A hiperonima (a görög υπερνύμιον szóból) fölérendelt fogalmat jelölő szó. Valamely szó hiperonimája egy másiknak, ha jelentése magába foglalja a másik szó jelentését. Például az asztal, szék, szekrény szavak hiperonimája a bútor.

A hiperonimával ellentétes jelentésú fogalom a hiponima.

A hiperonímia két szó azon szemantikai viszonyát fejezi ki, hogy az egyik a másiknak hiperonimája. A hiperonímia nem keverendő a holonímiával, mely két szó közötti rész-egész viszonyra utal. Például a fa hiperonimája a növény, holonimája az erdő.

Külső hivatkozásokSzerkesztés