1977-ben az alábbi jogszabályokat alkották meg:

MagyarországSzerkesztés

Törvények (6)Szerkesztés

 • 1977. évi I. törvény a közérdekű bejelentésekről, javaslatokról és panaszokról
 • 1977. évi II. törvény a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között Berlinben, az 1977. évi március hó 24. napján aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés megerősítéséről és törvénybe iktatásáról
 • 1977. évi III. törvény a Magyar Népköztársaság 1976. évi költségvetésének végrehajtásáról
 • 1977. évi IV. törvény a Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről
 • 1977. évi V. törvény a Magyar Népköztársaság 1978. évi költségvetéséről
 • 1977. évi VI. törvény az állami vállalatokról

Törvényerejű rendeletek (31)Szerkesztés

 • Forrás: Törvényerejű rendeletek teljes listája (1949 - 1989)
 • 1977. évi 1. törvényerejű rendelet a Nemzetközi Távközlési Egyezmény kihirdetéséről
 • 1977. évi 2. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között a kulturális, oktatási és tudományos együttműködés tárgyában Havannában, az 1974. évi május hó 15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1977. évi 3. törvényerejű rendelet Államigazgatási Főiskola létesítéséről
 • 1977. évi 4. törvényerejű rendelet az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya 2. pótjegyzőkönyvének kihirdetéséről
 • 1977. évi 5. törvényerejű rendelet a Genfben 1975. június 21-én kelt Ötödik Nemzetközi Ónegyezmény kihirdetéséről
 • 1977. évi 6. törvényerejű rendelet a szövetkezetekről szóló 1971. évi III. törvény módosításáról és kiegészítéséről
 • 1977. évi 7. törvényerejű rendelet az ipari szövetkezetekről szóló 1971. évi 32. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1977. évi 8. törvényerejű rendelet a fogyasztási, értékesítési és beszerző szövetkezetekről szóló 1971. évi 35. törvényerejű rendelet módosításáról és kiegészítéséről
 • 1977. évi 9. törvényerejű rendelet a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről szóló 1967. évi III. törvény módosításáról és kiegészítéséről
 • 1977. évi 10. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és Japán között Tokióban, 1975. október 20-án aláírt kereskedelmi és hajózási szerződés kihirdetéséről
 • 1977. évi 11. törvényerejű rendelet a társasházról
 • 1977. évi 12. törvényerejű rendelet a lakásszövetkezetekről
 • 1977. évi 13. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Perui Köztársaság Kormánya között a kulturális és tudományos együttműködés tárgyában Budapesten, az 1972. évi május hó 22. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1977. évi 14. törvényerejű rendelet a kisiparról
 • 1977. évi 15. törvényerejű rendelet a magánkereskedelemről
 • 1977. évi 16. törvényerejű rendelet a nemzetközi tengeri forgalom könnyítéséről szóló, Londonban, 1965. évi április hó 9. napján kelt egyezmény kihirdetéséről
 • 1977. évi 17. törvényerejű rendelet a Tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó Nemzetközi Szabályokról szóló, Londonban, 1972. évi október hó 20. napján kelt egyezmény kihirdetéséről
 • 1977. évi 18. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Budapesten, az 1975. évi február hó 25. napján aláírt Konzuli Egyezmény kihirdetéséről
 • 1977. évi 19. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság közötti államhatáron a határforgalom közös ellenőrzéséről Prágában az 1976. évi június hó 18. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1977. évi 20. törvényerejű rendelet a Nemzetközi Szállítótartály Biztonsági Egyezmény kihirdetéséről
 • 1977. évi 21. törvényerejű rendelet az emberi képességek kifejlesztése érdekében való pályaválasztási tanácsadásról és szakképzésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1975. évi 60. ülésszakán, 1975. június 23-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről
 • 1977. évi 22. törvényerejű rendelet a nemzetközileg védett személyek, köztük a diplomáciai képviselők ellen elkövetett bűncselekmények megelőzéséről és megbüntetéséről szóló, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXVIII. ülésszakán, az 1973. évi december hó 14. napján elfogadott egyezmény kihirdetéséről
 • 1977. évi 23. törvényerejű rendelet a természetvédelemről szóló 1961. évi 18. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1977. évi 24. törvényerejű rendelet az Állami Díjra és a Kossuth-díjra vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról
 • 1977. évi 25. törvényerejű rendelet a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelméről szóló 1961. évi VI. törvény módosításáról
 • 1977. évi 26. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Berlinben, az 1957. évi október hó 30. napján aláírt szerződés módosításáról és kiegészítéséről szóló, Berlinben, az 1977. évi február hó 10. napján aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 1977. évi 27. törvényerejű rendelet a mező- és erdőgazdasági ingatlanok forgalmáról
 • 1977. évi 28. törvényerejű rendelet a vízgazdálkodási társulásokról
 • 1977. évi 29. törvényerejű rendelet az 1980. évi népszámlálásról
 • 1977. évi 30. törvényerejű rendelet a halászatról
 • 1977. évi 31. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a kishatárforgalomról Budapesten, az 1969. évi június hó 17. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló, Nagyváradon, az 1977. évi június hó 16. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

