1977 a jogalkotásban

1977-ben az alábbi jogszabályokat alkották meg:

MagyarországSzerkesztés

Törvények (6)Szerkesztés

 • 1977. évi I. törvény a közérdekű bejelentésekről, javaslatokról és panaszokról
 • 1977. évi II. törvény a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között Berlinben, az 1977. évi március hó 24. napján aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés megerősítéséről és törvénybe iktatásáról
 • 1977. évi III. törvény a Magyar Népköztársaság 1976. évi költségvetésének végrehajtásáról
 • 1977. évi IV. törvény a Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről
 • 1977. évi V. törvény a Magyar Népköztársaság 1978. évi költségvetéséről
 • 1977. évi VI. törvény az állami vállalatokról

Törvényerejű rendeletek (31)Szerkesztés

 • Forrás: Törvényerejű rendeletek teljes listája (1949 - 1989)
 • 1977. évi 1. törvényerejű rendelet a Nemzetközi Távközlési Egyezmény kihirdetéséről
 • 1977. évi 2. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között a kulturális, oktatási és tudományos együttműködés tárgyában Havannában, az 1974. évi május hó 15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1977. évi 3. törvényerejű rendelet Államigazgatási Főiskola létesítéséről
 • 1977. évi 4. törvényerejű rendelet az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya 2. pótjegyzőkönyvének kihirdetéséről
 • 1977. évi 5. törvényerejű rendelet a Genfben 1975. június 21-én kelt Ötödik Nemzetközi Ónegyezmény kihirdetéséről
 • 1977. évi 6. törvényerejű rendelet a szövetkezetekről szóló 1971. évi III. törvény módosításáról és kiegészítéséről
 • 1977. évi 7. törvényerejű rendelet az ipari szövetkezetekről szóló 1971. évi 32. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1977. évi 8. törvényerejű rendelet a fogyasztási, értékesítési és beszerző szövetkezetekről szóló 1971. évi 35. törvényerejű rendelet módosításáról és kiegészítéséről
 • 1977. évi 9. törvényerejű rendelet a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről szóló 1967. évi III. törvény módosításáról és kiegészítéséről
 • 1977. évi 10. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és Japán között Tokióban, 1975. október 20-án aláírt kereskedelmi és hajózási szerződés kihirdetéséről
 • 1977. évi 11. törvényerejű rendelet a társasházról
 • 1977. évi 12. törvényerejű rendelet a lakásszövetkezetekről
 • 1977. évi 13. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Perui Köztársaság Kormánya között a kulturális és tudományos együttműködés tárgyában Budapesten, az 1972. évi május hó 22. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1977. évi 14. törvényerejű rendelet a kisiparról
 • 1977. évi 15. törvényerejű rendelet a magánkereskedelemről
 • 1977. évi 16. törvényerejű rendelet a nemzetközi tengeri forgalom könnyítéséről szóló, Londonban, 1965. évi április hó 9. napján kelt egyezmény kihirdetéséről
 • 1977. évi 17. törvényerejű rendelet a Tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó Nemzetközi Szabályokról szóló, Londonban, 1972. évi október hó 20. napján kelt egyezmény kihirdetéséről
 • 1977. évi 18. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Budapesten, az 1975. évi február hó 25. napján aláírt Konzuli Egyezmény kihirdetéséről
 • 1977. évi 19. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság közötti államhatáron a határforgalom közös ellenőrzéséről Prágában az 1976. évi június hó 18. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1977. évi 20. törvényerejű rendelet a Nemzetközi Szállítótartály Biztonsági Egyezmény kihirdetéséről
 • 1977. évi 21. törvényerejű rendelet az emberi képességek kifejlesztése érdekében való pályaválasztási tanácsadásról és szakképzésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1975. évi 60. ülésszakán, 1975. június 23-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről
 • 1977. évi 22. törvényerejű rendelet a nemzetközileg védett személyek, köztük a diplomáciai képviselők ellen elkövetett bűncselekmények megelőzéséről és megbüntetéséről szóló, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXVIII. ülésszakán, az 1973. évi december hó 14. napján elfogadott egyezmény kihirdetéséről
 • 1977. évi 23. törvényerejű rendelet a természetvédelemről szóló 1961. évi 18. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1977. évi 24. törvényerejű rendelet az Állami Díjra és a Kossuth-díjra vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról
 • 1977. évi 25. törvényerejű rendelet a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelméről szóló 1961. évi VI. törvény módosításáról
 • 1977. évi 26. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Berlinben, az 1957. évi október hó 30. napján aláírt szerződés módosításáról és kiegészítéséről szóló, Berlinben, az 1977. évi február hó 10. napján aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 1977. évi 27. törvényerejű rendelet a mező- és erdőgazdasági ingatlanok forgalmáról
 • 1977. évi 28. törvényerejű rendelet a vízgazdálkodási társulásokról
 • 1977. évi 29. törvényerejű rendelet az 1980. évi népszámlálásról
 • 1977. évi 30. törvényerejű rendelet a halászatról
 • 1977. évi 31. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a kishatárforgalomról Budapesten, az 1969. évi június hó 17. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló, Nagyváradon, az 1977. évi június hó 16. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

