Wikipédia:Helyesírás/Szándékos eltérések az OH.-tól

A Wikipédia helyesírási kérdésekben alapelvként az OH. ajánlásait követi; kivétel csak a legritkább esetekben fordul elő, alapos megfontolás és tanácskozás után. Ezen a lapon összegyűjtjük azokat az eseteket, amelyeknél szándékosan eltérünk az OH. által előírt vagy javasolt formáktól. Ezek a kivételek többnyire konszenzuson alapulnak. Ha nem értesz vele egyet, a nyelvi kocsmafalon vesd fel elképzelésedet.

Az OH. által javasolt Az általunk követett Indoklás (forrás)
Hammurápi Hammurapi az ÓKTCh óbabiloni szövegei alapján[1]
Hubble-űrtávcső Hubble űrtávcső (továbbá Spitzer űrtávcső, James Webb űrtávcső, Herschel űrtávcső, Kepler űrtávcső, Compton űrtávcső, Planck műhold) részben mert a kötőjeles távcsőnevek mind távcsőfajták; részben pedig azért, mert a Hubble űrtávcső nem kötődik az 1953-ban elhunyt Hubble-höz, pusztán a távcső elnevezése, míg például a Hubble-állandó összetétel, 'Hubble kidolgozta állandó' jelentésben; (ez utóbbi kevésbé döntő, hiszen a kötőjeles Kossuth-díj is csak a díj elnevezése, jóllehet nem Kossuth alapította); megbeszélések a kocsmafalon és szerkesztői vitalapokon (2007. január / 2010. január)[2]
el-gízai piramis gízai nagy piramis el-Gíza fennsíkján három királypiramis és több mellékpiramis áll, ezek közül az egyik a „Nagy”
el-Gíza, el-Gurdaka, el-Manáma Gíza, Gurdaka, Manáma az arab nevek átírására vonatkozó irányelv névelőre vonatkozó része nyomán, összhangban az eredetileg szintén névelős, de magyar formájukban az Osirisban is névelőtlenül szereplő Bahrein, Baszra, Kairó, Kartúm, Kuvait stb. nevekkel.
fi, pszi, khi, pi, kszi , pszí, khí, , kszí
(+ szampí)
a legfrissebb hazai egyetemi tankönyvek által ajánlott betűneveknek megfelelően, megbeszélés szerkesztői vitalapon (2008. augusztus)[3]
belorusz nyelv belarusz nyelv a belorusz az orosz helyesírást követve készült, megbeszélés szerkesztői vitalapon (2008. szeptember)[4]
ammoniták ammoniteszek az ammonita az ókori Ammon királyság népét is jelenti; az állatcsoport neve: Ammonites
Lukszor Luxor megbeszélés a kocsmafalon (2010. augusztus–szeptember)[5]
Galícia Galicia megkülönböztetésül a lengyelországi Galíciától
Káma-szútra Kámaszútra egyelőre nem tudjuk megindokolni a kiskötőjelet (a káma ugyanis nem tulajdonnév, egyes hagyományokba valószínűleg az összetételi határ jelzésére iktatták be), megbeszélés a kocsmafalon[6]
Galilei-kör Galilei Kör a Petőfi Kör analógiájára, Wikipédia:Kocsmafal (nyelvi)/Archív62#Galileikör (2011. augusztus)
Plútó[7] Pluto a csillagászati műhely állásfoglalása szerint a törpebolygóvá lefokozott égitestet a kisbolygók helyesírásával kell írni; megbeszélések a szócikk vitalapján és a kocsmafalon (2009. szeptember-október / 2011. április)[8]
Milói Vénusz Méloszi Aphrodité voltaképpen nem helyesírási szempontú eltérés: a görögös névformát részesítettük előnyben az egyértelműség kedvéért, míg az OH. egy hagyományos névformát közli
férfi-kosárlabdabajnokság, férfi-kajaknégyes, férfi-párbajtőrcsapat stb. férfi kosárlabda-bajnokság, férfi kajak négyes, férfi párbajtőrcsapat stb. a férfi egyes (mérkőzés), a férfi páros, férfi mellúszás kifejezések rendhagyó különírását már az OH. is jóváhagyja (115. o.), és a férfi nemcsak főnévként elemezhető, hanem jelöletlen melléknévképzős alakként is (vö. helsinki, tamási), így a női mintájára a különírása is indokolható, különben áttekinthetetlenül hosszú alakok jöhetnek létre, pl. férfi‑asztaliteniszcsapatbajnokság (helyette: férfi asztalitenisz-csapatbajnokság), megbeszélés a kocsmafalon (2011. december – 2012. január)[9], lásd még: Index.hu – Fórum FIGYELEM: az eltérés csak sportok, sportolók, sportrendezvények, sportcsapatok nevére vonatkozik!
Konfucius Konfuciusz nem találtunk magyarázatot a féllatinos átírásra, az OH szerint a latinos átírás a Konfucius[10]
Pompeji Pompeii a szakirodalom így nevezi, a település latin nevű, latin szavakat nem írunk át[11]
Xantus János Xántus János
Orosz Föderáció Oroszországi Föderáció az „Ország- és területnevek – A magyar Földrajzinév-bizottság államnévjegyzéke (3. o.)” alapján a közösség ezt a nevet választotta hivatalos alaknak; dönteni kellett mivel mind az OH, mind az AkH12 szótárrésze az Orosz Föderációt hozza (az OH-ban mindkét alak szerepel); megbeszélés a kocsmafalon (2018. június)[12]
Porto Novo Porto-Novo Benin 1990-es alkotmánya, a főváros ismertetője Benin kormányzati honlapján; megbeszélés a kocsmafalon (2022. január)[13]
fakúsz fakusz megbeszélés és szavazás (2022. december)[14], benne az Akadémia véleménye arról, hogy mindkét alak érvényes


