1976 a jogalkotásban

1976-ban az alábbi jogszabályokat alkották meg:

MagyarországSzerkesztés

Törvények(7)Szerkesztés

Törvényerejű rendeletek (35)Szerkesztés

 • 1976. évi 1. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a hagyatéki és az öröklési adók területén Bécsben, 1975. február 25-én aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1976. évi 2. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem-, a hozadéki és a vagyonadó területén Bécsben, 1975. február 25-én aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1976. évi 3. törvényerejű rendelet az állami kitüntetésekről
 • 1976. évi 4. törvényerejű rendelet a transzferábilis rubelben lebonyolódó sokoldalú elszámolások, valamint a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank megalapítása tárgyában Moszkvában, 1963. október 22-én aláírt Egyezmény és a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank Alapszabályának módosításáról szóló, Moszkvában, 1970. december 18-án aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 1976. évi 5. törvényerejű rendelet a szállítótartályokra vonatkozó vámegyezmény kihirdetéséről
 • 1976. évi 6. törvényerejű rendelet a borok vizsgálati és minősítési módszereinek egységesítéséről Párizsban 1954. október 13-án aláírt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
 • 1976. évi 7. törvényerejű rendelet a házasságkötéshez szükséges kölcsönös beleegyezésről, legalsóbb korhatárról, valamint a házasságkötések anyakönyvezéséről szóló, New Yorkban, 1962. évi december hó 10. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
 • 1976. évi 8. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről
 • 1976. évi 9. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről
 • 1976. évi 10. törvényerejű rendelet a tudományos felszerelések ideiglenes behozatalára vonatkozó, Brüsszelben 1968. szeptember 18-án kelt vámegyezmény kihirdetéséről
 • 1976. évi 11. törvényerejű rendelet az oktatási anyagok ideiglenes behozatalára vonatkozó, Brüsszelben, 1970. június 8-án kelt vámegyezmény kihirdetéséről
 • 1976. évi 12. törvényerejű rendelet a rákkeltő anyagok és hordozók által előidézett ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1974. évi 59. ülésszakán, 1974. június 24-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről
 • 1976. évi 13. törvényerejű rendelet a fizetett tanulmányi szabadságról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1974. évi 59. ülésszakán, 1974. június 24-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről
 • 1976. évi 14. törvényerejű rendelet a javító-karbantartó szolgáltatások minőségének védelméről
 • 1976. évi 15. törvényerejű rendelet a könyvtárakról
 • 1976. évi 16. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a gazdasági, tudományos, kulturális vagy sportcélú utazásokhoz illetékmentes vízum kiadása tárgyában Budapesten, 1975. február 25. napján kötött egyezmény kihirdetéséről
 • 1976. évi 17. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Budapesten, 1975. évi február hó 25. napján aláírt a bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről
 • 1976. évi 18. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Budapesten, az 1975. évi február hó 25. napján aláírt, a kiadatásról szóló szerződés kihirdetéséről
 • 1976. évi 19. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kishatárforgalom szabályozásáról kötött, Budapesten, az 1975. évi november hó 5-én aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1976. évi 20. törvényerejű rendelet a hulladékkal és egyéb anyagokkal való tengerszennyezés megelőzéséről szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 1976. évi 21. törvényerejű rendelet a Sárospataki Tanítóképző Főiskola elnevezéséről
 • 1976. évi 22. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Guineai Köztársaság Kormánya között a polgári légiközlekedés tárgyában Conakryban, az 1971. évi december hó 7. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1976. évi 23. törvényerejű rendelet a földrendezésekről
 • 1976. évi 24. törvényerejű rendelet a kisajátításról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 33/1976. (IX. 5.) MT rendelettel
 • 1976. évi 25. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a szolgálati feladatok ellátására kiadásra kerülő magyar-jugoszláv határátlépési igazolványok egységesítése tárgyában Budapesten az 1975. évi november 27. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1976. évi 26. törvényerejű rendelet az ügyvédi hivatás gyakorlásáról és az ügyvédek szervezeteiről szóló 1958. évi 12. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1976. évi 27. törvényerejű rendelet az apartheid bűncselekmények leküzdéséről és megbüntetéséről szóló, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésén, 1973. november 30-án elfogadott nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
 • 1976. évi 28. törvényerejű rendelet a KGST Alapokmánya, valamint a KGST jogképességéről, kiváltságairól és mentességeiről szóló egyezmény módosításáról Szófiában, 1974. június 21-én aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 1976. évi 29. törvényerejű rendelet a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa szabványainak alkalmazásáról szóló Egyezmény és a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának szabványáról szóló Szabályzat kihirdetéséről
 • 1976. évi 30. törvényerejű rendelet a lakosság községfejlesztési hozzájárulás rendszeréről szóló 1967. évi 28. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1976. évi 31. törvényerejű rendelet a gyógyszeripari termékek előállítását érintő felügyelet kölcsönös elismerése tárgyában Genfben, 1970. évi október hó 9–11. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
 • 1976. évi 32. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a határmenti árucsere- és szolgáltatás-forgalomról, valamint gazdasági együttműködésről szóló, Budapesten 1976. március 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 1976. évi 33. törvényerejű rendelet a tartós földhasználatról
 • 1976. évi 34. törvényerejű rendelet a földtulajdon és a földhasználat továbbfejlesztéséről szóló 1967. évi IV. törvény módosításáról
 • 1976. évi 35. törvényerejű rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1972. évi 31. törvényerejű rendelet módosításáról

