Koldulórendek

A koldulórendek (más néven mendikánsok) katolikus szerzetesrendek, melyeknek közös jellemzője, hogy a monasztikus rendektől eltérően nem vonulnak ki a társadalomból a tökéletességet keresve, hanem a világiak között élnek és tevékenykednek. A kolduló jelző arra utal, hogy a rendek szabályzata alapításuk idején megtiltotta számukra a jelentős tulajdonszerzést, így saját munkájukból és (egyre növekvő arányban) adományokból biztosították megélhetésüket.[1] Később a szabályt mindegyik rendben enyhítették, vagy teljesen el is hagyták.[2]

Az egri minorita templom
A székesfehérvári karmelita templom
A székesfehérvári ferences templom

Kialakulásuk és szerepük

szerkesztés

A 12. században már Európa-szerte jelentkeztek a szegénység eszményét hirdető eretnek mozgalmak (bogumilok, patarénusok, katharok és valdensek), melyek részben a fennálló társadalmi rend (így többek között az egyház hatalma) elleni mozgalmak voltak,[3] így a katolikus egyház hagyományos eszközeivel (a gazdag papsággal és kolostorokban élő szerzetesekkel) nem tudta megakadályozni további térnyerésüket.[4] A kor eretnek mozgalmainak egyházon belüli megfelelői az első kolduló rendek voltak, melyek részben az eretnek eszmék hatására, részben épp azok elfojtására jöttek létre.[4] A főpapság kezdetben gyanakodva szemlélte őket,[5] de gyorsan rájöttek, hogy a szegény szerzetesek könnyebben eljutnak a köznéphez, és így hatékonyabban védhették meg és terjeszthették körükben a hivatalos tanításokat.[4]

Az első rend megalapítása 1210-re tehető,[2] amikor Assisi Szent Ferenc III. Ince elé terjesztette elképzelését a szegények közötti lelkipásztorkodásról. Ince hozzájárult a rend működéséhez,[6] a nem sokkal később elé járuló Guzmán Szent Domonkos rendjének megerősítését azonban megtagadta, az csak III. Honoriusz pápa hagyta jóvá 1216-ban.[4]

A két nagy rend alapítását azután később követte több kisebb mozgalom létrejötte. Számos rend kezdetben más elvek szerint működött, például a karmeliták 1226, a szerviták 1233 óta működtek, azonban csak a 15. században váltak kolduló rendekké.[4]

Koldulórendek ma

szerkesztés

A kolduló szerzetesek nem egy püspök, hanem egyenesen (mint később a jezsuiták) a pápa joghatósága alá tartoztak. Jelenleg Rómában székelő rendfőnökök (generálisok) állnak élükön anélkül, hogy a megyés püspök hatósága alól ki lennének véve.

A ma működő rendek közül a következőket sorolhatjuk ide:[2]

  1. Szent Ferenc eredetileg nem a koldulást, hanem a munkát szánta megélhetésük forrásának. (lásd Britannica Hungarica)
  2. a b c Britannica Hungarica Világenciklopédia (2005) 
  3. A pápaság története, 93. o. 
  4. a b c d e f A pápaság története, 95-96. o. 
  5. Ennek jele, hogy a Negyedik lateráni zsinaton megtiltották további rendek alapítását. (lásd A pápaság története, 95-96. o. )
  6. Ince csak szóban járult hozzá a ferencesek működési szabályzatához, azt hivatalos formában III. Honorius rögzítette 1223-ban. Ennek oka talán az volt, hogy Szent Ferenc nem is akart egy szabályozott rendet alapítani. (lásd A pápaság története, 96. o. )
  • szerk.: Halász György, Széky János: Britannica Hungarica Világenciklopédia, elektronikus kiadás, Budapest: J.I.T. LEXIKON (2005) 
  • Gergely, Jenő. A pápaság története. Kossuth Kiadó (1999). ISBN 963 09 4105 8 
  • Bélfenyéri Tamás: A váradi püspökség koldulórendi kolostorai a középkorban; Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság–Varadium Script, Nagyvárad, 2016 (Partiumi füzetek)
  • F. Romhányi Beatrix: Kolduló barátok, gazdálkodó szerzetesek. Koldulórendi gazdálkodás a késő középkori Magyarországon; Martin Opitz, Bp., 2018