Gyökössy Endre (lelkész)

(1913–1997) magyar református lelkész, pszichológus

Gyökössy Endre (Rákospalota, 1913. február 17.Budapest, 1997. november 20.) református lelkész, pszichológus, egyházi író, költő.

Gyökössy Endre
Született 1913. február 17.
Rákospalota
Elhunyt 1997. november 20. (84 évesen)
Budapest
Nemzetisége magyar
Foglalkozása lelkész,
pszichológus,
egyházi író,
költő
Sírhelye Megyeri temető (40/0/1/68-69)
A Wikimédia Commons tartalmaz Gyökössy Endre témájú médiaállományokat.
SablonWikidataSegítség

Élete szerkesztés

 
Gyökössy Endre sírja Budapesten. Megyeri temető: 40/0/1/68-69.

Édesapja, id. Gyökössy Endre jogász, a Magyar Királyi Államvasutak – a mai Magyar Államvasutak Zrt. elődje – igazgatóhelyettese és kormány-főtanácsos, édesanyja Süveggyártó Alojzia; apja hívő református, anyja római katolikus. Az elemi iskolát Újpesten a Viola utcában végezte, majd a helyi Könyves Kálmán Gimnázium diákja lett. Ekkor kötött életre szóló barátságot édesapja cserkészcsapatának egyik tagjával, Újszászy Lászlóval, a későbbi neves orvossal. Érettségi után Nagykőrösön tanítói oklevelet szerzett 1934-ben. A Budapesti Református Theológiai Akadémia – a mai Károli Gáspár Református Egyetem elődje – elvégzése után 1939-ben szentelték lelkésszé, és a Kálvin téri református templomban kezdte meg szolgálatát. 1940-ben ösztöndíjjal került a bázeli református egyetemre, ahol Theodor Bovet, Karl Barth és Emil Brunner neves professzorok voltak tanárai, s többek között egyházjogot és pasztorál-pszichológiát tanult. 1941 júliusában tért vissza Magyarországra svájci feleségével, akivel még Bázelben házasodott össze. Ravasz László dunamelléki református püspök javaslatára az újonnan létrejövő Újpest-Újvárosi Református Egyházközség alapító lelkipásztora lett 1942-ben. Budapest ostroma alatt kiterjedt karitatív tevékenységet folytatott a gyülekezet élén.

Két doktorátust szerzett: egy bölcsészetit és egy pszichopedagógiait. 1946-ban Debrecenben a pszichopedagógia doktorává avatták summa cum laude minősítéssel; tanára volt Karácsony Sándor. 1950-ben a Budapesti Református Teológiai Akadémián az úgynevezett segédtudományokból pedagógia-pszichológiai és valláspszichológiai magántanári oklevelet szerzett. 1952-ig taníthatott: a Rákosi-rezsim a szüleit kitelepítette, őt magát pedig osztályidegennek nyilvánította részben felesége svájci állampolgársága miatt. Így tudományos pályafutása megtorpant, de lelkészként szolgálhatott tovább. 1956. november 4-én útjára indította a Reformáció című lapot, melynek főszerkesztője lett, de a forradalom leverése után több számot nem jelentethetett meg.

1980-ig, nyugdíjba vonulásáig töltötte be az Újpest-Újvárosi Református Egyházközség lelkészének tisztségét. Ez idő alatt országos ismertségre tett szert: könyvei jelentek meg, s rengeteg embernek nyújtott lelki segítséget – idővel a sokak által szeretett és tisztelt Bandi bácsivá vált. Hitvallásának megfelelően – miszerint nyugdíjas lelkész nincsen – élete végéig gyülekezetének szellemi vezetője maradt.

1987-től kutatóprofesszorként dolgozott a Budapest-Klauzál téri Egyházközségben: a végzett lelkészek továbbképzéséről gondoskodott pasztorál-pszichológusként a lelkigondozói szemináriumban. Tagja lett a Magyar Pszichiátriai Társaságnak, s a Danubius Rádióban telefonos lelki segélyszolgálatot végzett.

