Kecskés József

Kecskés József (Medgyes, 1910. március 29.Beszterce, 1997[1]) magyar közgazdász, közgazdasági szakíró, gazdaságtörténész.

Kecskés József
Született 1910. március 29.
Medgyes
Elhunyt 1997 (86-87 évesen)
Beszterce
Foglalkozása közgazdász

ÉleteSzerkesztés

Középiskoláit a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban végezte (1929), a kolozsvári Kereskedelmi Akadémián szerzett diplomát (1933). A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban töltött felügyelői évek után a nagyenyedi kollégiumban óraadó tanár, igazgatói titkár (1936–41), majd tisztviselő az Erdélyrészi Hangya marosvásárhelyi központjánál (1942–44).

A második világháború után a kolozsvári Magyar Tankerületi Főigazgatóságon középiskolai szakfelügyelő (1945–47), majd főfelügyelő (1948). Közben 1946-ban a Bolyai Tudományegyetemen közgazdaság-tudományi doktorátust szerzett. 1949-től a Bolyai Tudományegyetem jog- és közgazdaság-tudományi karán tanszékvezető tanár, 1960-tól tudományos főkutató a Román Akadémia kolozsvári fiókjának közgazdasági osztályán, majd osztályvezető annak Számítási Intézetében nyugalomba vonulásáig (1975).

MunkásságaSzerkesztés

Első írása az Enyedi Hírlapban jelent meg (1937). Közírói munkásságát az Ellenzék, Déli Hírlap, Erdélyi Gazda, Magyar Kisebbség és Havi Szemle hasábjain kezdte, 1950-től közgazdasági szakcikkeit közölte az Előre, Igazság, Megyei Tükör, Brassói Lapok. A Korunkban a tervgazdálkodás új kérdéseiről, népgazdasági feladatokról, gazdaságos beruházási politikáról, építőanyag-termelésről és az iroda gépesítéséről értekezett; A Hétben a vezetés és prognosztika, valamint a gazdasági struktúra és hatékonyság viszonylatait taglalta.

Nagyobb tanulmányai jelentek meg szakfolyóiratokban és gyűjteményes kötetekben, másokkal társszerkesztésben. Így Armand Negreával a kolozsvári helyi ipari és szövetkezeti termelés fejlődéséről (Probleme Economice, 1951/9), Kerekes Jenővel a munkaidő belső tartalékainak feltárási módszeréről (Probleme Economice, 1955/3) ír. Az Időszerű közgazdasági kérdések című kötet (Kolozsvár, 1955) két, Kerekes Jenővel közös tanulmányát közölte A helyi ipar fejlődése a Magyar Autonóm Tartományban s A munkanap fényképezés és önfényképezés cím alatt.

Román nyelvű gazdaságtörténeti tanulmányaiban Erdély árucserekérdésével foglalkozott a XIX. század második felének időszakára vonatkozóan (Kovács Józseffel), s George Bariț iparfejlesztési terveit elemzte Dumitru Ghișe és P. Teodor társszerzőkkel közösen (Anuarul Institutului de Istorie din Cluj 1960/III. és 1963/VI). Egy tanulmánya az erdélyi pénzrendszer fejlődését tárgyalta 1850-től 1921-ig a C. Kirițescu szerkesztésében megjelent Sistemul bănesc al leului și precursorii lui című munka II. kötetében (1967. 135–258.). Az Istoria Clujului című kötet számára megírta Kolozsvár iparának fejlődését 1918 és 1974 között (Kolozsvár, 1974. 385–92. és 450–71.; az ötéves tervek időszakára vonatkozó részt Lászlóffy Dezsővel).

IrodalomSzerkesztés

  • Magyar nyelvű közgazdasági irodalom a Román Népköztársaságban. Közgazdasági Szemle, Budapest, 1959/1.
  • A. Popper: O valoroasă contribuție la istoria sistemului bănesc al leului. Probleme Economice 1967/5.
  • Robert Deutsch: Istoricii și știința istorică din România 1944–1969). 1970. 232.
  • Ivanciu Nicolae-Văleanu–Toader Ionescu–Iuliu Pinczés: Gîndirea economică din Transilvania (1784–1918). 1981. 126.

JegyzetekSzerkesztés

  1. Kecskés Józseftôl búcsúzunk, Szabadság, 1997. március 24. Online hozzáférés Archiválva 2016. augusztus 7-i dátummal a Wayback Machine-ben („Megkésve érkezett a szomorú hír egykori tanárunk, munkatársunk haláláról. A Bolyai Egyetem tanszékvezetô tanára volt tíz éven át. Az utóbbi években egyedül maradt és súlyos beteg volt. Besztercei rokonai gondozták, ôk is temették el.”)

ForrásokSzerkesztés