Inverzió (matematika)

Az inverzió geometriai transzformáció, ami nem hasonlósági transzformáció, de az érintkezést megtartja.

Legyen kijelölve egy gömb az euklideszi térben; középpontját jelölje , sugarát . A gömbre vonatkozó inverzióban az pont képe megadható vektorosan: Másként: képe az a pont, ami az félegyenesen van, és a középponttól mért távolsága Ekkor az inverzió alapgömbje. A pont az inverzió középpontja vagy pólusa, az inverzió hatványa.

TulajdonságaiSzerkesztés

 • Négyzete az identitás.
 • Fixpontjai az alapgömbjének pontjai.
  • A középpontján átmenő hipersíkokat és az alapgömböt merőlegesen metsző gömböket önmagukba viszi.
 • Megcseréli az alapgömb belsejét és külsejét.
 • Nincs értelmezve a középpontjában. A végtelen távoli ponttal bővített térben a középpont a végtelenbe képződik.
 • Gömb vagy hipersík képe gömb vagy hipersík.
 • Szögtartó, érintkezéstartó a gömbök és hipersíkok körében.
 • Az alacsonyabb dimenziós gömbök és alterek körében is szögtartó és érintkezéstartó.
  • A középpontban érintkező gömbök és hipersíkok képei párhuzamos hipersíkok.
 • A metsző altérre vett leszűkítése is inverzió. Ennek alapgömbje az inverzió alapgömbjéből kimetszett alacsonyabb dimenziós gömb.
 • Irányításváltó.

A komplex számsíkonSzerkesztés

A síkbeli inverzió tekinthető a komplex számokon értelmezett függvénynek. Különösen egyszerűen lehet tárgyalni az egységkörre vett inverziót:

A   komplex szám inverze  

Így bizonyíthatók a síkbeli inverzió következő tulajdonságai:

 • A középponton átmenő kör középponton át nem menő egyenesre képeződik
 • Annak a körnek a képe, ami nem megy át a középponton, a középponton át nem menő kör
 • Az inverzió nem reguláris függvény, mert megváltoztatja az irányítást. Másként: nem reguláris, mert előáll az   és a konjugálás kompozíciójaként, és a konjugálás nem reguláris.

ForrásokSzerkesztés

 • Simon-Baderkó: Másodrendű parciális differenciálegyenletek – inverzió értelmezése magasabb dimenzióban is
 • Halász Gábor: Komplex függvénytan – az egységkörre vett inverzió a komplex számsíkon
 • Reiman István: Geometria és határterületei – inverzió a komplex síkon tulajdonságokkal