KormányrendeletekSzerkesztés

Egyéb fontosabb jogszabályokSzerkesztés

 • 1/1977. (I. 14.) HM-ÉVM együttes rendelet a központi költségvetésből támogatott óvóhelyek létesítéséről és korszerűsítéséről
 • 1/1977. (I. 10.) ÉVM számú rendelet a munka minőségi színvonalát növelő, ösztönző bérformák alkalmazásáról
 • 2/1977. (I. 18.) ÉVM rendelet az építési engedélyezési eljárásról
 • 3/1977. (I. 18.) ÉVM rendelet az épületek és egyes építmények használatbavételének engedélyezésével kapcsolatos eljárásról
 • 4/1977. (I. 18.) ÉVM-ÁH rendelet az építőanyagipari termékek árvetési költségkalkuláció-készítési kötelezettségéről szóló 26/1973. (XI. 7.) ÉVM-ÁH számú rendelet módosításáról
 • 2/1977. (I. 20.) PM-ÉVM számú együttes rendelet a telekadóról szóló 12/1970. (IV. 16.) PM-ÉVM számú együttes rendelet módosításáról
 • 3/1977. (I. 28.) PM-ÉVM számú együttes rendelet az egyes lakásépítési formáit pénzügyi feltételeiről és a szociálpolitikai kedvezményről szóló 7/1971. (II. 8.) Korm. számú rendelet végrehajtására kiadott 4/1971. (II. 8.) PM-ÉVM számú együttes rendelet módosításáról
 • 4/1977. (I. 28.) PM-ÉVM-ÁH számú együttes rendelet az állami telkek használati és igénybevételi díjáról szóló 50/1975. (XI. 22.) PM-ÉVM-AH számú együttes rendelet módosításáról
 • 5/1977. (I. 28.) ÉVM-PM-IM számú együttes rendelet az állami lakó- és üdülőtelkek tartós használatbaadásáról
 • 6/1977. (I. 28.) ÉVM-PM számú együttes rendelet az állami telekvásárlásról és telekértékesítésről
 • 6/1977. (I. 28.) MÉM-ÉVM-PM-IM számú együttes rendelet a nagyüzemileg nem hasznosítható földek tartós használatbaadásáról
 • 7/1977. (I. 28.) ÉVM-IM számú együttes rendelet az állampolgárok telektulajdonának egyes kérdéseiről szóló 31/1971. (X. 5.) Korm. számú rendelet végrehajtására kiadott 25/1971. (X. 5.) ÉVM-IM számú együttes rendelet módosításáról
 • 8/1977. (I. 28.) ÉVM-IM számú együttes rendelet az állampolgárok lakás- és üdülőtulajdonának egyes kérdéseiről szóló 32/1971. (X. 5.) Korm. számú rendelet végrehajtására kiadott 26/1971. (X. 5.) ÉVM-IM számú együttes rendelet módosításáról
 • 9/1977. (I. 28.) ÉVM-PM számú együttes rendelet az út- és közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 8/1970. (IV. 16.) ÉVM-PM számú együttes rendelet módosításáról
 • 10/1977. (I. 28.) ÉVM számú rendelet a cseretelekadásról, továbbá a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről
 • 11/1977. (II. 5.) ÉVM rendelet a felvonók létesítéséről, üzemeltetéséről és ellenőrzéséről szóló 17/1973. (V. 15.) ÉVM számú rendelet módosításáról
 • 12/1977. (II. 9.) ÉVM számú rendelet az 1977. évi és az 1978. január havi bérfizetési napokról
 • 13/1977. (II. 9.) ÉVM számú rendelet az utazási kedvezményekről és a dolgozók gépjárművel történő csoportos szállításáról szóló 10/1973. (IV. 18.) ÉVM számú rendelet módosításáról
 • 14/1977. (II. 9.) ÉVM-MüM számú rendelet az építőipari dolgozók különélési pótlékáról szóló 16/1971. (V. 22.) ÉVM-MüM számú együttes rendelet módosításáról
 • 15/1977. (II. 27.) ÉVM-MÜM-PM számú együttes rendelet az üzemi étkeztetésről és az étkezési nyersanyagnorma egységesítéséről a kivitelező építőiparban
