Czibula család

(Czobor család (nemespanni) szócikkből átirányítva)

Czibula vagy Czibulya család egy Nyitra vármegyei és Verebélyi széki egyházi nemesi család.

A család Nyitra vármegyéből származik. Czibula Pált 1713-ban Nagycétényben említi összeírás.[1] 1747-ben Cserge András és hugának Cserge Katalinnak Czibula István fia (és lánya Czibula Erzsébet nevében is) megosztoztak Bogyó Ilonától (Csergék anyja) származott nemespanni örökségükön. 1764-ben Czibula István e részét Bogyó Ferencre íratta.[2] 1793-ban Batthyány József esztergomi érsek adományt adott a családnak Nemespannon, s ezáltal egyházi nemességet szereztek. 1821-ben összeírták Czibulya István árvájának Juliannának szerény nemespanni jussát.[3] 1834-ben egyik ága Hont vármegyében telepedett le. Czibula László 1896-1906 között Hont vármegye alispánja volt.

1823-1831 és 1843–1846 között Czibulya János volt a nemespanni kántortanító. 1846-ban Nemespannon Czibula János özvegyét (Hontban) és fia János, Czibula Ferenc és fia Ferenc (Érsekújvárban) és Czibula István özvegyének nemességét igazolták.[4]

A Czobor család címere 1899-ből

1899. október 10-én Czibulya László Hont vármegye alispánja, Czibulya Gyula esztergomi hercegprímási uradalmi felügyelő és leszármazottaik valamint Czibulya Vilmos vámosladányi római katolikus plébános[5] nevük "Czobor"-ra változtatása mellett "nemespanni" előnévvel magyar nemességet kaptak.[6] Rokonságba kerültek a Rubinek családdal.[7]

A Czobor család címere hasított pajzsban elöl ezüstben zöld halmon természetes színű almafa, négy aranyvörös almával. Hátul kékben arany pólyával vágva, mely felett arany metszetű nyitott könyvre balharánt fektetett ezüst lúdtoll. A pólya alatt zöld alapon álló arany búzakéve, négy kiálló arany búzakalásszal. Sisakdísz: zárt kék szárny közt könyöklő fehérmezű kar, ezüst lúdtollat tartva. Takarók: vörösezüst, kékarany.

Neves személyek szerkesztés

 • Nemespanni Czobor László (1899-ig Czibulya; 1850-1942) agrárpolitikus, alispán, országgyűlési képviselő, az Országos Magyar Kertészeti Egyesület elnöke
 • Nemespanni Czobor Gyula (1899-ig Czibulya; 1853–1908) esztergomi hercegprímási uradalmi felügyelő
 • Nemespanni Czobor Vilmos (1899-ig Czibulya; 1864-1911[8]) vámosladányi római katolikus plébános, költő[9]
 • Nemespanni Czobor Imre Ambrus József (1883–1959), Gyula fia, kerületi kormánybiztos, Komárom és Esztergom vármegyék főispánja 1920-tól az újabb vármegyerendezésig
 • Nemespanni Czobor Erzsébet (1922-1996) színésznő
 • Leányágon házastárs Farkas Ferenc (1852-1916) hercegprímási uradalmi gazdasági intéző, gazdasági szakíró

Jegyzetek szerkesztés

 1. PLE, Gazdasági levéltár, V. A verebélyi uradalom számadásai 1698-1826, 1. doboz, F/1. csomó, Partiale Regestrum 1713.
 2. SAP 21, acta 801
 3. ŠA Nitra, SAP, Új Rend. 31. doboz (1822), No. 34
 4. ŠA Nitra, NŽ I, Súpis šľachty, 7. doboz, fasc. 19 Alsó járás
 5. Némethy 1894, 1059.
 6. Királyi Könyvek - 70.380; Kempelen Béla 1910 (szerk.): Magyar Nemesi Almanach. Budapest, 28; Pester Lloyd - Abendblatt 46/240, 1 (1899. október 19.)
 7. Kempelen Béla 1910: Magyar nemesi almanach. Budapest, 114-115.
 8. knihydominikani.sk; Budapesti Hírlap 31/99, 9 (1911. április 27.)
 9. Drégelről írt verse Pongrácz Lajos 1885 (szerk.): Szondi-albumában

Források szerkesztés

 • Komlóssy Ferenc 1896: Az Esztergom főegyházmegyei római katholikus iskolák története. Esztergom
 • Reiszig Ede 1906: Hont vármegye nemes családjai. In: Borovszky Samu (szerk.): Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város, 428-429
 • Kempelen Béla 1910: Magyar nemesi almanach. Budapest, 28
 • Kempelen Béla: Magyar nemes családok III, 200, 214