Újgyarmat (szlovákul Nová Lehota, németül Neuhau) Nyitrabánya településrésze Szlovákiában, a Trencséni kerületben, a Privigyei járásban. Nyitrabánya központjától 6 km-re délnyugatra fekszik. 2001-ben Nyitrabánya 18 018 lakosából 17 323 szlovák volt.

TörténeteSzerkesztés

1487-ben említik először. Német település, birtokosa a besztercebányai püspökség volt.

Vályi András szerint "Új Lehota. Tót falu Bars Várm. földes Ura a’ Besztercze Bányai Püspökség, lakosai katolikusok, fekszik Kereszthez 2 mértföldnyire, fája mind a’ két féle van, legelője elég, réttyei jók, határja hegyes."[1]

Fényes Elek szerint "Lehota (Uj), német f., Bars vármegyében, 761 kath. lak. Kath. paroch. templom. Sovány köves határ. F. u a beszterczei püspök. Ut. p. Körmöcz."[2]

Bars vármegye monográfiája szerint "Újgyarmat, Nyitra vármegye határán fekvő német kisközség, 1697 róm. kath. vallású lakossal. Német telepítvény, melynek Neuhai volt a neve. Estei Hippolit esztergomi érsek már 1487-ben említi és ekkor már az érsekség birtoka volt. Később Nova-Lehota, majd Új-Lehota néven találjuk. Az érsekségi birtokok közül kiszakíttatván, a beszterczebányai püspökök lettek az urai. A határában levő Wüstling nevű hegyen hajdan község állott, melynek néhol szántás közben romjaira is akadnak, sőt a templom régi harangját is megtalálták. A mult század vége felé itt üveggyár is volt, azonban üzemét beszüntette. 1884-ben az egész község, a templommal együtt leégett, de ismét felépült; a privigyei templomtól kapott egy oltárt, mely 1582-ből való. A község határában fűrészmalom van. Postája Jánosgyarmat, távirója és vasúti állomása Garamszentkereszt."[3]

1910-ben 1286, túlnyomórészt német lakosa volt. A trianoni békeszerződésig Bars vármegye Garamszentkereszti járásához tartozott. A második világháború után német lakosságát erőszakkal kitelepítették és a helyükre magyarországi szlovákok jöttek. 1976-ban Nyitrabányához csatolták.

NevetességeiSzerkesztés

Külső hivatkozásokSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés