Brómetán

Brómetán

Brómetán
Más nevek Etil-bromid, monobrómetán
Kémiai azonosítók
CAS-szám 74-96-4
RTECS szám KH6475000
SMILES
CCBr
Kémiai és fizikai tulajdonságok
Kémiai képlet C2H5Br
Moláris tömeg 108,97 g/mol
Megjelenés Színtelen folyadék
Sűrűség 1,46 g/cm³, 20 °C-on[1]
Olvadáspont ‒119 °C[1] (154 K)
Forráspont 38 °C[1]
Oldhatóság (vízben) 9 g/l (20 °C)[1]
Viszkozitás 0,402 cP 20 °C-on
Gőznyomás 0,507 bar (20 °C),
0,730 bar (30 °C),
1,475 bar (50 °C)[1]
Veszélyek
EU osztályozás Tűzveszélyes (F)
Ártalmas (Xn)[1]
NFPA 704
1
2
0
 
R mondatok R11, R20/22, R40[1]
S mondatok (S2), S36/37[1]
Lobbanáspont ‒20 °C[1]
Öngyulladási hőmérséklet 511 °C
Robbanási határ 6,8–11%
LD50 1350 mg/kg (patkány, szájon át)[1]
Rokon vegyületek
Rokon alkil-halogenidek bróm-metán
klór-etán
jód-etán
Ha másként nem jelöljük, az adatok az anyag standardállapotára (100 kPa) és 25 °C-os hőmérsékletre vonatkoznak.

A brómetán egy halogénezett szénhidrogén, az etán brómozott származéka. Színtelen, illékony, jellegzetes szagú folyadék. Erősen fénytörő. Gyúlékony vegyület. Vízben alig oldódik, de az alkohol és az éter jól oldja.

Kémiai tulajdonságai szerkesztés

Fény hatására elbomlik. A reakció során bróm válik ki, ettől a vegyület barnás színű lesz. Gyúlékony, még az égő cigaretta is lángra lobbantja. Ha lángba jut, erősen mérgező karbonil-bromid (COBr2) képződik.

Élettani hatása szerkesztés

A brómetán kisebb mennyiségben, levegővel keverve érzéstelenítő hatású. Nagyobb mennyiségben mérgezést okoz, ami légzési nehézségekkel és a végtagok remegésével jár. A mérgezés akár halálos kimenetelű is lehet.

Előállítása szerkesztés

Brómetán előállításához etanolhoz először kénsavat, majd kálium-bromidot adnak erős hűtés közben. A képződő brómetánt ledesztillálják. Előállítható brómmal vörösfoszfort tartalmazó abszolút etanolból is.

Felhasználása szerkesztés

Szerves kémiai szintézisekkor alkalmazzák etilezőszernek. Korábban altatószerként használták kisebb műtétekkor.

Források szerkesztés

  • Erdey-Grúz Tibor: Vegyszerismeret
  • Bruckner Győző: Szerves kémia, I/1-es kötet
  • Kovács Kálmán, Halmos Miklós: A szerves kémia alapjai

Hivatkozások szerkesztés

  1. a b c d e f g h i j A brómetán vegyülethez tartozó bejegyzés az IFA GESTIS adatbázisából. A hozzáférés dátuma: 2011. január 19. (JavaScript szükséges) (angolul)