1990-ben a Budapesti Református Teológiai Akadémia díszdoktorává avatták, majd még ebben az évben „Ad honorem Újpest 1840–1990” kitüntetésben részesült. 1992-ben a Pro Urbe Budapest díjat vehette át. 1993-ban Újpest díszpolgára lett, majd megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét.[1]

Családja szerkesztés

1941-ben Bázelben feleségül vette az akkor 19 éves Reinhild Ruckot, egy svájci államjogász professzor leányát, s akivel még abban az évben visszatért Magyarországra. Öt gyermekük született, akik közül három a házaspár életében meghalt. Felesége 92 évesen, 2013. október 7-én hunyt el.[2]

Művei szerkesztés

Műveinek felsorolása első megjelenésük szerinti időrendben:

 • Tavaszról akartam írni. Versek. Lázár Pál fametszeteivel, Oláh Gábor előszavával. Budapest: Magyar Út. 1936.
 • Hallgatózz csak, énekelget...: Ifj. Gyökössy Endre versei: Lázár Pál fametszeteivel. Budapest: Országos Bethlen Gábor Szövetség. 1940.
 • Tavasz felé. 1942. (Versek, elbeszélések.)
 • szerk.: A fészek: elbeszélések, mesék, színdarabok, bibliai történetek, versek, tréfák, fejtörők református gyermekeknek. Budapest: Református Traktátus Vállalat. 1947.
 • szerk.: A vetés: elbeszélések, mesék, színdarabok, bibliai történetek, versek, tréfák, fejtörők református gyermekeknek. Budapest: Református Traktátus Vállalat. 1947.
 • Nem jó az embernek egyedül...: Útravaló házasságot kötő fiataloknak: Pásztori segítség a családi élet kérdéseiben minden református családnak. Társszerzők: Ablonczy Dániel, Adorján József. Budapest: Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. 1972.[3]
 • Magunkról magunknak. Budapest: Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. 1976.,[4][5][6]
 • Együtt a szeretetben. Budapest: Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. 1981.[7]
 • Bevezetés a paraklétikus lelkigondozásba. Budapest: Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete. 1983.[8]
 • A lelkigondozó Kálvin. Budapest: Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. 1986.[9]
 • Mai példázatok. Jánosy István utószavával, Pap Klára rajzával. Budapest: Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. 1988.[10]
 • A növekedés boldogsága: elmélkedések Jézus boldogmondásairól. Budapest: Református Zsinati Iroda. 1990.,[11][12]
 • Élet és ige. Budapest: Szabadság téri Református Egyház. 1990 (1991?)[13]
 • Életápolás: Vallás- és családlélektani esszék és tanulmányok. Budapest: Református Zsinati Iroda. 1991.,[12][14]
 • Megnyílt szemek. Szeged: Szent Gellért Egyházi Kiadó. 1992. (Kézfogás 1.)
 • Hat névtelen levél. Szeged: Szent Gellért Egyházi Kiadó. 1992. (Kézfogás 2.)
 • szerk.: Mi és mások: a mindennapi élet lélektana. Szerző: Bognár Cecil. Szeged: Szent Gellért Egyházi Kiadó. 1992.[15]
 • Hogy nézheti az Isten? Szeged: Szent Gellért Egyházi Kiadó. 1992. (Kézfogás 3.)
 • Ezt cselekedd és élsz. Szeged: Szent Gellért Egyházi Kiadó. 1992. (Kézfogás 4.)
 • Hogyan tartsunk gyermek bibliaórát?: Kis módszertan. Budapest: Református Zsinati Iroda. 1992.
 • Ti vagytok. Szeged: Szent Gellért Egyházi Kiadó. 1993. (Kézfogás 5.)
 • Ember a sírboltból. Szeged: Szent Gellért Egyházi Kiadó. 1993. (Kézfogás 6.)
 • A nagy birkózás. Szeged: Szent Gellért Egyházi Kiadó. 1993. (Kézfogás 7.)
 • Levél Jézustól. Szeged: Szent Gellért Egyházi Kiadó. 1993. (Kézfogás 8.)
 • „Siess segítségemre, Uram, Szabadítóm!”: Imák betegek számára. Budapest: Kálvin János Kiadó. 1993.
 • Döntő találkozás. Szeged: Szent Gellért Egyházi Kiadó. 1994. (Kézfogás 9.)
 • Negatívumok pozitívumai. Szeged: Szent Gellért Egyházi Kiadó. 1994. (Kézfogás 10.)
 • Nem lehet elég korán kezdeni... Szeged: Szent Gellért Egyházi Kiadó, Budapest: Szabadság téri Református Egyház. 1994.
 • Én vagyok az, aki veled beszélek... Szeged: Szent Gellért Egyházi Kiadó. 1994. (Kézfogás 11.)
 • Bibliai miniatűrök. Szeged: Szent Gellért Egyházi Kiadó. 1994. (Kézfogás 12.)
 • Ketten – hármasban: Házasság- és családlélektan. Budapest: Új Ember Kiadó. 1994. Második kiadás.[16]
 • Az Őstörténet: A teremtéstörténet üzenete ma. Szeged: Szent Gellért Egyházi Kiadó, Budapest: Szabadság téri Református Egyház. 1994.[17]
 • Bandi bácsi a szeretetről. Szeged: Szent Gellért Egyházi Kiadó. 1994.
 • Megújulás. Szeged: Szent Gellért Egyházi Kiadó. 1995. (Kézfogás 13.)
 • Gyógyulj meg, hogy gyógyíthass! Szeged: Szent Gellért Egyházi Kiadó. 1995. (Kézfogás 14.)
 • Kelj fel! Szeged: Szent Gellért Egyházi Kiadó. 1996. (Kézfogás 15.)
 • Az okos Istentisztelet. Szeged: Szent Gellért Egyházi Kiadó. 1996. (Kézfogás 16.)
 • A lélek nyugalma. Szent Gellért Egyházi Kiadó. 1996. (Kézfogás 17.)