 1. Ókori keleti történeti chrestomathia., Szerk.: Harmatta János, Budapest: Osiris. ISSN 1218 9855 (2003). ISBN 963 389 425 5 , Komoróczy Géza fordításai
 2. Wikipédia:Kocsmafal_(nyelvi)/Archív36#Szokásos: Kepler-távcső, de Kepler űrtávcső / Szerkesztővita:Bináris/Archív/0000_0001#Magellan űrszonda, de Hubble-űrtávcső / Szerkesztővita:Adam78/archív5#Hubble, Szerkesztővita:Adam78/archív6#Hubble
 3. Szerkesztő:Bennó/Archívum 38#Magánhangzó hossza a görög betűk nevének végén
 4. Szerkesztővita:Burumbátor/Archív24#Re:_belorusz
 5. Wikipédia:Kocsmafal (nyelvi)/Archív48#Luxor kontra Lukszor
 6. Wikipédia:Kocsmafal_(nyelvi)/Archív22#Káma-Szútra
 7. Plútó: FNB 71/662 (2010), 52. o.
 8. Vita:Pluto (törpebolygó)#Harmadszor beküldött megjegyzés / Vita:Pluto (törpebolygó)#Íme a forrás / Wikipédia:Kocsmafal (nyelvi)/Archív31#Plútó vagy Pluto? / (+2013: Wikipédia:Kocsmafal (nyelvi)/Archív87#A törpebolygó az Pluto vagy Plútó?)
 9. Wikipédia:Kocsmafal (nyelvi)/Archív67#Átnevezendő(?) sportcikkek
 10. Wikipédia:Kocsmafal (nyelvi)/Archív71#Konfucius
 11. Wikipédia:Kocsmafal (nyelvi)/Archív101#Pompeii, Vita:Pompeii#Pompeji
 12. Wikipédia:Kocsmafal (nyelvi)/Archív154#Oroszországi Föderáció (államnév, a könyvtártól függetlenül)
 13. Wikipédia:Kocsmafal (nyelvi)/Archív190#Porto-Novo vagy Porto Novo (mint Benin fővárosa) kötőjellel vagy külön
 14. Wikipédia:Kocsmafal (nyelvi)/Archív198#fakusz vagy fakúsz?