KormányrendeletekSzerkesztés

 • 1/1977. (I. 26.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között a légiközlekedés tárgyában Varsóban, az 1976. évi február hó 12. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 9/1977. (III. 21.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között a középiskolákban, felsőoktatási intézményekben, egyetemeken, oktatási és tudományos szervezetekben kibocsátott bizonyítványok, oklevelek és a tudományos fokozatok egyenértékűségéről szóló, New Delhiben, 1976. évi október hó 23. napján aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 26/1977. (VIII. 1.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Spanyol Állam Kormánya között Madridban, az 1974. évi április hó 30. napján aláírt légügyi egyezmény kihirdetéséről[1]
 • 27/1977. (VIII. 1.) Korm. rendeletA Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a polgári légiközlekedés tárgyában Budapesten, az 1974. évi május hó 25. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 28/1977. (VIII. 1.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről
 • 34/1977. (IX. 3.) MT rendelet a lakosság borforgalmi adójáról szóló 36/1970. (IX. 27.) Korm. rendelet módosításáról

KormányhatározatokSzerkesztés

 • 1019/1977. (VI. 1.) minisztertanácsi határozat a kisiparról szóló 1977. évi 14. törvényerejű rendelet végrehajtásával kapcsolatos feladatokról
 • 1038/1977. (X. 4.) MT—SZOT—KISZ KB együttes határozat A szocialista munkaversenyről