KormányrendeletekSzerkesztés

 • 1/1976. (?. ?.) MT rendelet
 • 2/1976. (?. ?.) MT rendelet
 • 3/1976. (?. ?.) MT rendelet
 • 4/1976. (III. 4.) MT rendelet az igazságügyi szakértőkről
 • 5/1976. (III. 30.) MT rendelet a szabadalmi ügyvivőkről
 • 6/1976. (III. 31.) MT rendelet a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény végrehajtásáról
 • 7/1976. (?. ?.) MT rendelet
 • 8/1976. (IV. 27.) MT rendelet a mérésügyről
 • 9/1976. (IV. 30.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Koppenhágában, az 1975. évi április hó 11. napján aláírt egyezmény
 • 10/1976. (V. 8.) MT rendelet a tudományos fokozatot elért személyek és hozzátartozóik részére járó ellátások megállapításárólkihirdetéséről
 • 11/1976. (V. 20.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Vietnami Demokratikus Köztársaság Kormánya között a postai és távközlési szolgálat tárgyában Budapesten, az 1975. évi december hó 2. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 12/1976. (?. ?.) MT rendelet
 • 13/1976. (?. ?.) MT rendelet
 • 14/1976. (V. 27.) MT rendelet a 17/1975. (VI. 14.) MT rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról
 • 15/1976. (VI. 1.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1975. évi május hó 3. napján aláírt légügyi egyezmény kihirdetéséről
 • 16/1976. (VI. 4.) MT rendelet a javító-karbantartó szolgáltatások minőségvédelméről[halott link]
 • 17/1976. (VI. 7.) MT rendelet a könyvtárakról szóló 1976. évi 15. törvényerejű rendelet végrehajtásáról
 • 18/1976. (VI. 10.) MT rendelet a középiskolákban, szakközépiskolákban és felsőoktatási intézményekben befejezett tanulmányokról kiadott okiratok, valamint a tudományos fokozatok és címek odaítéléséről szóló okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismerése tárgyában az 1972. évi június hó 7. napján Prágában aláírt egyezmény kihirdetéséről kibocsátott 1975. évi 15. törvényerejű rendelet végrehajtásáról
 • 19/1976. (VI. 12.) MT rendelet a szabványosításról
 • 20/1976. (VI. 24.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Portugália Kormánya között Lisszabonban, az 1975. évi május hó 22. napján aláírt légügyi egyezmény kihirdetéséről
 • 21/1976. (VI. 29.) MT rendelet a Kereskedelmi Vámtarifáról
 • 22/1976. (?. ?.) MT rendelet
 • 23/1976. (VII. 4.) MT rendelet a nyugellátások és egyéb ellátások kiegészítéséről, valamint a családi pótlék emeléséről
 • 24/1976. (?. ?.) MT rendelet
 • 25/1976. (VII. 23.) MT rendelet a lakásépítési hozzájárulásról és a lakás-használatbavételi díjról, továbbá a kedvezményekről szóló 2/1971. (II. 8.) Korm. rendelet módosításáról
 • 26/1976. (VII. 23.) MT rendelet a lakások elosztásáról és a lakásbérletről szóló 1/1971. (II. 8.) Korm. rendelet módosításáról
 • 28/1976. (VIII. 3.) MT rendelet az egyes szabálysértésekről szóló 17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet módosításáról és kiegészítéséről
 • 29/1976. (VIII. 19.) MT rendelet a Magyar Népköztársaságban és a Bolgár Népköztársaságban kiállított, iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot és címet tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Szófiában 1975. évi december hó 19. napján aláírt megállapodás kihirdetéséről
 • 30/1976. (VIII. 19.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti idegenforgalmi együttműködésről szóló, Kairóban 1975. május 1-jén aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 31/1976. (VIII. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Oslóban, az 1975. évi október hó 6. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 32/1976. (VIII. 29.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Sierra Leone Köztársaság Kormánya között a területeik közötti és azon túlra irányuló légijáratok tárgyában Budapesten, az 1975. évi november hó 5. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 33/1976. (IX. 5.) MT rendelet a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet végrehajtásáról
 • 34/1976. (?. ?.) MT rendelet
 • 35/1976. (?. ?.) MT rendelet
 • 36/1976. (X. 17.) MT rendelet a magánszemélyek földadójáról
 • 37/1976. (X. 29.) MT rendelet a gyógynövények és illóolajok vizsgálatáról, minősítéséről, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről
 • 38/1976. (X. 29.) MT rendelet a gyógyszerek térítési díjáról
 • 39/1976. (X. 30.) MT rendelet a fegyveres biztonsági őrségről
 • 40/1976. (XI. 17.) MT rendelet a gépjárművek kötelező felelősségbiztosításáról szóló 42/1970. (X. 27.) Korm. rendelet módosításáról
 • 41/1976. (?. ?.) MT rendelet
 • 42/1976. (XII. 18.) MT rendelet a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtására kiadott 17/1975. (VI. 14.) MT rendelet módosításáról

