Erdélyi udvari főkapitányok listája

Az Erdélyi Fejedelemségben az udvari főkapitány (supremus capitaneus aulae) az udvari hadaknak, azaz a fejedelem állandó seregének a főparancsnoka volt. Néha csak az udvari lovasság főkapitánya (capitaneus equitum aulae) címet viselte. Másik megnevezése a fejedelem udvari familiárisainak kapitánya (capitaneus aulae familiarium Illustrissimi principis) volt. Hatásköre különbözött az ország generálisáétól, aki a teljes hadsereget vezette; több esetben azonban ugyanaz a személy töltötte be mindkét tisztséget.

Az udvari főkapitányok listája:

Név Tisztségviselés ideje Egyéb tisztségei az időszakban
Bánffy György 1572–1573, 1575 a fejedelmi tanács tagja
Kamuthy Balázs[1] 1576–?
Geszti Ferenc[2] 1583–?
Király Albert 1592
Sibrik Gáspár 1593, 1599
Bethlen Gábor 1609–1612 az ország generálisa, a fejedelmi tanács tagja, Hunyad vármegye főispánja
Bethlen Farkas 1614–1618 a fejedelmi tanács tagja
Bethlen István 1618
Zólyomi Dávid 1627–1633 az ország generálisa
Bornemisza Pál 1636–1644 az ország generálisa
Kemény János 1645–1657, 1575 az ország generálisa
Sebessi Miklós 1657
Barcsai Mihály 1662–1683
Gyulaffy László[3] 1684–?
Sándor Gáspár[4] 1690
Vay Ádám[5] 1703–?

HivatkozásokSzerkesztés

  1. Horn Ildikó: Magyar végvári tisztek erdélyi karrierlehetőségei a 16. század második felében. In Hagyomás és megújulás - Életpályák és társadalmi mobilitás a végváriak körében. Szerk. Veres Gábor - Berecz Mátyás. Eger: (kiadó nélkül). 2008. = Studia Agriensia, 27.  
  2. Sunkó Attila: Az erdélyi fejedelmek udvari hadai a 16. században. Levéltári Közlemények, LXIX. évf. 1–2. sz. (1998) 108. o.
  3. Lázár Miklós: Erdély főispánjai: 1540-1711. Budapest: Athenaeum. 1889. 68. o.  
  4. Seres István: Protestáns prédikátorok és a Thököly-emigráció. Credo, XI. évf. 3–4. sz. (2005) 231. o.
  5. Magyar életrajzi lexikon II. (L–Z). Főszerk. Kenyeres Ágnes. Budapest: Akadémiai. 1969.  

ForrásokSzerkesztés