Gheorghe Gheorghiu-Dej

román politikus

Gheorghe Gheorghiu-Dej (hagyományos magyar ejtése: [gyorgye gyorgyu dézs], noha az eredetihez hűebb, pontos magyar ejtése [gëorgë gëórgiu dëzs] volna, vö. román IPA /ˈɡe̯orɡe ɡe̯orˈɡi.u deʒ/) (Barlád, 1901. november 8.Bukarest, 1965. március 19.) román kommunista, munkásmozgalmi vezetőből lett államférfi. Az Antonescu-rendszerben bebörtönözték, de 1944 végétől (a román átállás után) miniszter lett, és 1945-ben a Kommunista Párt (később Román Munkáspárt) főtitkára. Miniszterelnök és az Államtanács elnöke is volt. Az ő vezetésével jutottak hatalomra a román kommunisták 19451947 között.

Gheorghe Gheorghiu-Dej
A Román Kommunista Párt első titkára
Hivatali idő
1944 – 1954
Előd Fóris István
Utód Gheorghe Apostol
A Román Kommunista Párt első titkára
Hivatali idő
1955 – 1965
Előd Gheorghe Apostol
Utód Nicolae Ceaușescu
Románia miniszterelnöke
Hivatali idő
1952. június 2. – 1955. október 2.
Előd Petru Groza
Utód Chivu Stoica

Született 1901. november 8.
Barlád
Elhunyt1965. március 19. (63 évesen)
Bukarest
Sírhely Bellu temető
Párt Román Kommunista Párt

Házastársa Maria Alexe
Gyermekei Lica Gheorghiu
Foglalkozás villanyszerelő
Halál oka tüdőrák

Díjak Grand Cross of the Order of Polonia Restituta
A Wikimédia Commons tartalmaz Gheorghe Gheorghiu-Dej témájú médiaállományokat.

Életútja szerkesztés

Katonai szolgálata után, 1923-tól villanyszerelőként dolgozott Galacon a román vasutaknál, de kommunista szervezkedés miatt áthelyezték Désre (innen származik az utóneve). A Román Kommunista Pártba azonban csak 1932-ben lépett be, és 1933-ban részt vett a grivițai sztrájk szervezésében. Tizenkét év börtönre ítélték, ahol is sikerült a párt belföldi frakcióját az ellenőrzése alá vonnia.

 
Gheorghiu-Dej (középen) és a balján Ceaușescu 1948-ban, a Román Kommunista Párt 6. kongresszusán Bukarestben

Miután a második világháborúban, 1944. augusztus 23-án Románia hivatalosan kapitulált, és átállt a szövetségesek oldalára, Gheorghiu-Dej átvette a párt vezetését. Amikor szeptember közepén Romániába érkezett Ana Pauker, az RKP moszkvai frakciójának vezetője, Gheorghiu-Dej a Sănătescu-kormány ellen kezdett agitálni. Eleinte alárendelte magát Paukernek, mivel úgy vélte, hogy Sztálin utasításait teljesíti. A második Sănătescu-kormányban a közlekedési miniszteri tisztséget viselte, amelyet továbbra is megtartott az 1945. március 6-án hivatalba lépett Groza-kormányban is. 1945 októberében megválasztották az RKP első titkárává.

A párt belső harcai során 1948-ban fölébe kerekedett Lucrețiu Pătrășcanunak, 1952-ben pedig Ana Paukernek. I. Mihály király kényszerű lemondása után (1947. december 30.) Gheorghiu-Dej felállította a Securitate hálózatát, végrehajtotta az 1950-es években az erőszakos kollektivizálást, és elkezdte a Duna–Fekete-tenger-csatorna építtetését politikai foglyokkal. Ezenkívül számos kitelepítést rendelt el, többek között a bánáti svábokét, a Bărăganra.

Külpolitikája eleinte nem tért el a Szovjetunió által megszabottól. Ez az 1950-es évek közepétől változott meg, és 1958-ban elérte, hogy a szovjet hadsereget kivonják Romániából. Az 1960-as évektől kezdve a román vezetés egyre nagyobb hangsúlyt fektetett a Moszkvától független kül- és gazdaságpolitikára. A Kína és Szovjetunió közötti ideológiai vitában Románia közvetítő szerepet játszott.

1965. március 19-én rákban halt meg. Koporsóját a bukaresti Kommunista Hősök Mauzóleumában helyezték el. Az 1989-es romániai forradalom és rendszerváltás után a maradványokat átszállították a Bellu temetőbe.

Emlékezete szerkesztés

1990-ig Gheorghiu-Dej nevét viselte a romániai Onești városa, az oroszországi Liski városa, a bukaresti Politechnikai Egyetem és számos romániai út és utca.

