Csapodi Csaba

osztályvezető könyvtáros, címzetes egyetemi tanár, az irodalomtudomány doktora

Fejéregyházi dr. Csapodi Csaba (Budapest, 1910. szeptember 28. – Budapest, 2004. április 30.)[4] a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Kézirattára és Régi Könyvek Gyűjteményének osztályvezetője, címzetes egyetemi tanár, az irodalomtudomány doktora. Testvére volt Csapody Vera.

Csapodi Csaba
Született 1910. szeptember 28.[1]
Budapest
Elhunyt 2004. április 30. (93 évesen)[2]
Állampolgársága magyar[3]
Foglalkozása
Kitüntetései
SablonWikidataSegítség

Életpályája szerkesztés

A nemesi származású fejéregyházi Csapodi családban született. Édesapja, a neves szemészprofesszor fejéregyházi dr. Csapody István (18571912) egyetemi tanár,[5][6] 1905. szeptember 19-én szerzett nemességet és nemesi előnevet I. Ferenc József magyar királytól.[7] Csaba, apjának nyolcadik gyermeke volt. Édesanyja nemesmiliticsi Allaga Vilma (18671942)[8] volt. Anyai nagyszülei nemesmiliticsi Allaga Géza (†1913) és ponori Török Róza (†1891) voltak.[9] Testvére fejéregyházi dr. Csapody Vera (18901985) állami díjas botanikus, matematikafizika tanár, növényrajzoló volt.

A budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészeti karán 1933-ban történelem-földrajz szakon középiskolai tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Ösztöndíjasként Bécsben folytatott levéltári kutatásokat. 1934-ben az Országos (Széchényi) Könyvtárba került, majd néhány évre az Országos Magyar Történeti Múzeumban a főigazgató titkáraként dolgozott.

Alapításától, 1942-től kezdve a Teleki Pál Tudományos Intézet Magyar Történettudományi Intézetének munkatársa az intézet megszüntetéséig, 1949 elejéig. Kutatásait az újkori magyar művelődés- és gazdaságtörténet terén végezte. 1946-ban a budapesti egyetem bölcsészeti karának magántanárává habilitálták. 1949-1951 között ismét az Országos Széchényi Könyvtárban, majd az Egyetemi Könyvtárban, utána az Országos Könyvtári Központban dolgozott, míg végül a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárába került 1951-ben, mint a Kézirattár helyettes osztályvezetője, 1957-től pedig a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye vezetője. 1975. december 31-én innen vonult nyugdíjba.

Széleskörű munkásságot fejtett ki, számos országban folytatott könyvtörténeti kutatásokat. Számos publikációja jelent meg könyvtári szakkérdésekről is.[10] Az ötvenes évektől kutatási területét a 15. század könyvtörténete, elsősorban a Corvina-könyvtár vizsgálata képezte. 1958-tól kezdődően jelentek meg közleményei a Corvina-könyvtár egyes kérdéseiről. A külföldi kutatóutak - Csapodi Csabáné dr. Gárdonyi Kláráéhoz hasonlóan - új Korvinák felfedezését tették lehetővé. Ezen kutatással párhuzamosan készült el a világon szétszóródott Korvinák reprezentatív kötete: a Bibliotheca Corviniana.

A kandidátusi és a tudományok doktora fokozatot 1974-ben (A Corvina-könyvtár története és állománya), illetve 1978-ban (A Janus Pannonius-szöveghagyomány) című disszertációival nyerte el. Az Országos Könyvtárügyi Tanács és a Magyar Tudományos Akadémia több munkabizottságának volt tagja, a Középkori Munkabizottságnak társelnöke. 1992-ben a Magyarok Világkongresszusán, Budapesten előadást tartott Nemzettudat és történettudomány címmel. Mint címzetes egyetemi tanár kodikológiát adott elő az ELTE Bölcsészettudományi Karának Történeti Segédtudományok Tanszékén.

