Briton uralkodók listája

A britonok királya címet ókori és középkori uralkodók birtokolták, akik Nagy-Britannia területének déli részén uralkodtak. A britonok uralkodóinak névsorát több évezreden keresztül vezették, és nagyrészt nem alapozható valódi történelmi eseményekre. A régi uralkodók listája erősen keveredett mitológiai alakokkal, sokan közülük más kelta uralkodók, földbirtokosok és hősök közül kerültek ki, sőt a római császárok is könnyen belekerülhettek ebbe a névsorba. Ezek az uralkodók mégis igen fontos szereppel bírtak a középkori Anglia történetében. A hagyományok és mitológiai törvények gyakran befolyásolták a valós történelem eseményeit. Ezért fontos, hogy ismerjük ezen uralkodók sorát.

A következő listát 1136-ban írta meg Geoffrey of Monmouth. Eszerint az első uralkodót Brutusnak nevezték, és a trójai Aeneas leszármazottja volt. Innen eredeztetik magukat a britonok királyai.

Dinasztia
Uralkodó
Uralkodott
Más név
Megjegyzések
A Trójai-ház királyai
Trójai I. Brutus Kr. e. 11491125 Brute A legendák szerint Aeneas szépunokája volt, aki először összefogta a kelta törzseket, és királyként élükre állt. Brutus nevéből származik a brit elnevezés is.
Trójai Locrinus Kr. e. 11251105 Locrine Brutus idősb fia.
Trójai Gwendolen Kr. e. 11051090 - Locrinus felesége.
Trójai Maddan Kr. e. 11051065 Madan Locrinus és Gwendolen fia.
Trójai Mempricius Kr. e. 10651045 Membyr Maddan fia.
Trójai Ebraucus Kr. e. 10451005 Ebranck, Efrawg, Efrog Mempiricus fia.
Trójai II. Zöldpajzsú Brutus Kr. e. 1005993 - Ebraucus fia.
Trójai Leil Kr. e. 993968 - II. Brutus fia.
Trójai Rud Hud Hudibras Kr. e. 968929 Run baladr bras Leil fia.
Trójai Bladud Kr. e. 929909 Blædud, Blaiddyd Rud fia.
Trójai Leir Kr. e. 909855 Lear Bladud fia. Elveszítette trónját az Albany-házhoz tartozó urakkal szemben.
Albany Maglaurus Kr. e. 855852 - Együtt uralkodott Cornwalli Henwinusszal.
Cornwalli Henwinus Kr. e. 855852 - Leir veje. Maglaurus társkirálya.
Trójai Leir Kr. e. 852849 ld. fent Másodjára a trónon.
Trójai Cordelia Kr. e. 849844 Cordeilla Leir leánya. Vele kihal a Trójai-ház, és az Albany urak ismét rövid időre megszerzik a trónt.
Albany I. Marganus Kr. e. 844842 Margan Leir leányági unokája. Cunedagiusszal együtt uralkodik.
A Cornwalli-ház királyai
Cornwalli Cunedagius Kr. e. 844811 Cunedag, Cunneda Henwinus fia.
Cornwalli Rivallo Kr. e. 811765 Rival, Rhiwallon Cunedagius fia.
Cornwalli Gurgustius Kr. e. 765681 Gurgust, Gorust Rivallo fia.
Cornwalli I. Silvius Kr. e. 681632 Sisilius, Seisyll ?
Cornwalli Jágó Kr. e. 632604 Iago, Jaygo, James Gurgustius unokaöccse.
Cornwalli Kimarcus Kr. e. 604550 Kimmacus, Cynfarch I. Silvius fia.
Cornwalli Gorboduc Kr. e. 550487 Gorbodug, Gorwy, Goronwy ?
Cornwalli Ferrex Kr. e. 487 - Gorbudoc fia. Perrex társkirálya.
Cornwalli I. Perrex Kr. e. 487482 Porrex Gorbudoc fia.
Loegria Pinner Kr. e. 482434 Pinor Az öt király háborújának idején szerezte meg a trónt, de csak rövid ideig, és akkor sem a teljes királyság területére.
A Monmouth-ház királyai
Monmouth Dunvallo Molmutius Kr. e. 434394 Dyfnwal Moelmud ?
Monmouth Belinus Kr. e. 394372 - Dunvallo fia. Brennius társkirálya.
Monmouth Brennius Kr. e. 394389 Brennus Dunvallo fia.
Monmouth Gurguit Barbtruc Kr. e. 372353 Gurguint, Gwrgant Farfdrwch Belinus fia.