Miniszteri rendeletekSzerkesztés

 • 1/1977. (I. 14.) HM-ÉVM együttes rendelet a központi költségvetésből támogatott óvóhelyek létesítéséről és korszerűsítéséről
 • 1/1977. (I. 10.) ÉVM rendelet a munka minőségi színvonalát növelő, ösztönző bérformák alkalmazásáról
 • 2/1977. (I. 18.) ÉVM rendelet az építési engedélyezési eljárásról
 • 3/1977. (I. 18.) ÉVM rendelet az épületek és egyes építmények használatbavételének engedélyezésével kapcsolatos eljárásról
 • 4/1977. (I. 18.) ÉVM-ÁH együttes rendelet az építőanyagipari termékek árvetési költségkalkuláció-készítési kötelezettségéről szóló 26/1973. (XI. 7.) ÉVM-ÁH számú rendelet módosításáról
 • 2/1977. (I. 20.) PM-ÉVM együttes rendelet a telekadóról szóló 12/1970. (IV. 16.) PM-ÉVM számú együttes rendelet módosításáról
 • 5/1977. (I. 24.) MÉM—EüM rendelet A növényvédőszerrel kezelt termények ártalmas növényvédőszer maradékainak, valamint a termények rovar- és rágcsálóirtószer szennyeződéseinek elhárításáról
 • 3/1977. (I. 28.) PM-ÉVM együttes rendelet az egyes lakásépítési formáit pénzügyi feltételeiről és a szociálpolitikai kedvezményről szóló 7/1971. (II. 8.) Korm. számú rendelet végrehajtására kiadott 4/1971. (II. 8.) PM-ÉVM számú együttes rendelet módosításáról
 • 4/1977. (I. 28.) PM-ÉVM-ÁH együttes rendelet az állami telkek használati és igénybevételi díjáról szóló 50/1975. (XI. 22.) PM-ÉVM-AH számú együttes rendelet módosításáról
 • 5/1977. (I. 28.) ÉVM-PM-IM együttes rendelet az állami lakó- és üdülőtelkek tartós használatbaadásáról
 • 6/1977. (I. 28.) ÉVM-PM együttes rendelet az állami telekvásárlásról és telekértékesítésről
 • 6/1977. (I. 28.) MÉM-ÉVM-PM-IM együttes rendelet a nagyüzemileg nem hasznosítható földek tartós használatbaadásáról
 • 7/1977. (I. 28.) ÉVM-IM együttes rendelet az állampolgárok telektulajdonának egyes kérdéseiről szóló 31/1971. (X. 5.) Korm. számú rendelet végrehajtására kiadott 25/1971. (X. 5.) ÉVM-IM számú együttes rendelet módosításáról
 • 8/1977. (I. 28.) ÉVM-IM együttes rendelet az állampolgárok lakás- és üdülőtulajdonának egyes kérdéseiről szóló 32/1971. (X. 5.) Korm. számú rendelet végrehajtására kiadott 26/1971. (X. 5.) ÉVM-IM számú együttes rendelet módosításáról
 • 9/1977. (I. 28.) ÉVM-PM együttes rendelet az út- és közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 8/1970. (IV. 16.) ÉVM-PM számú együttes rendelet módosításáról
 • 10/1977. (I. 28.) ÉVM rendelet a cseretelekadásról, továbbá a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről
 • 11/1977. (II. 5.) ÉVM rendelet a felvonók létesítéséről, üzemeltetéséről és ellenőrzéséről szóló 17/1973. (V. 15.) ÉVM számú rendelet módosításáról
 • 12/1977. (II. 9.) ÉVM rendelet az 1977. évi és az 1978. január havi bérfizetési napokról
 • 13/1977. (II. 9.) ÉVM rendelet az utazási kedvezményekről és a dolgozók gépjárművel történő csoportos szállításáról szóló 10/1973. (IV. 18.) ÉVM számú rendelet módosításáról
 • 14/1977. (II. 9.) ÉVM-MüM együttes rendelet az építőipari dolgozók különélési pótlékáról szóló 16/1971. (V. 22.) ÉVM-MüM számú együttes rendelet módosításáról
 • 4/1977. (II. 27.) BkM rendelet a boltok működési engedélyéről szóló 2/1968. (II. 25.) BkM számú rendelet kiegészítéséről[2]
 • 15/1977. (II. 27.) ÉVM-MÜM-PM együttes rendelet az üzemi étkeztetésről és az étkezési nyersanyagnorma egységesítéséről a kivitelező építőiparban[3]
 • 2/1977. (II. 27.) EÜM rendelet az elmeosztályon ápoltak és az idegbeteg-gondozó intézet által gondozottak gyógyító célú foglalkoztatásáról[4]
 • 11/1977. (III. 11.) MÉM rendelet' A kisajátítási terv elkészítéséről és felülvizsgálatáról