 • 16/1977. (III. 18.) ÉVM számú rendelet a polgári védelem műszaki-mentő és óvóhely szakszolgálat korszerűsítésének végrehajtásáról
 • 1/1977. (IV. 6.) NIM rendelet a gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény végrehajtásáról
 • 17/1977. (IV. 14.) ÉVM számú rendelet a Munka Törvénykönyvének az építésügyi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 19/1971. (VI. 25.) ÉVM számú rendelet módosításáról
 • 18/1977. (IV. 14.) ÉVM számú rendelet a vállalati dolgozók alapbérének megállapításáról szóló 16/1976. (XII. 11.) MüM számú rendelet alkalmazásáról
 • 19/1977. (IV. 22.) ÉVM-KGM- NlM-KPM számú együttes rendelet az Építő- és Szerelőipari Kivitelezési Szabályzat módosításáról
 • 2/1971. (IV. 28.) NIM rendelet a kazánok és egyéb nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről
 • 20/1977. (V. 12.) ÉVM-PM számú együttes rendelet a lakásszövetkezetekről szóló 1977. évi 12. számú törvényerejű rendelet végrehajtásáról
 • 21/1977. (V. 18.) ÉVM rendelet ME 104-77. és ME 121-77. jelű műszaki előírások hatálybaléptetéséről
 • 22/1977. (VI. 5.) ÉVM számú rendelet a ME 103-77. és a ME 127-77. jelű műszaki előírások hatálybaléptetéséről
 • 23/1977. (VI. 25.) ÉVM számú rendelet az építésügyi szakértőkről szóló 4/1972. (IV. 1.) ÉVM számú rendelet módosításáról
 • 24/1977. (VII. 23.) ÉVM számú rendelet az építőipari kivitelezési jogosultság szabályozásáról szóló 7/1967. (X. 19.) ÉVM számú rendelet módosításáról
 • 25/1977. (IX. 3.) ÉVM számú rendelet a művezetőképzésről az építésügyi ágazatban
 • 26/1977. (IX. 3.) ÉVM számú rendelet az építésrendészeti bírságról szóló 3/1973. (I. 27.) ÉVM számú rendelet módosításáról
 • 27/1977. (IX. 15.) ÉVM számú rendelet az építésügyi ágazatban történő mester-szakmunkás továbbképzésről szóló 20/1976. (VIII. 12.) ÉVM számú rendelet módosításáról
 • 28/1977. (IX. 29.) ÉVM számú rendelet az építési tipizálásról szóló 1/1969. (I. 8.) ÉVM számú rendelet kiegészítéséről
 • 29/1977. (X. 27.) ÉVM-PM-IM számú rendelet az állami lakó- és üdülőtelkek tartós használatbaadásáról szóló 5/1977. (I. 28.) ÉVM-PM-IM számú együttes rendelet módosításáról
 • 30/1977. (Xl. 5.) ÉVM-KGM-NIM-KPM számú együttes rendelet az Építő- és Szerelőipari Kivitelezési Szabályzat módosításáról
 • 18/1977. (XII. 1.) MüM-PM számú együttes rendelet a takarékszövetkezeti dolgozók munkabéréről szóló 22/1974. (VIII. 10.) MüM-PM számú együttes rendelet módosításáról
 • 42/1977. (XII. 8.) MÉM-ÉVM-KM számú együttes rendelet a jelentős agrártörténeti emlékek fokozottabb védelméről
 • 35/1977. (XII. 10.) PM-ÉVM számú együttes rendelet az egyes lakásépítési formák pénzügyi feltételeiről és a szociálpolitikai kedvezményről szóló 7/1971. (II. 8.) Korm. számú rendelet végrehajtására kiadott 4/1971. (II. 8.) PM-ÉVM számú együttes rendelet kiegészítéséről
 • 31/1977. (XII. 14.) ÉVM-ÁH számú rendelet az építési-szerelési munkák áráról szóló 17/1975. (XII. 29.) ÉVM-ÁH számú rendelet módosításáról
 • 32/1977. (XII. 31.) ÉVM számú rendelet az életvédelmi létesítmények nyilvántartásáról1976 a jogalkotásban 1977 a jogalkotásban
 
1978 a jogalkotásban