 • Szabadság és kötöttség. Szeged: Szent Gellért Egyházi Kiadó. 1996. (Kézfogás 18.)
 • Fogadd el végre önmagad! Szeged: Szent Gellért Egyházi Kiadó. ? (Kézfogás 19.)
 • A Szeretet ereje. Szeged: Szent Gellért Egyházi Kiadó. 1997. (Kézfogás 20.)
 • Mégis: Elmélkedések és beszélgetések. Nyíregyháza, Szent Atanáz Hittudományi Főiskola: Örökségünk Kiadó. 1997.[18]
 • A Hídépítő: Jézus-arckép a Zsidókhoz írt levélben. Budapest: Szent Gellért Kiadó. 1997.
 • Mit kaptam Karácsony Sándortól? Társszerző: Szathmáry Lajos. Budapest: Hatvany L. 1997. (Emlékezések Karácsony Sándorra)
 • Isten elfelejtett nyelve, az álom. Budapest: Szent Gellért Kiadó. 1998.
 • Isten öreg bojtárjának vallomásai. Budapest: Szent Gellért Kiadó. 1998.
 • János evangéliuma. Nyíregyháza: Örökségünk Kiadói Bt. 1999.[19]
 • MÉGIS öröm. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 1999.[20]
 • A Hogyan: Három meditáció a meditációról. A kötet gondozója: Nagy Alexandra. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 1999.[21]
 • Akarsz-e meggyógyulni? Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2000.[22]
 • A két középpont: Az Újszövetség közepe: a Miatyánk, az Ószövetség közepe: a Tízparancsolat. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2000.
 • Leltározás a Gazda színe előtt. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2000.
 • Döntő órák, nagy pillanatok. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2000.
 • Jézussal – a jövőbe! Kötetbe rendezte: Nagy Alexandra. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2000.
 • Könyvecske a böjtről. Összerendezte: Nagy Alexandra. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2001.
 • Töviseink és a Töviskoronás. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2001.
 • Újabb mai példázatok. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2001.
 • A boldog házasság. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2002.
 • Szeretet, az új dimenzió. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2002.
 • Jöjj Szentlélek Istenünk. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2002.
 • Homo christianus: A krisztusi ember. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2002.
 • Nagy kérdések, őszinte válaszok. Szerkesztette: Nagy Alexandra. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2003.
 • A szeretet szimfóniája. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2003.
 • Zarándokúton Jézussal. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2004.
 • Amikor erősen fújt a Lélek: „Az apostolok cselekedetei” magyarázata harminchét elmélkedésben. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2005.
 • Orvosság a fáradtságra. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2005.[23]
 • Mélységeken át – az öröm titkáig. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2005.
 • Hármaskönyv és egy ráadás. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2006.
 • Remény a reménytelenségben. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2006.
 • Hét miért. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2006.
 • Krisztus levele vagytok! Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2006.
 • A zsoltárok csodálatos világa. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2006.
 • Hálával áldozzál! Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2007.
 • „Jöjjetek!...” Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2007.
 • Hiszek! Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2007.[24]
 • Szabadulás félelmeinkből és szenvedélyeinkből: Félelmeink, aggodalmaink, bűneink depressziót és más testi betegséget okozhatnak: Találjuk meg a gyógyuláshoz vezető utat! Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2008.
 • A karácsony szíve: a szeretet. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2009.
 • Szeress mégis! Gyökössy Endre meglátásai, bátorításai, tanácsai az esztendő minden napjára. Összeállította: Nagy Alexandra. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2009.
 • Miért szeretem?...: Néhány bibliai arckép és Jónás könyvének kulcsa. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2009.
 • Szeretetkapcsolataink: a kis családról a nagy családnak. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2010.
 • Életet adó örömhír: János evangéliumának teljes magyarázata. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. 2011.
 • Mindent – Vele együtt! Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. (?)[25]
 • Őstörténet 2. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. (?)
 • Az Áldott Orvos rendelőjében. Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. (?)

