az uszály még uszály. A muszáj eredete: muss sein (ném) = kell legyen)

N

 • nállam → nálam
 • navaja, nyavaja → nyavalya
 • nem utolsó sorban → nem utolsósorban
 • newyorki, new yorki → New York-i (és más két- vagy többtagú tulajdonnévből képzett melléknevek ennek mintájára, pl. Los Angeles-i, San Franciscó-i, Rio de Janeiró-i stb.)

Ny

 • nyitva tartás → nyitvatartás (üzemidő értelemben – az AkH. 12. kiadásában már ez az alak a helyes)

O

 • otthol, othon → otthon (az "otthol" népies)
 • ovállis → ovális

Ö, Ő

 • öccs → öcs (szótő), de: valakinek az öccse, valakiknek az öccsük
 • önáló, önnálló → önálló
 • Őrs, örs → Örs (személynévként: Örs vezér tere, Budaörs), de: rendőrőrs, előőrs (az őrség rövidült formájaként)
 • őv → öv

P

 • passzív ház → passzívház
 • patka → padka
 • periódikus, periódika → periodikus, periodika
 • perpetum mobile → perpetuum mobile (örökmozgó)
 • plussz → plusz
 • pósta → posta (az újabb köznyelvi ejtéshez igazodva)
 • poszthumusz, posztomusz → posztumusz (latin postumus ‘legutolsó’, ‘az apa halála után született’, ez a posterus ‘következő’ felsőfoka; ebbe népetimológiával a humus ‘föld’, ‘talaj’ szóból olykor már a latinban is bekerült a h, az angol pl. a posthumus formát vette át)
 • pozició → pozíció, de
 • pozícionál → pozicionál
 • pszihológia, pszihologia, pszichologia → pszichológia (valószínűleg a Psychologie német szóból, de eredetileg ógörög)
 • pullóver → pulóver

R

 • régesrég → réges-rég
 • rencám → rendszám
 • rublika → rubrika
 • revans (az AkH. 12. kiadásában már ez az alak a helyes, korábban viszont csak a reváns volt helyes)
 • revidiál → revideál
 • robosztus → robusztus
 • rolla, rólla → róla

S

 • salyát → saját
 • soffőr → sofőr (AkH. 10-ben változott)
 • sujt, súlyt (erővel lecsap) → sújt (de sujtás: zsinórból varrt díszítés hagyományos viseleten)
 • sűrgős → sürgős

Sz

 • szallag → szalag
 • szavana → szavanna
 • szelem (’szeletelem vagy általam okozott szél’) ↔ szellem (’halott lelke, alkotó tudat, vmi belső lényege stb.’)
 • széndioxid → szén-dioxid
 • széndioxid kibocsátás → szén-dioxid-kibocsátás
 • szervíz → szerviz
 • szímpad → színpad
 • szinész, szinésznő → színész, színésznő
 • szinfónia, színfónia → szimfónia (a görögben, latinban is m-et, de pl. a németben és az olaszban n-t használnak)
 • szinoníma → szinonima, de szinonímia
 • szóbaáll → szóba áll
 • szoltíroz → szortíroz (a sortieren német szóból)
 • szőllő/szölö/szöllö/szöllő → szőlő
 • szíjj → szíj
 • sztyep → sztyepp vagy sztyeppe (az AkH. 12. kiadásában már ez a két alak a helyes)

T

 • tejes (tejjel bevont), tejesen → teljes (egész), teljesen
 • terorista, terorizmus → terrorista, terrorizmus
 • tethanus(z) → tetanusz
 • tizes → tízes
 • tízed (’a neked meglévő tíz darab’) → tized (’1/10’)
 • tiedé → tiéd~tied
 • tiket, ticket → tikett, de még inkább jegy
 • tikfa, tikkfa, tíkkfa → tíkfa
 • típikus → tipikus
 • tipus → típus
 • tolarencia → tolerancia
 • tona → tonna
 • töllem, tőllem, tüllem → tőlem
 • tőlteni, tőteni → tölteni (és így is ejtjük legtöbben; a "tőteni" népies kiejtés, írásban nem használható)
 • tradícionális → tradicionális
 • túrista → turista
 • tüzi → tűzi (melléknév)