Díjai, elismerései szerkesztés

Művei szerkesztés

 • Az Esterházyak alsólendvai uradalmának gazdálkodása a XVIII. sz. első felében; Kovács Nyomda, Bp., 1933 (Tanulmányok a magyar mezőgazdaság történetéhez, 6.)
 • A legnagyobb magyar; szövegrajzok Szalmás Béla; Stádium Nyomda, Bp., 1941 (Nemzeti könyvtár, 38-39.)
 • Társadalmi kérdés és katolicizmus Magyarországon; Egyetemi Nyomda, Bp., 1941 (Balassi Bálint könyvtár, 3.)
 • A magyar barokk; Magyar Szemle Társaság, Bp., 1942 (Kincsestár. A Magyar Szemle Társaság kis könyvtára, 16.)
 • Bars megye verebélyi járásának nemzetiségi viszonyai az új korban; Magyar Történettudományi Intézet, Bp., 1942 (különlenyomat a Magyar Történettudományi Intézet Évkönyvéből)
 • Eszterházy Miklós nádor. 1583-1645; Franklin-Társulat, Bp., 1942 (Magyar életrajzok)
 • Berlász Jenő–Csapodi Csaba: Világtörténelem. A francia forradalomtól napjainkig. A gimn. 6., a líceumok és a gazdasági középiskolák 2. oszt. számára; Szikra, Bp., 1945 (Ideiglenes történelemtankönyv sorozat)
 • A legrégibb magyar könyvtár belső rendje pannonhalmi könyvtár a XI. században; Akadémiai, Bp., 1957 (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai)
 • Berlász Jenő: Kéziratok katalogizálása; szerk. Csapodi Csaba; Országos Könyvtárügyi Tanács, Bp., 1958 (Az Országos Könyvtárügyi Tanács kiadványai, 3.)
 • Könyvkonzerválás és restaurálás a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában; Akadémiai, Bp., 1958 (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai, 10.)
 • Mikor pusztult el Mátyás király könyvtára?; Akadémiai, Bp., 1961 (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményei, 24.)
 • Mikor szűnt meg Mátyás király könyvfestő műhelye?; Akadémiai, Bp., 1963 (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei, 34.)
 • Beatrix királyné könyvtára; Bp., 1964 (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai, 41.)
 • Conservation of the Manuscript and Old Book Collections at the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Methods and results. 1949-1964 / Állományvédelmi módszerek és eredmények az Akadémiai Könyvtár Kézirattárában és Régi-könyv Gyűjteményében; Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Bp., 1965 (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei, 44.)
 • 1967-1990 Bibliotheca Corviniana. Budapest. (társszerk. Csapodiné Gárdonyi Klára)
 • A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának ősnyomtatvány-gyűjteménye; Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Bp., 1967 (A Magyar Tudományos Akadémia, Könyvtárának közleményei, 53.)
 • Bibliotheca Corviniana. Vándorkiállítás Erdélyben. Expoziţie itinerantă în Transilvania; összeáll. Csapodi Csaba, Csapodiné Gárdonyi Klára, bev. Klaniczay Tibor; Magyar Helikon–Európa, Bp., 1967
 • Bibliotheca Corviniana. The library of King Mathias Corvinus of Hungary; összeáll., bev. és jegyz. Csapodi Csaba, Csapodiné Gárdonyi Klára, angolra ford. Horn Zsuzsanna; Praeger, New York–Washington, 1969 (Books that matter)
 • Bibliotheca Corviniana. Die Bibliothek des Königs Matthias Corvinus von Ungarn; összeáll. Csapodi Csaba, Csapodiné Gárdonyi Klára, németre ford. Engl Géza, Rusz Tibor; Herbig, München–Berlin, 1969
