Felvinczi Sándor (Lécfalva, 1641Debrecen, 1686. március 29.) református lelkész.

Felvinczi Sándor
Született1641
Lécfalva
Elhunyt1686. március 29.
Debrecen
Nemzetiségemagyar
Foglalkozásalelkész
SablonWikidataSegítség

Élete szerkesztés

Erdélyi származású; tanult Felvincen, Nagyenyeden, azután Nagyváradon, hol szülei elhaltak. Mikor a török Nagyváradot ostromolta, ő is azon tanulók közt volt, kik a várat oltalmazták. 1660. augusztus 27. a török bevette Nagyváradot és Felvinczi az el nem esett tanulókkal Martonfalvi Tóth György tanár vezetése alatt Debrecenbe, majd Sárospatakra ment tanulni, hol senior is volt. Innét, 1667 körül Kassára ment iskolaigazgatónak, hol két évig hivataloskodott; teológiát és bölcseletet tanított. Azután a kassai egyház költségén külföldi egyetemekre ment és 16691670-ben Leidenben tanult. Haza jövén ismét Kassán volt iskolaigazgató három évig; mely idő alatt többször a templomban is prédikált, mert az odavaló pap, Kabai Bodor Gellért az üldözés alatt foglyul ejtetett. Végre neki is menekülnie kellett Kassáról és Debrecenben huzódott meg; innét Zilahra ment, hol négy évig volt pap és esperes. 1675. június 23. Zilahra ordináltatott papnak mint akadémikus. 1679-ben már Debrecenben volt lelkész; itt nyolc évig volt pap és esperes. 1684. június 20. a debreceni egyházmegye esperese lett. Az egyházmegye jegyzőkönyve szerint:

„Hogy a mi meghalt Seniorunknak (esperes) F. S.-nak nagy jelentőségű és sok hasznú irott munkái napvilágot lássanak, ezért tisztességes követek által az Erdélyi Fejedelem megkeresendő.”

Munkái szerkesztés

Források szerkesztés

További információk szerkesztés

  • Danielik József: Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. Második, az elsőt kiegészítő kötet. Pest, Szent István Társulat, 1858. VI, 441 o.
  • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái – új sorozat I–XIX. Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. 1939–1944.  , 1990–2002, a VII. kötettől (1990–) sajtó alá rendezte: Viczián János
  • Mészáros András: A felső-magyarországi iskolai filozófia lexikona. [Pozsony], Kalligram, 2003
  • A Pallas nagy lexikona, az összes ismeretek enciklopédiája. 1-16 k. (17-18. pótk. Szerk. Bokor József). Budapest, Pallas-Révai, 1893-1904
  • Révai nagy lexikona. Budapest, Révai, 1911-
  • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Budapest, Magyar Könyvklub
  • Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994
  • Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. 3. jav., bőv. kiadás. Budapest: Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája. 1977. ISBN 963-7030-15-8