Monmouth Guithelin Kr. e. 353327 Guintelyn ?
Monmouth Marcia Kr. e. 327322 - Guithelin felesége. II. Silvius régense.
Monmouth II. Silvius Kr. e. 327312 Sisilius, Seisyllt map Kyhylyn
Monmouth Kinarius Kr. e. 312309 Kimarus, Kynvarch map Saessyllt II. Silvius fia.
Monmouth Danius Kr. e. 309299 Elanius, Dabed map Saessyllt Kinarius testvére.
Monmouth Morvidus Kr. e. 299290 Morindus, Morydd map Daned Danius fattyú fia.
Monmouth Gorbonianus Kr. e. 290280 Gorboman, Gorviniaw map Morydd Morvidus fia.
Monmouth Archgallo Kr. e. 280279 Archigallo, Arthal map Morydd Gorbonianus öccse. Első trónra lépése.
Monmouth Szófogadó Elidurus Kr. e. 279276 Elidyr map Morydd Morvidus harmadik fia. Első trónra lépése.
Monmouth Archgallo Kr. e. 276266 ld. fent Második trónra lépése, 266-ban meghalt.
Monmouth Szófogadó Elidurus Kr. e. 266265 ld. fent Másodjára foglalja el a trónt.
Monmouth Ingenius Kr. e. 265258 Vigenius, Owain map Morydd Morvidus negyedik fia. Peredurus társkirálya.
Monmouth Peredurus Kr. e. 258256 Peridurus, Peredur Morvidus ötödik fia.
Monmouth Szófogadó Elidurus Kr. e. 256252 ld. fent Harmadjára a britonok trónján, 252-ben meghalt.
Monmouth Ismeretlen uralkodó Kr. e. 252242 - Gorbonianus király gyermeke, akinek neve nem őrződött meg.
Monmouth II. Marganus Kr. e. 242228 Morgan mab Arthal Arthal fia.
Monmouth Enniaunus Kr. e. 228221 Emerianus, Einion mab Arthal II. Marganus öccse.
Monmouth Idvallo Kr. e. 221201 Ydwallo, Eidwal mab Owain Ingenius fia.
Monmouth Runo Kr. e. 201185 Rimo, Rhun map Peredyr Peredurus fia.
Monmouth Gerennus Kr. e. 185165 Geruntius, Geraint map Elidyr Elidurus fia.
Monmouth Catellus Kr. e. 165155 Gatellus, Kadell map Geraint Gerennus fia.
Monmouth Millus Kr. e. 155145 Coilus Catellus fia.
Monmouth II. Porrex Kr. e. 145140 Ffervex Millus fia.
Monmouth Cherimus Kr. e. 140139 Cherimun map Ffervex II. Porrex fia.
Monmouth Fulgenius Kr. e. 139138 Fulgentius, Ffylginiws map Cherin Cherimus fia.
Monmouth Edadus Kr. e. 138137 Eldred, Eidal map Cherin Fulgenius öccse.
Monmouth Andragius Kr. e. 137136 Androgeus, Andras Edadus öccse.
Monmouth Urianus Kr. e. 136133 Yrien mab Andras Andragius fia.
Sorshúzással választott királyok
Választott király Eliud Kr. e. 133128 Elihud
Választott király Cledaucus Kr. e. 128123 Dedantius, Clydog
Választott király Clotenus Kr. e. 123121 Detonus, Klydno
Választott király Gurgintius Kr. e. 121118 Girguineus, Gorwst
Választott király Merianus Kr. e. 118116 Mairiawn
Választott király Bledudo Kr. e. 116114 Bleduus, Blaiddyd
Választott király Cap Kr. e. 114111 Capenus, Caff
Választott király Oenus Kr. e. 111109 Ovinus
Választott király III. Silvius Kr. e. 109107 Sisilius, Saessyllt
A Beldgabred-ház királyai
Beldgabred Beldgabred Kr. e. 10797 Beldgabedrus, Blegywyrd
Beldgabred Archmail Kr. e. 9795 Archimalus, Arthmael Beldgabred öccse.
Sorshúzással választott királyok
Választott király Eldol Kr. e. 9591 Eldolus, Eidol mab Arthmael
Választott király Redion Kr. e. 9189 Rodianus, Rydion mab Arthmael
Választott király Redechius Kr. e. 8986 Redargius, Rhydderch mab Arthmael
Választott király Samuil Kr. e. 8684 Samulius, Sawyl Penuchel
Választott király Penessil Kr. e. 8481 Penisillus
Választott király Pir Kr. e. 8179 Phyrrus
A Capoir-ház királyai
Capoir Capoir Kr. e. 7977 Caporius, Kapeur
