Zimmermann Jakab

(1808-1878) magyar katolikus pap, tanár, tankönyvíró

Zimmermann Jakab (Vác, 1808. február 6.Kecskemét, 1878. június 5.) piarista pap, főreáliskolai tanár, pedagógiai író.

Zimmermann Jakab
Született 1808. február 2.
Vác
Elhunyt 1878. június 5. (70 évesen)
Kecskemét
Állampolgársága magyar
Foglalkozása
 • tanár
 • tankönyvszerző
 • pap
SablonWikidataSegítség

ÉleteSzerkesztés

Apja, Zimmermann Lőrinc szerény viszonyok közt élő iparos volt. Elemi és középiskolai tanulmányait szülővárosában bevégezvén, 1826-ban a kegyestanítórendbe lépett. 1827-ben Privigyén, 1828-ban Tatán, 1830-1-ben Kolozsvárt tanított és tanult. 1831-ben az egyetemen bölcsészetdoktori oklevelet nyert.

1831-39-ben a budai főgimnáziumban működött, 1840-5-ben pedig a bécsi Theresianumban a magyar nemes ifjak nevelője és a magyar nyelv és irodalom tanára volt. 1846-ban kilépvén a kegyestanítórendből, a nagyváradi egyházmegye papjai közé vétette fel magát és még ugyanazon évben kinevezték a pesti fiú-tanítóképezde tanárává, ahol 1856-ig működött. Ez idő alatt két évig az egyetemen mint rendkívüli tanár széptant és nyelvészetet adott elő.

A pesti tanítóképző feloszlatása után egy évig mint magánzó csak irodalommal foglalkozott, azután a kecskeméti római katolikus elemi iskolák igazgatója lett, ahol 1860-tól 1872-ig működött, majd 1873-78-ban a kecskeméti állami főreáliskolának volt a tanára.