Emlékezete szerkesztés

Az 1999 szeptemberétől a Baár-Madas Iskola épületében működik a Gyökössy Endre Református Óvoda. Nevét viseli a Károli Gáspár Református Egyetem Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Intézete.[26]

Jegyzetek szerkesztés

 1. Hirmann 2007. 27. o.
 2. Fekete Zsuzsa: Elhunyt Reini néni. Fotók: Füle Tamás www.parokia.hu (2013. október 10.) (Hozzáférés: 2013. október 11.) (html) arch
 3. 2., átdolgozott kiadás: 1973, Budapest: Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya
 4. ISBN 963-7030-40-9
 5. 4., átdolgozott, bővített kiadás, 1984, Budapest: Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya
 6. 10. kiadás, 2002, Budapest: Szent Gellért Kiadó. ISBN 963-696-158-1
 7. 3. kiadás, 1985, Budapest: Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. ISBN 963 300 173 0
 8. ISBN 963-202-437-0
 9. későbbi kiadás, 1993, Budapest
 10. későbbi kiadás, Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda
 11. ISBN 963-300-369-5
 12. a b 3. kiadás, 1993, Budapest: Kálvin Kiadó
 13. 2. kiadás, 1993, Szeged: Szent Gellért Egyházi Kiadó
 14. 2. kiadás, 1992, Budapest: Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. ISBN 963-300-485-3
 15. é.n., Budapest: Szent Gellért Kiadó és Nyomda. ISBN 963 696 050 x
 16. 3. kiadás, 1997, Budapest: Új Ember Kiadó. ISBN 963-7688-23-4
 17. 2. kiadás, 1997, Budapest: Szent Gellért Kiadó
 18. ISBN 963-04-9048-X
 19. ISBN 963-85894-4-2
 20. az egyik kiadás, ISBN 963-696-054-2
 21. az egyik kiadás, ISBN 963-696-020-8
 22. az egyik kiadás, ISBN 963-696-077-1
 23. az egyik kiadás, ISBN 963-696-299-5
 24. az egyik kiadás, ISBN 978-963-696-393-4
 25. ISBN 963-696-252-9
 26. http://gyokossyintezet.hu/ Archiválva 2013. január 29-i dátummal a Wayback Machine-ben A Gyökössy Intézet honlapja

Források szerkesztés

További információk szerkesztés