U, Ú

 • únió → unió
 • utiterv, utitárs, uticél, utiköltség → útiterv, útitárs, úti cél, útiköltség
 • útmenti → út menti
 • ujj/új → gyakran felcserélik, ujj: ujjak a végtagokon, új: nem régi
 • újév (’január 1., egyetlen nap’) → új év ’nem az óév, hanem a következő’ (ebből kívánunk boldogat)
 • USÁ-ban → USA-ban
 • útálom, utállom → utálom
 • utánna → utána (így is ejtjük a köznyelvben)

V

 • vákum → vákuum
 • valamilye → valamije (része, tulajdona)
 • vanillia, vaníllia → vanília
 • ventillátor → ventilátor (AkH. 11-vel változott)
 • video → videó (önállóan szereplő, nem filmszalagra rögzített képsor, esetleg hanggal)
 • Vietnám (az AkH. 12. kiadásában már ez az alak a helyes, korábban viszont csak a Vietnam volt helyes)
 • vizi, vizilabda, viziló → vízi, vízilabda, víziló (s még: vízibicikli, vízimalom, de vízerőmű)

Ly / j ?

A leggyakoribb problémás szavak:

aggály, ajánlat, ajtó, akadály, akármilyen, amely, amilyen, amolyan, apály, aszály, bagoly, bajonett, bájos, béklyó, beljebb, bélyeg, boglya, bója, boly (hangyáé), bolyong, bolygó, borbély, bordély, borzadály, bögöly, buja, cikkely, coboly, csekély, cserje, csermely, csevej, csobolyó, dagály, derelye, duhaj, éjjel, fajta, emilyen, engedély, erély, erkély, esély, estély, esztergályos, fajsúly, fejleszt, fejlődik, fekély, feszélyez, fogoly, fojtogat, folyik, folyjon, folyó, folyosó, folytat, folytatólagosan, folyton, folyvást, fúj, fújjon, furulya, gálya, gally, gerely, gerendely, gólya, golyó, gomoly, göböly, gömbölyű, guzsaly, gyógyhely, gyűjt, hagyja, hajó, hajsza, hajt, harkály, házhely, héja, hely, helyes, helyiség, helység, hodály, homály, ibolya, ideje, ifjú, ijed, ily, ilyen, ispotály, játszik, javít, jel, jó, kályha, karabély, karaj, karvaly, kastély, kegyhely, kesely, keselyű, kétely, kevély, kijjebb, király, komoly, korhely, kölyök, kristály, lapály, lejjebb, leshely, lesújt, lyuggat, lyuk, lyukak, lyukas, lyukasztó, lyukban, majd, mely, mély, messzely, mily, milyen, mindjárt, moholy, moly, mordály, mosoly, mulya, muskotály, muszáj, műhely, nadály, némely, nyáj, óhaj, oly, olyan, osztály, ölyv, páholy, pálya, papagáj, paraj, paszuly, pendely, persely, pikkely, pocsolya, pólya, pöröly, pulya, pulyka, ragály, ráspoly, rejtély, robaj, rostély, röhej, saját, sajnos, sávoly, segély, sekély, selyem, selyp, selypes (beszéd), selypít, sikoly, súly, súlyos, süly (betegség), süllyed, süllyeszt, szabály, szajkó, széjjel, székely, személy, szentély, szenvedély, szeszély, táj, tajték, talaj, tarsoly, tartály, tavaly, téboly, tégely, tekintély, teljes(en), tengely, tojás, topoly, tökély, tönköly, törköly, tuja, tűzhely, új, ujj (kézen), újdonság, újjá(varázsol), ujjong, újság, uszály, ünnepély, vajon, varjú, vályú, veszély, veszélyes, vijjog, viszály, vőfély, zaj, zugoly, zsámoly, zsivaj, zsomboly, zsöllye.

Kapcsolódó szócikkek

Jegyzet

További információk