Capoir Digueillus Kr. e. 7773 Dinellus, Manogan map Kapeur Capoir fia.
Capoir Heli Kr. e. 7372 Beli Mawr Digueillus fia.
Capoir Lud Kr. e. 7261 Lludd map Beli Mawr Heli fia.
Capoir Cassivelaunus Kr. e. 6148 Caswallawn Heli fia.
Capoir Tenvantius Kr. e. 48 – Kr. u. 1 Tasciovanus Cassivelaunus unokája.
Capoir Cymbeline 140 Cunobelinus, Kynobellinus, Cynfelyn Tenvantius fia.
Capoir Guiderius 4043 Togodumnud, Gwydr Cymbeline fia.
Interregnum: 4361
Capoir Arvirargus 6174 Gweyrydd Cymbeline fia.
Capoir Marius 74125 Meurig, Mayric Arvirargus fia.
Capoir I. Coel 125150 Cole, Coilus Marius fia.
Capoir Szent Lucius 150180 Lleirwg Mawr I. Coel fia.
Interregnum: 180208
Vegyesházi királyok
Sulgenius Sulgenius 208211 - A római hadak ellen küzdő briton vezér.
Severus Geta 211212 - Teljes nevén: Publius Septimius Geta. Római császár is, aki Caracallával együtt uralkodott.
Severus Caracalla 211-217 Bassianus Teljes nevén: Septimius Bassianus Caracalla. Római császár is, akinek halála után katonai diktatúrák harcoltak a britonok földjén.
Interregnum: 217286
Római Carausius 286293 Marcus Mausaeus~ Római hadvezér, aki a katonacsászárok uralmának leáldoztával önkényesen elfoglalta a briton trónt.
Római Allectus 293296 Caius~ Szintén római trónbitorló.
Római Asclepiodotus 296305 Julius~ Római parancsnok, aki átvette a britonok földje feletti hatalmat.
Votadinus II. Coel, az öreg király 305 Cole
Római Sápadt Constantius 305306 Flavius Valerius~ Chlorus Római császár is volt.
Római I. Constantinus 306312 Flavius Valerius~ Római császár, aki 312-ben elveszítette ezen területeket.
Gewissei Octavius 312 Eudaf Hen I. Constantinus féltestvére. Első trónra lépése.
Votadinus Trahern 312313 Trahaearn II. Coel testvére.
Gewissei Octavius 313383 ld. fent Második trónra lépése.
Votadinus Maximus 383 Magnus Clemens~ Római császár is.
Dumnonius Caradocus 383 Karadawc
Dumnonius Dionotus 383388 - Caradocus testvére.
Interregnum: 388407
Római Szabad Gratianus 407 ~Municeps
Bretagne II. Constantinus 407-409 Flavius Claudius~
Bretagne Constans 409 - III. Constantinus fia.
Interregnum: 409425
Gewissei Vortigern 425466 Guorthigirn, Gwrtheym, Wyrtgeorne, Foirtchern
Gewissei Vortimer 466471 Guorthemer Vortigern fia.
Gewissei Vortigern 471480 ld. fent Másodjára a trónon.
Bretagne Aurelius Ambrosius 480496 Embereis Guletic, Emrys Wledig
Bretagne Uther Pendragon 496 Ythr Ben Dragwn, Wthyr Bendragon
Bretagne Artúr 496537 Artus Uther fia.
Dumnonius III. Constantinus 537538 Bengegit Custennin
Bretagne Aurelius Conanus 538539 ~Caninus, Cynan Wledig III. Constantinus unokaöccse.
Dyfed Vortiporius 539540 Gwrthefyr, Gourtepir
Gwynedd Malgo 540549 Maelgwn Hir
? Keredic 549554 Cerdic, Ceredig
Interregnum: 554615
Gwynedd Cadvan 615620 Cadfan, Catamanus, Gideon
Gwynedd Cadwallo 620634 Cadwallon Cadvan fia.
Interregnum: 634655
Gwynedd Cadwallader 655664 Cadwaladr Fendigaid, Catuvelladurus Cadwallo fia.
664-ben a brit szigeteket elözönlő angolszász népek végleg visszaszorították a britonok uralmát.
Egyesek a mai Bretagne-ba menekültek, míg a briton Gwynedd-ház Walesben uralkodott tovább egészen a 13. századig, amikor az angolok leigázták az országot.

FordításSzerkesztés

  • Ez a szócikk részben vagy egészben a List of legendary kings of Britain című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.