Miniszteri rendeletekSzerkesztés

 • 1/1976. (I. 8.) ÉVM rendelet az építésügyi ágazatba tartozó minőségellenőrző szervek dolgozói képesítési feltételeinek megállapításáról
 • 1/1976. (I. 31.) MüM rendelet a másodállás, mellékfoglalkozás és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő foglalkoztatásról [1]
 • 1/1976. (II. 7.) NIM rendelet A bányaipari technikusok (aknászok) képzéséről
 • 5/1976. (III. 16.) PM rendelet A polgári védelem pénzgazdálkodása rendjéről
 • 6/1976. (III. 30) IM rendelet a szabadalmi ügyvivői vizsgáról
 • 16/1976. (IV. 27.) MÉM—KkM együttes rendelet A tenyészállatok behozatalához és kiviteléhez szükséges miniszteri hozzájárulásról
 • 6/1976. (V. 27.) EüM rendelet a szabadságvesztésből szabadult személyek szociális támogatásáról
 • 20/1976. (VIII. 12.) ÉVM rendelet a mester-szakmunkás továbbképzésről az építésügyi ágazatban
 • 39/1976. (XI. 10.) PM—KkM együttes rendelet a vámjog részletes szabályainak megállapításáról és a vámeljárás szabályozásáról
 • 41/1976. (XI. 13.) PM—MüM rendelet A társadalmi munkában végzett tevékenység elszámolásáról
 • 16/1976. (XII. 24.) EüM rendelet a szociális étkeztetésről

JegyzetekSzerkesztés

1975 a jogalkotásban 1976 a jogalkotásban
 
1977 a jogalkotásban