Magyarul szerkesztés

 • A Román Kommunista Párt álláspontja a sovinista és revizionista áramlatokkal kapcsolatosan; ford. RKP Központi Politikai Nevelési Osztályának fordító kollektívája; RKP, s.l., 1946
 • A népek testvériességének győzedelmes útján. Gheorghe Gheorghiu-Dej beszédei; ford. RKP Központi Politikai Nevelési Osztályának fordító kollektívája; RKP, s.l., 1946
 • A román kormányküldöttség álláspontja a békeértekezlettel kapcsolatban; RKP, Bukarest, 1946
 • Románia demokratikus politikája; Román Kommunista Párt, Kolozsvár, 1947
 • Az 1947-es pénzreform. Rádióbeszéd 1947 augusztus 27-én; RKP, Bukarest, 1947
 • Általános politikai jelentés a Román Munkáspárt kongresszusán. 1948 február 21-23.; Román Munkáspárt, Bukarest, 1948
 • Gheorghe Gheorghiu-Dej jelentése az alkotmánytervezetről a Nagy Nemzetgyűlés 1948 április 9-i ülésén; Román Munkáspárt, Bucureşti, 1948
 • A szocializmus építésének nagyszerű példája; Román Munkáspárt, Bukarest, 1948
 • Közlemény a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának értekezletéről. M. Suslov, P.Togliatti, Gheorghe Gheorghiu-Dej beszámolói; MDP, Bp., 1949
 • A Román Munkáspárt feladatai a munkásosztály és a dolgozó parasztság szövetségének megerősítéséért; Román Munkáspárt, Bukarest, 1949
 • Jelentés Románia nemzeti felszabadulásának évfordulóján az "Arenele Libertăţii"-n tartott ünnepi nagygyűlésen augusztus 22-én; ford. a Román Munkáspárt Kiadójának magyar szerkesztőbizottsága; Román Munkáspárt, Bukarest, 1949
 • Harc a békéért pártunk központi feladata; ford. a Román Munkáspárt Kiadójának magyar szerkesztőbizottsága; Román Munkáspárt, Bukarest, 1949
 • Lenin, a dolgozó emberiség géniusza és a forradalmi proletariátus nagy tanítómestere; Román Munkáspárt, Bukarest, 1949
 • A Román Népköztársaság 1949. évi általános gazdasági terve; RMP, Bukarest, 1949
 • A Román Munkáspárt a mezőgazdaság szocialista átalakításáért; ford. RMP kiadójának magyar szerkesztőbizottsága; Szikra, Bp., 1949 (Marxista ismeretek kis könyvtára)
 • Jelentés az ország villamosításának tervéről a Román Munkáspárt központi vezetőségének plenáris ülésén 1950. okt. 26-án; Román Munkáspárt, Bucureşti, 1950
 • Románia felszabadulásának dicső évfordulója; Román Munkáspárt, Bukarest, 1950
 • Az osztályharc jelenlegi szakasza Romániában; Román Munkáspárt, s.l., 1950
 • A népek forradalmi ébersége a szocializmusért vívott harcban; ford. a Román Munkáspárt Kiadójának magyar szerkesztőbizottsága; Román Munkáspárt, s.l., 1951
 • A Párt 30 éves harca Lenin és Sztálin zászlaja alatt; ford. Román Munkáspárt Kiadójának magyar szerkesztőbizottsága; Román Munkáspárt, s.l., 1951
 • Cikkek és beszédek; Román Munkáspárt, Bucureşti, 1951
 • Válogatott cikkek és beszédek; Szikra, Bp., 1951
 • A leninizmus a népek erős fegyvere az új élet építésében; ford. Román Munkáspárt Kiadójának magyar szerkesztőbizottsága; Román Munkáspárt, s.l., 1952
 • Az SZKP 19. kongresszusának világtörténelmi jelentősége; Politikai Kiadó, Bukarest, 1952
 • Beszéd a RNK tanítókongresszusán; Román Munkáspárt, Bucureşti, 1952
 • A sztálini szavak nagy eszmei ereje; Politikai Kiadó, Bukarest, 1952
 • Beszéd a szénipari bányamunkások országos értekezletén 1952 június 29.; RMP, Bukarest, 1952
 • Beszéd a Bukarestvárosi Vörös Grivica választókerület választóinak gyűlésén. 1952. november 28.; Politikai Kiadó, Bukarest, 1952
 • Jelentés a Román Népköztársaság alkotmánytervezetéről; RMP, Bukarest, 1952
 • Sztálin, a népek felszabadítója; Politikai Kiadó, Bukarest, 1953
 • A munkásosztály és a dolgozó parasztság szövetsége a szocializmus romániai sikeres építésének záloga; Politikai Kiadó, Bukarest, 1953
 • Beszéd az élenjáró kollektivisták kongresszusán; Politikai Kiadó, Bukarest, 1953
 • Hazánk felszabadulásának 9. évfordulója; Politikai Kiadó, Bukarest, 1953
 • A népi demokratikus rendszer további erősödése a Román Népköztársaságban; Politikai Kiadó, Bukarest, 1953
 • A nemzetközi kapcsolatok új típusa; Politikai Kiadó, Bucureşti, 1953
 • Beszéd a Románia felszabadulásának tizedik évfordulóján tartott ünnepi gyűlésen; Politikai Kiadó, Bukarest, 1954
