Etilénglikol-dinitrát

Etilénglikol-dinitrát
Ethylene glycol dinitrate.svg
Ethylene-glycol-dinitrate-3D-balls.png
IUPAC-név 1,2-Dinitroxietán
Más nevek Etilénglikol-dinitrát
Kémiai azonosítók
CAS-szám 628-96-6
SMILES
O=N(=O)OCCON(=O)=O
Kémiai és fizikai tulajdonságok
Kémiai képlet C2H4N2O6
Moláris tömeg 152,06 g/mol
Megjelenés színtelen folyadék
Sűrűség 1,49 g/cm³
Olvadáspont −22 °C
Gőznyomás 6,8 Pa (20 °C-on)
Robbanószerkémia
Ütésérzékenység nagy
Dörzsérzékenység nagy
Detonációsebesség 8300 m/s
TNT egyenérték 1,50
Oxigénegyenleg 0%
Ha másként nem jelöljük, az adatok az anyag standardállapotára (100 kPa) és 25 °C-os hőmérsékletre vonatkoznak.

Az etilénglikol-dinitrát (más néven nitroglikol vagy EGDN) egy színtelen, jellegzetes szagú, viszkózus, édeskés izű folyadék. A szerves salétromsav-észterek családjába tartozik, akár a nitroglicerin vagy a nitropenta. Egyike a legnagyobb teljesítményű és brizanciájú robbanóanyagoknak.
Önmagában soha sem használták katonai illetve ipari célokra. Az 1990-es évek közepéig egyetlen felhasználási területe volt, minden nitroglicerin alapú robbanóanyag (főleg dinamit) fagyáspontjának csökkentése. A nitroglicerin biztonságosan kezelhető dinamit formájában, de 13 °C-on megfagy. Ekkor pedig jelentősen nő az ütés- és dörzsérzékenysége.
Ha megfelelő arányú glicerin / etilénglikol elegyet nitratálnak, a képződő nitroglicerin / nitroglikol keverék fagyáspontja akár −20 °C alatti is lehet.
Nitroglikol képződése etilénglikolból salétromsavval, kénsav jelenlétében:

A nitroglikol szerepét az utóbbi években fokozatosan átvette a 2,3-dimetil-2,3-dinitro-bután.

A nitroglikol élettani hatása – akár a többi salétromsav-észternek – a jelentős értágító képesség.