Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere, rövidítve TEÁOR a magyarországi statisztikai adatgyűjtéseknél használatos kódrendszer.

A hatályos TEÁOR '08 szerkesztés

A jelenleg hatályos kódrendszer az Európai Unió osztályozási rendszerén (NACE[1] Rev.2.) alapul, amelynek az átvétele a tagállamoknak 2008. január 1-jétől kötelező. (Az EU kódrendszere illeszkedik az ENSZ által használt ISIC[2] rendszerhez.) Az egymáshoz illeszkedő osztályozási rendszerek célja az, hogy az egyes nemzeti statisztikák azonos módszertan szerint készüljenek, így egymással összehasonlíthatóak legyenek.

A tevékenységek osztályozási rendszere az egyes gazdasági tevékenységeket osztályozza, függetlenül

 • a tevékenység végzéséhez használt technológiától,
 • a tevékenységet végző gazdasági szervezet jellemzőitől (például vállalati forma, tulajdonviszonyok, méret stb.),
 • a tevékenység piaci (profitorientált) vagy non-profit jellegétől.

Használata a cégnyilvántartásban szerkesztés

A TEÁOR-kódok változásai következtében szükséges cégiratok módosításáról a cégeknek kellett gondoskodniuk, az APEH részéről kiróható bírság terhével. Ez a rendelkezés a vállalkozások számára hátrányos volt és sok bosszúságot okozott nekik.[3]
A törvény[4] értelmében a TEÁOR-számok 2008. december 27-től nem váltak a cégnyilvántartás részévé. A TEÁOR-számok megváltozása esetében nem volt szükséges kötelező jogi képviselet igénybevétele mellett bírósághoz fordulni. A változásokat az adózás rendjéről szóló törvény hatályos szabálya szerint, közvetlenül az adóhatósághoz kellett bejelenteni.
2012-től a cégnyilvántartásban ismét kötelező a TEÁOR-számok feltüntetése.[5]
A magyar jogszabályok előírják a cégek főtevékenységének, illetve többi tevékenységének nyilvántartását a cégnyilvántartás keretén belül. Főtevékenységnek számít az a tevékenység, amelyből a cég hozzáadott értékének legnagyobb hányada származik.

A TEÁOR története szerkesztés

A statisztikáról szóló 1973. évi V. törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglalt felhatalmazás alapján a Központi Statisztikai Hivatal kidolgozta a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszerét, és a Statisztikai Közlöny (SK) mellékletébe foglalva, KSH közlemény formájában kiadta. Az idők során a kormányrendelet változott (pl. 78/1990. (IV. 25.) MT rendelet).
Az európai integráció előkészítése során adták ki a TEÁOR '03, majd a helyébe lépő, ma hatályos TEÁOR '08 jelű osztályozást. (A két osztályozás közötti tájékozódást számos konkordancia-táblázat, segédlet könnyíti meg.)

A KSH közleménye szerkesztés

A KSH gyakran adott ki közleményt az előző melléklet módosítására, illetve a KSH utasítással hatályon kívül helyezett melléklet helyett.
 • 9017/1987. (SK 10.)
 • 9018/1989. (SK 8.)
 • 9026/1989. (SK 12.)
 • 9007/1990. (SK 5.) KSH közlemény
 • 9020/1990. (SK 12.) KSH közlemény (hatályon kívül helyezte az 1/1992 (SK 3.) KSH utasítás
 • 9017/1991. (SK 8.) KSH közlemény

Felépítése szerkesztés

Az osztályozási rendszer négyszintű hierarchiában rendezi el az egyes tevékenységeket:

 1. nemzetgazdasági ág (1 alfabetikus karakter, nagybetű), például C = feldolgozóipar
 2. ágazat (2 numerikus karakter), például 14 = ruházati termék gyártása
 3. alágazat (ágazat kódja + 1 numerikus karakter), például 14.3 = kötött, hurkolt cikk gyártása
 4. szakágazat (alágazat kódja + 1 numerikus karakter), például 14.31 = kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása

Nemzetgazdasági ágak betűjele szerkesztés

Jegyzetek szerkesztés

 1. Noménclature générale des Activités économiques dans le Communautés Éuropéennes
 2. International Standard Industrial Classification of all Economic Activities
 3. Archivált másolat. [2014. augusztus 27-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. április 11.)
 4. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és egyéb törvényeknek a számviteli beszámoló közzétételi rendjével, valamint a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerével összefüggő módosításáról szóló 2008. évi XCVI. törvényt 2008. december 15-én fogadta el az Országgyűlés. A törvény TEÁOR-ral összefüggő rendelkezései 2008. december 27-én léptek hatályba.
 5. http://ceginformaciosszolgalat.kormany.hu/teaor08

Források szerkesztés

 • Hatályos magyar osztályozások. Központi Statisztikai Hivatal. (Hozzáférés: 2013. szeptember 4.)
 • „AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1893/2006/EK RENDELETE a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról”. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006 (december 30).  
 • TEÁOR Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere 1995. Unió Kiadó ISBN 963 388 039 4
 • A TEÁOR a KSH honlapján
 • A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és egyéb törvényeknek a számviteli beszámoló közzétételi rendjével, valamint a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerével összefüggő módosításáról szóló 2008. évi XCVI. törvény