 • Das ungarische Bibliothekswesen. Vergangenheit und Gegenwart; összeáll. Csapodi Csaba, szerk. Josef Stummvoll, Walter G. Wieser; Österr. Inst. für Bibliotheksforschung, Wien, 1971 (Biblos-Schriften, 63.)
 • A "Magyar Codexek" elnevezésű gyűjtemény; Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Bp., 1973 (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának katalógusai, 5.)
 • The Corvinian Library. History and stock; angolra ford. Gombos Imre; Akadémiai, Bp.,1973 (Studia humanitatis, 1.)
 • Csapodi Csaba: Az Anonymus-kérdés története. Budapest: Magvető. 1978. = Gyorsuló idő, ISBN 963 270 725 7  
 • A Janus Pannonius-szöveghagyomány; Akadémiai, Bp., 1981 (Humanizmus és reformáció, 10.)
 • Bibliotheca Corviniana. The library of king Matthias Corvinus of Hungary; 2. jav. kiad; összeáll. Csapodi Csaba, Csapody-Gárdonyi Klára, angolra ford. Horn Zsuzsanna; Corvina–Magyar Helikon, Bp., 1981 (francia nyelven is)
 • A budai királyi palotában 1686-ban talált kódexek és nyomtatott könyvek; MTA Könyvtára, Bp., 1984 (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei)
 • Brodarics István (Stephanus Brodericus): De conflictu Hungarorum cum Solymano Turcarum imperatore ad Mohach historia verissima / Oratio ad Adrianum VI. pontificem maximum; szerk. Kulcsár Péter, Csapodi Csaba; Akadémiai, Bp., 1985 (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum, 6.)
 • Catalogus collectionis codicum Latinorum et Graecorum. K393– K500; összeáll. Csapodi Csaba, ford. Loránt István; MTA Könyvtára, Bp., 1985 (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának katalógusai, 16.)
 • Csapodi Csaba–Tóth AndrásVértesy Miklós: Magyar könyvtártörténet; Gondolat, Bp., 1987
 • Bibliotheca Corviniana, 1490-1990. Nemzetközi Corvinakiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban Mátyás király halálának 500. évfordulójára. 1990. április 6 - október 6.; bev. tanulmány és „A fennmaradt hiteles korvinák ismertetése” c. jegyzék Csapodi Csaba, Csapodiné Gárdonyi Klára; OSZK, Bp., 1990 (angol nyelven is)
 • Csapodi Csaba–Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica. Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt 1-3.; MTAK, Bp., 1989-1994
 • Bibliotheca Corviniana. Vándorkiállítás Erdélyben / Expoziţie itinerantă în Transilvania; 4. bőv., átdolg. kiad.; összeáll., kísérőtanulmány, jegyz. Csapodi Csaba, Csapodiné Gárdonyi Klára; Helikon, Bp., 1990
 • Gróf Zichy Nándor élete és politikája. 1828-1911; METEM–Intern. Soc. for Encyclopedia of Church History in Hungary, Bp.–Toronto, 1993 (METEM-könyvek, 4.)
 • Csapodi Csaba–Csapodiné Gárdonyi Klára: Ariadne. A középkori magyarországi irodalom kéziratainak lelőhelykatalógusa; MTAK, Bp., 1995 (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei)
 • Régi magyar könyvtárak; in: Fejezetek a magyar művelődéstörténet forrásaiból. Gazda István válogatásában; Tárogató, Bp., 1996
 • Janus Pannonius kódexei és címerhasználatának kérdése; in: Magyar Könyvszemle, 119. évf./2. sz
 • A Corvina Könyvtár története
 • Csapodi Csaba (2003):Teleki Pál "búcsúlevele" székfoglaló előadás a Szent István Tudományos Akadémián.

Irodalom szerkesztés

 • Csapodi Csaba 80 éves, MKSZ 107, 1991/4, 408–409.
 • Csapodi Csaba, MKSZ 116, 2000/3, 249–250.

Jegyzetek szerkesztés

További információk szerkesztés