 • 16/1977. (III. 18.) ÉVM rendelet a polgári védelem műszaki-mentő és óvóhely szakszolgálat korszerűsítésének végrehajtásáról
 • 1/1977. (IV. 6.) NIM rendelet a gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény végrehajtásáról
 • 17/1977. (IV. 14.) ÉVM rendelet a Munka Törvénykönyvének az építésügyi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 19/1971. (VI. 25.) ÉVM számú rendelet módosításáról
 • 18/1977. (IV. 14.) ÉVM rendelet a vállalati dolgozók alapbérének megállapításáról szóló 16/1976. (XII. 11.) MüM számú rendelet alkalmazásáról
 • 19/1977. (IV. 22.) ÉVM-KGM- NlM-KPM együttes rendelet az Építő- és Szerelőipari Kivitelezési Szabályzat módosításáról
 • 2/1971. (IV. 28.) NIM rendelet a kazánok és egyéb nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről
 • 20/1977. (V. 12.) ÉVM-PM együttes rendelet a lakásszövetkezetekről szóló 1977. évi 12. számú törvényerejű rendelet végrehajtásáról[5]
 • 21/1977. (V. 18.) ÉVM rendelet ME 104-77. és ME 121-77. jelű műszaki előírások hatálybaléptetéséről
 • 22/1977. (VI. 5.) ÉVM rendelet a ME 103-77. és a ME 127-77. jelű műszaki előírások hatálybaléptetéséről
 • 23/1977. (VI. 25.) ÉVM rendelet az építésügyi szakértőkről szóló 4/1972. (IV. 1.) ÉVM számú rendelet módosításáról
 • 24/1977. (VII. 23.) ÉVM rendelet az építőipari kivitelezési jogosultság szabályozásáról szóló 7/1967. (X. 19.) ÉVM számú rendelet módosításáról
 • 25/1977. (IX. 3.) ÉVM rendelet a művezetőképzésről az építésügyi ágazatban
 • 26/1977. (IX. 3.) ÉVM rendelet az építésrendészeti bírságról szóló 3/1973. (I. 27.) ÉVM számú rendelet módosításáról
 • 27/1977. (IX. 15.) ÉVM rendelet az építésügyi ágazatban történő mester-szakmunkás továbbképzésről szóló 20/1976. (VIII. 12.) ÉVM számú rendelet módosításáról
 • 28/1977. (IX. 29.) ÉVM rendelet az építési tipizálásról szóló 1/1969. (I. 8.) ÉVM számú rendelet kiegészítéséről
 • 29/1977. (X. 27.) ÉVM-PM-IM együttes rendelet az állami lakó- és üdülőtelkek tartós használatbaadásáról szóló 5/1977. (I. 28.) ÉVM-PM-IM számú együttes rendelet módosításáról
 • 30/1977. (XI. 5.) ÉVM-KGM-NIM-KPM együttes rendelet az Építő- és Szerelőipari Kivitelezési Szabályzat módosításáról
 • 40/1977. (XI. 29.) MÉM rendelet a szőlő- és gyümölcstermesztésről, valamint a borgazdálkodásról szóló 1970. évi 36. törvényerejű rendelet végrehajtása tárgyában
 • 18/1977. (XII. 1.) MüM-PM együttes rendelet a takarékszövetkezeti dolgozók munkabéréről szóló 22/1974. (VIII. 10.) MüM-PM számú együttes rendelet módosításáról
 • 42/1977. (XII. 8.) MÉM-ÉVM-KM együttes rendelet a jelentős agrártörténeti emlékek fokozottabb védelméről
 • 35/1977. (XII. 10.) PM-ÉVM együttes rendelet az egyes lakásépítési formák pénzügyi feltételeiről és a szociálpolitikai kedvezményről szóló 7/1971. (II. 8.) Korm. számú rendelet végrehajtására kiadott 4/1971. (II. 8.) PM-ÉVM számú együttes rendelet kiegészítéséről
 • 31/1977. (XII. 14.) ÉVM-ÁH együttes rendelet az építési-szerelési munkák áráról szóló 17/1975. (XII. 29.) ÉVM-ÁH számú rendelet módosításáról
 • 44/1977. (XII. 19.) MÉM rendelet a halászatról szóló 1977. évi 30. törvényerejű rendelet végrehajtása tárgyában
 • 19/1977. (XII. 20.) BKM rendelet a szeszesital árusításának korlátozásáról
 • 32/1977. (XII. 31.) ÉVM rendelet az életvédelmi létesítmények nyilvántartásáról

JegyzetekSzerkesztés

 1. Magyar Közlöny 1977. évi 60. szám
 2. Magyar Közlöny 1977. évi 17. szám
 3. Magyar Közlöny 1977. évi 17. szám
 4. Magyar Közlöny 1977. évi 17. szám
 5. Magyar Közlöny 1977. évi 17. szám
1976 a jogalkotásban 1977 a jogalkotásban
 
1978 a jogalkotásban