MűveiSzerkesztés

 • Populäre Erzichungskunde für Eltern, Erzieher und Lehrer (van de Kamp után). Pest, 1835 (2. k. 1856)
 • Öröm vers Főméltóságú és Főt. Herczeg Kopácsy József úrnak...üdvözlésére. Buda, 1839
 • Ode honoribus III ac. Rev. Dni Antonii Ocskay de Eadem episcopi Cassoviensis...Pest, 1839
 • Daguerre képei elkészítése módjának leírása. Bécs, 1840 – hasonmásban: 1984
 • Ifjúságot képző ismeretek tára. Négy kötet (Nagy Mártonnal együtt). Bécs, 1840
 • Magyar irodalom. Bécs, 1843 (2. kiadás Budán, 1845, online)
 • Kikérdő vallástan (Koczányi Ferenczczel együtt). Pest, 1844
 • Egészség s rögtöni esetek gyógytana. Pest, 1845
 • Vallási szokások és szertartások magyarázata. Buda, 1845 (1856-ig 3 kiadást ért)
 • Magyar nyelvtan kisebb tanulók használatára. Pest, 1850 (2. k. 1852)
 • Ungarische Sprachlehre zum Gebrauche für kleinere Zöglinge. Pest, 1850 (1857-ig 4 kiadást ért)
 • Magyar nyelvtan az elemi és reáliskolák használatára. Pest, 1852 (3. kiadás, 1870-ig számos kiadást ért)
 • Anleitung zu schriftlichen Aufsätzen für Elementar u. Real-Schulen, 1860 (1856-ig 4 kiadást ért)
 • Iratok feltevése elemi és reáliskolák használatára. Pest, 1851 (1856-ig 5 kiadást ért)
 • Irálytan. Gymnasiumi ifjúság használatára. Pest, 1851 (2. k. 1855)
 • Aufsatz-Lehre für untere gymnasialklassen. Pest, 1852
 • Deutsche Sprachlehre für Elementar u. Realschulen. Pest, 1852 (1857-ig 4 kiadást ért)
 • Német nyelvtan elemi és reáliskolák használatára. Pest, 1852 (1855-ig 3 kiadást ért)
 • Lehr- und Lesebuch für Elementar und Realschulen. Pest, 1852
 • Népiskolák könyve (Márki Józseffel együtt). I. és II. rész. Pest, 1853 (az I. r. 2. kiadása 1860)
 • Képes Kis katekizmus. Pest, 1854
 • Népszerű nevetéstan szülők, nevelők és tanítók azámára (Van de Kamp után). Pest, 1855 (2. kiad. 1856)
 • Kirchliche Glebräuche und Ceremonien. Pest, 1855 (2. kiad. 1856)
 • Egyházi szokások és szertartások. A nép- és vasárnapi iskolák számára. Pest, 1856 (2. kíad. 1857, 3. kiad. 1858, 4. kiad. 1866)
 • Nyelvgyakorlatok. Zweites Sprach- und Lesebuch cz. elemiiskola-könyvből fordítá. Pest, 1856
 • Sprachübungen aus dem Első nyelvgyakorló s olvasókönyv betitelten Elementar-Schulbuche. Pest, 1856
 • Populäre Viehzucht für Volks- und Sonntagsschulen. Pest, 1856
 • Népszerű barmászat nép ‐ és vasárnapi iskolák számára. Pest, 1856
 • Populäre Gesundheitslehre für Volks- u. Sonntagsschulen. Pest, 1856
 • Népszerű egészségtan nép- és vasárnapi iskolák számára. Pest, 1856
 • Egyházi szokások és szertartások magyarázata, kisebb tanulók számára. Kecskemét, 1860 (1866-ig 4 kiadást ért)
 • ABC- és olvasókönyv a kath. elemi iskolák számára. Pest, év n.
 • Ima és énekkönyv elemi iskolák számára. Kecskemét, 1861
 • Természetrajz az elemi ifjúság számára. Kecskemét, 1861
 • Magyar történelem elemi iskolák számára. Kecskemét, 1861
 • Földrajz kisebb tanulók számára. Kecskemét. 1863 (1878-ig 9 kiadást ért)
 • Természettan kisebb tanulók számára. Kecskemét, 1863
 • Népiskolák könyve Budapest, I. 1860, II. 1868, III. 1872, IV., V. 1873 (mindenik kötet több kiadást ért)
 • Magyar nyelvtan. Ipar- és népiskolák számára. Pest, 1871
 • Irati föltevények. Ipar- s népiskolák számára Kecskemét, 1871
 • Magyar olvasókönyv a népiskolák számára. Pest. I 1871, II. 1871, III. 1871
 • Egészségtan népiskolák számára. Pest, 1872 (2. kiad.)
 • Szavaló. Ipar- és népiskolák számára. Két rész. Pest, 1872
 • Természettan, Ipar-, nép- és ismétlőiskolák számára. Kecskemét, 1872 (1876-ig 5 kiadást ért)
 • A magyar királyság földrajza. Gymnasium, és reálisk. számára. Pest, 1872
 • Magyar történelem ipar-, nép- és ismétlőiskolák számára. Kecskemét (1881-ig 10 kiadást ért)
 • Természetrajz ipar-, nép- és ismétlőiskolák számára. Kecskemét (1884-ig 8 kiadást ért)

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Catalogus Provinciae Hungariae Ordinis Scholarum Piarum 1666–1997. Léhl István adatgyűjtését sajtó alá rend. és kieg. Koltai András. Bp., Magyar Piarista Tartományfőnökség, 1998
 • Ferenczy Jakab–Danielik József: Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. Pest, Szent István Társulat, 1856
 • Péterné Fehér Mária–Szabó Tamás–Székelyné Kőrösi Ilona: Kecskeméti életrajzi lexikon. Kecskemét, Kecskeméti Lapok Kft.-Kecskemét Monográfia Szerkesztősége, 1992
 • Magyar Katolikus Lexikon. Főszerk. Diós István. Szerk. Viczián János. Bp., Szent István Társulat, 1993–
 • A tatai gimnázium névtára 1765-2002. A Kegyestanítórend Tatai Gimnázium (1765–1948) és az Állami Gimnázium (1948–1951), valamint az Eötvös József Gimnázium (1951–2002) tanárai és diákjai. Összeáll. Körmendi Géza. Bp., Argumentum, 2004
 • Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. Bp., Akadémiai Kiadó, 1994
 • Wurzbach, Constantin von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Wien, 1856–1891