Feltételes függetlenség

A valószínűségszámításban a feltételes függetlenség az események, halmazrendszerek, valószínűségi változók függetlenségének általánosítása a feltételes valószínűség és feltételes várható érték segítségével. A feltételes függetlenséget felhasználják például valószínűségi változók felcserélhető családjainak definiálásához.

Definíció szerkesztés

Adva legyen az   valószínűségi mező, és a   eseménytéren egy   σ-algebra. Legyen   az  -ra vonatkozó feltételes valószínűség.

A     rész-σ-algebráinak egy   családja feltételesen független  -tól, ha   minden véges   részhalmazára és tetszőleges   választása esetén, minden  -re teljesül, hogy

 .

A feltételes valószínűség tulajdonságai alapján az identitás P-majdnem biztos.

Az   valószínűségi változók családja feltételesen független az  -tól, ha az   generált σ-algebrák feltételesen függetlenek  -tól.

Megjegyzések és tulajdonságok szerkesztés

A független azonos eloszlás feltételes értelmezéséhez: Valószínűségi változók egy családja feltételesen független azonos eloszlású, hogyha a család feltételesen független  -tól és az   feltételes eloszlások ugyanolyanok.

Például   minden rész-σ-algebrája feltételesen független  -tól, és σ-algebrák minden független családja függetken a triviális σ-algebrától.

Források szerkesztés

  • Achim Klenke. Wahrscheinlichkeitstheorie, 3., Berlin Heidelberg: Springer-Verlag (2013). ISBN 978-3-642-36017-6