 • Jelentés a párt 2. kongresszusán a Román Munkáspárt Központi Vezetőségének tevékenységéről. 1955. dec. 23.; Politikai Kiadó, Bukarest, 1955
 • Beszéd a Románia felszabadulásának 11-ik évfordulóján tartott ünnepi gyűlésen; Állami Politikai Kiadó, Bukarest, 1955
 • Beszéd a kiváló mezőgazdasági termelők országos értekezletén; Politikai Kiadó, Bukarest, 1955
 • Beszéd a magyar autonóm tartományi pártkonferencián; s.n., s.l., 1956
 • Hatalmas hozzájárulás a szocialista tábor megszilárdulásához; Politikai Kiadó, Bukarest, 1956
 • Közlemény a Román Munkáspárt Központi Vezetőségének 1956. december 27-29-i plenáris üléséről; Politikai Kiadó, Bukarest, 1957
 • A marxizmus-leninizmus és a proletár nemzetköziség zászlaja alatt; Állami Politikai Kiadó, Bukarest, 1957
 • Hazánk felvirágzásáért, népünk jólétéért, a békéért és a szocializmusért!; Politikai Kiadó, Bukarest, 1957
 • Cikkek és beszédek, 1-3.; ford. Bukaresti Politikai Könyvkiadó magyar szerkesztősége; Politikai Kiadó, Bukarest, 1959-1963
  • 1955. december–1959. július; 1959
  • 1959. augusztus–1961. május; 1961
  • 1961. június–1962. december; 1963
 • Jelentés az RMP KV 1958. november 26-28-i plenáris ülésén; Politikai Kiadó, Bukarest, 1958
 • A mezőgazdasági szocialista szektor megszilárdításáért és fejlesztéséért, a mezőgazdasági termelés növeléséért. Beszámoló a mezőgazdasági szocialista szektor dolgozóinak országos tanácskozásán; Politikai Kiadó, Bukarest, 1958
 • Előadói beszéd az RMP KV 1959 december 3-5.-i plenáris ülésén; Politikai Kiadó, Bukarest, 1959
 • Románia fasiszta iga alóli felszabadulásának 15. évfordulója; Politikai Kiadó, Bukarest, 1959
 • Beszámoló az SZKP 21. rendkívüli kongresszusának munkálatairól; Politikai Kiadó, Bukarest, 1959
 • A nemzetközi helyzet és a Román Népköztársaság külpolitikája; Politikai Kiadó, Bukarest, 1960
 • Előadói beszéd az RMP KB plenáris ülésén; Politikai Kiadó, Bukarest, 1960
 • Beszéd az ENSZ-közgyűlés 15. ülésszakán; Politikai Kiadó, Bukarest, 1960
 • Előadói beszéd az ENSZ-közgyűlés ülésszakának munkálatairól és a Román NK küldöttségének tevékenységéről. 1960. nov. 2.; Politikai Kiadó, Bukarest, 1960
 • Az RMP KB jelentése a párt tevékenységéről a 2. és 3. pártkongresszus közötti időszakban, az 1960-1965. évi népgazdaságfejlesztési tervről és a 15 éves távlati gazdasági tervvázlatról. 1960. június 20.; Politikai Kiadó, Bukarest, 1960
 • A párt 40 éves harca; Politikai Kiadó, Bukarest, 1961
 • Negyvenéves harc a marxizmus-leninizmus diadalmas zászlaja alatt; PMR, Bukarest, 1961
 • Jelentés az RMP KB 1961. június 30–július 1-i plenáris ülésén a 3. Pártkongresszus irányelvei valóra váltásának menetéről a falvakon folyó szocialista építés és a mezőgazdaság fejlesztése terén; Politikai Kiadó, Bukarest, 1961
 • Beszéd a kollektivista parasztok országos tanácskozásának záróülésén. 1961 dec. 22; Politikai Kiadó, Bukarest, 1961
 • A Román Munkáspártnak az SZKP 22. kongresszusán részt vett küldöttsége beszámolója az RMP KB 1961. november 30–december 5-i plenáris ülésén; Politikai Kiadó, Bukarest, 1961
 • Jelentés a Nagy Nemzetgyűlés rendkívüli ülésszakán a kollektivizálás befejezéséről. 1962. április 27.; Politikai Kiadó, Bucureşti, 1962
 • A Román Népköztársaság 15. évfordulója; Politikai Kiadó, Bukarest, 1963
 • Románia fasiszta iga alóli felszabadulásának 20. évfordulója. Beszéd; Politikai Kiadó, Bukarest, 1964
 • Beszéd a Bukarest városi pártszervezet konferenciáján 1964. febr. 15.; Politikai Kiadó, Bucureşti, 1964
 • A Román Kommunista Párt harca az ország demokratizálásáért; MSZMP Politikai Főiskola, Nemzetközi Munkásmozgalom Története Tanszék, Bp., 1968

Források szerkesztés

További irodalom szerkesztés

 • Chirițoiu M. (1997): „Radiografia“ unui stalinist. Dosarele Istoriei II/3 (8), 4–10.
 • Deletant D. (1998): New Light on Gheorghiu-Dej's Struggle for Dominance in the Romanian Communist Party.
 • Deletant D., Pearton M. (szerk.): Romania Observed. Studies in Contemporary Romanian History. Bucharest, 176–216.

További információk szerkesztés