Kormány (állami szerv)

(Kormány szócikkből átirányítva)

A kormány (vagy kabinet, helyenként, korábban Magyarországon is: minisztertanács) a végrehajtó hatalom gyakorlásának központi szerve, az egyes kormányzati ágak vezetőinek, a minisztereknek az összessége. A kormány mint a végrehajtó hatalom legfőbb szerve irányítja a közigazgatást.

A kormány feladat- és hatásköre

szerkesztés

A kormányok feladatait általában az adott ország alkotmánya vagy más törvénye írja elő.

A kormány a parlamentnek vagy az uralkodónak tartozik felelősséggel, ahogy kinevezése, feloszlatása is az adott ország berendezkedésétől függően az uralkodó vagy a parlament hatáskörébe tartozik. A kormány tagjai a miniszterek vagy egyéb tisztségviselők (Magyarországon ilyen volt például az Országos Tervhivatal elnöke). A kormány vezetője a kormányfő (általában a miniszterelnök, de lehet a minisztertanács elnöke vagy szövetségi kancellár is).

Jellemzően a közigazgatásnak, illetve az egyes nemzetgazdasági ágazatoknak megfelelően hozzák létre a minisztériumokat. Az adott ország nagyságától, teherbíró-képességétől is függ, hogy mennyire tagolt a közigazgatás, hány miniszter alkotja a kormányt. A legfontosabb tisztségek:

  • az ország belső biztonságáért felelős miniszter (belügyminiszter)
  • az ország határainak védelméért, a hadseregért, hadügyekért felelős miniszter (honvédelmi vagy hadügyminiszter)
  • a külkapcsolatok ápolásáért, a külpolitikáért felelős miniszter (külügyminiszter)
  • az igazságügyért mint önálló hatalmi ágért felelős miniszter (igazságügyi miniszter)
  • a monetáris politikáért, az ország fizetőeszközéért felelős miniszter (pénzügyminiszter)
  • az oktatásért, közművelődésért, kultúráért felelős miniszter(ek) (oktatási és/vagy kultuszminiszter)
  • a gazdaságért, mezőgazdaságért, iparért felelős miniszter(ek) (gazdasági, földművelési, ill. mezőgazdasági, ipari miniszter)
  • az egészségügyi szolgáltatásokért, társadalombiztosításért felelős miniszter (egészségügyi miniszter).

Ezenkívül lehet számos más önálló közigazgatási egység, melynek csúcsszerve élén a miniszter áll: ez az adott kormány politikájától is függ. Számos állam rendelkezik sajátos kormányzati struktúrával: Izlandnak például nincs hadserege, a törpeállamok pedig számos ágazatban a közelben lévő nagyobb ország infrastruktúráját veszik igénybe, és például Monacót az uralkodót képviselő államminiszter és az őt támogató, öttagú kormányzótanács irányítja.

A kormányok megbízatása egy-egy ciklusra szól, ami általában 4-5 év, de egyes monarchikus berendezkedésű országokban, illetve diktatúrákban hosszabb (akár korlátlan időtartamú) kormányzás is előfordulhat.

Egyéb elnevezései

szerkesztés

Minisztérium

szerkesztés
 
Az első független magyar felelős ministerium

Az 1848. évi III. törvénycikk független magyar felelős minisztérium alakításáról rendelkezett.

Eredetileg a kormányon belüli, néhány főből álló kisebb tanácsot jelentette, ma – főként a sajtónyelvben – a kormány szinonimájaként használják.

Minisztertanács

szerkesztés

Magyarországon 1949 és 1957, valamint 1972 és 1990 között a kormányt minisztertanácsnak nevezték, és a miniszterelnök helyett a minisztertanács elnöke volt a funkció hivatalos neve. Egyes országokban ma is ez a kormány neve (például Franciaországban Conseil des Ministres, Lengyelországban Rada Ministrów).

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés