Antenna (könyvsorozat)

Az Antenna könyvsorozat (19721990) a kolozsvári Dacia Könyvkiadó természettudományi kérdésekről szóló könyvsorozata, Dáné Tibor szerkesztésében.

A könyvsorozat jellemzése

szerkesztés

Viszonylag kis terjedelemben számos kortárs tudományos információt kívánt nyújtani az olvasóknak, különösen a líceumok felső osztályosaihoz és az érettségizett közönséghez szólva. A szerzők több mint fele első kötetes: fiatal, pályája kezdetén álló tudományos-műszaki értelmiségi. A sorozat hozzájárult egy új magyar nyelvű természettudományos írógárda neveléséhez és egy szélesebb középszintű olvasóréteg tájékoztatásához, különleges nyelvművelő feladatot teljesítve a korszerű magyar tudományos és műszaki terminológia terjesztésével.

A sorozat 1972-ben Maurer I. Gyula és Virág Imre A relációelmélet elemei c. értekezésével kezdődött, s 1980 végéig 29 kötettel jelentkezett. Kiemelkedtek Semlyén János A tér és idő relativitása és a gravitációs hullámok (1974), Weszely Tibor A Bolyai-Lobacsevszkij geometria modelljei (1975), Koch Ferenc A tunel effektus (1976), Feszt Tibor-Kerekes Medárd Az érelmeszesedés kutatása és leküzdése (1976), Vallasek István Az abszolút zéró fok felé (1977), Páter Zoltán A matematikai logika alapjai (1978), Kovács Sándor-Nagy Baka György A számítógépek operációs rendszere (1979) c. munkája.

A sorozatban megjelent természetrajzi és földrajzi munkák helyszíni kutatások eredményei, kiemelkedik Benedek Zoltán A szőke Szamos földjén (1973), Csűrös István Az Erdélyi-medence növényvilágáról (1974) és Kisgyörgy Zoltán Őslények nyomában (1976) c. munkája.

A példányszámok igen magasak voltak (Például 8600 példányban jelent meg Xántus János: Otthonunk a naprendszer című könyve 1972-ben és 1900 példányban Selinger Sándor: A kristályfoszforok lumineszcenciája című könyve 1974-ben). A sorozat utolsó kötete 1990-ben jelent meg, Réthy Károly: Drágakövek és gyöngyök.

A sorozat kötetei

szerkesztés

További információk

szerkesztés
  • Barabás Endre: Természettudományos irodalom a Dacia kiadásában. Korunk 1973/8.
  • Tóth Károly: Tudománynépszerűsítés vagy ismeretközlés? Korunk 1974/1.
  • Fey László: Három új Antenna-könyv a Dacia kiadásában. Korunk 1974/12.
  • Vincze János: Jelentés az Antenna-sorozatról. Korunk 1980/6.