Délszlávok

(Délszláv szócikkből átirányítva)

A délszlávok a szláv népek déli ágába tartoznak a Balkánon. Jugoszlávia utódállamaiban (Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Észak-Macedónia, Montenegró, Szerbia, Szlovénia) és Bulgária területén élnek. Magyarországon is élnek délszlávok, de jelentős diaszpóra él még Nyugat-Európában, Amerikai Egyesült Államokban és Ausztráliában.

  A délszláv népek feketével jelölve
Délszlávok:

Délszláv nyelvet beszélők területi eloszlása

szerkesztés

A hét délszláv ország:

Ráadásul jókora délszláv kisebbségek élnek a környező nem szláv országokban is. Magyarországon horvátok (baranyai bosnyákok, bunyevácok, sokácok) szerbek és szlovének; Olaszországban horvátok és szlovének; Ausztriában szintén horvátok és szlovének; Romániában és Moldovában bolgárok és szerbek; Görögországban bolgárok és macedónok; Törökországban bolgárok és bosnyákok; Albániában pedig montenegróiak, szerbek és macedónok élnek.