Főmenü megnyitása

Händel Vilmos (Händel Vilmos Pál, Szepesváralja, 1837. február 2.Selmecbánya, 1925. december 26.) evangélikus lelkész.

Händel Vilmos
Született 1837. február 2.
Szepesváralja
Elhunyt 1925. december 26. (88 évesen)
Selmecbánya
Nemzetisége magyar
Foglalkozása lelkész

ÉleteSzerkesztés

Már ötéves korában (atyja halálával) árvaságra jutott; a két grammatikai osztályt szülőföldjén járta és a szintaxis I. osztályát 1848-49-ben ugyanott magánúton végezte. Azután Nyíregyházán és Miskolcon folytatta tanulását, a VII. és VIII. osztályt pedig Eperjesen végezte. Vandrák András határozott jövő életiránya fölött és a teológiai tanfolyamot is ugyanott hallgatta. A hitjelölti vizsga után nevelő volt Lánczy Jakab házánál F.-Láncon. Innét külföldre utazott és két félévet (1859-60.) töltött a jenai egyetemen, különösen Hase Károly és Fischer Kuno előadásait hallgatva 1860-ban a hallei egyetemre ment, hol Erdmann kötötte le figyelmét. 1861-ben hosszabb útra kelt és a berlini, bonni, göttingai, heidelbergi, bázeli, zürichi és müncheni egyetemeket látogatta. Máday püspök meghivására ugyanazon év augusztus végén kápláni állását Miskolcon elfoglalta. 1862 februárjában a selmecbányai német-magyar egyház választotta meg rendes lelkészének és új hivatalát április 2-án kezdette meg; egyszersmind tanár volt az ottani líceumban, valamint esperes és egyházkerületi főjegyző.

Programmértekezése a selmecbányai ágostai evangélikus líceum Értesítőjében (1881. A selmeczi ev. kerül. lyceummal kapcsolatosan felállítandó tanítóképzőnek tervezete). Cikkei a pozsonyi Evangélikus Egyház és Iskolában (1883-84. A nagyhonti egyházmegye községeinek rövid története kapcsolatosan a megejtett püspöki látogatással, feltüntetve az akkori állapotra vonatkozó statistikai adatokat). Egyházi beszédei megjelentek a Margócsy József Protestáns Egyházi Tárában.

MűveiSzerkesztés

  • A keresztyén egyház története. A középiskolák felső osztályai s tanítóképzők számára. Selmecz, 1877. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 1878.)
  • Emléklapok kegyelete jeléül kiadta a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület néhai dr. Szeberényi Gusztáv szeretett püspökének emlékére. Bpest, 1890.
  • A gyermek imái. Selmeczbánya, 1890.
  • Az ág. hitv. ev. bányakerület püspökavató örömünnepének emléklapjai. Közzéteszi az 1890. decz. 17. Budapesten megtartott rendkívüli közgyűlés megbizásából. Bpest. 1891.
  • Verfassung der ev. christlichen Kirche augsb. Confession in Ungarn. Bpest, 1893.

ForrásokSzerkesztés