Lévay Miklós

(1954) magyar jogász, alkotmánybíró

Lévay Miklós (Budapest, 1954. július 29.–) magyar jogtudós, kriminológus, egyetemi tanár. Kutatási területe a kábítószer-probléma és a bűnözés összefüggései, valamint az alkoholfogyasztás büntetőjogi vonatkozásai és a drogpolitika. 2000 és 2004 között a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, 2006–2007-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem általános rektorhelyettese. 2007-ben az Alkotmánybíróság tagjává választották. Felesége Fazekas Judit jogász, egyetemi tanár, szakállamtitkár.

Lévay Miklós
Született1954. július 29. (69 éves)
Budapest
Állampolgárságamagyar
Nemzetiségemagyar
Foglalkozásajogtudós,
kriminológus,
egyetemi tanár
TisztségeMagyarország Alkotmánybíróságának bírája (2007. április 21. – 2016. április 21.)

SablonWikidataSegítség

Életpályája

szerkesztés

1973-ban érettségizett, majd autóvillamossági műszerészként helyezkedett el a Volánnál. 1975-ben vették fel az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogtudományi Karára. Itt szerzett jogi diplomát 1980-ban. Ennek megszerzése után a Fővárosi Főügyészségen helyezkedett el fogalmazóként, majd a Nehézipari Műszaki Egyetem (2000-től Miskolci Egyetem) Állam- és Jogtudományi Kar létrehozásakor a büntetőjogi és kriminológiai tanszék főállású oktatója lett. 1984-ben bírói-ügyészi szakvizsgát tett. Az egyetemen kezdetben tanársegédként, majd adjunktusként és egyetemi docensként oktatott, később kinevezték a tanszék vezetőjévé. 1995-ben a kar Bűnügyi Tudományok Intézete igazgatója lett. 1998-ban vette át egyetemi tanári kinevezését is. Közben 1992-ben a kar dékánhelyettesévé, 2000-ben a kar dékánjává választották. Tisztségét 2004-ig töltötte be. 2007-től részfoglalkozású egyetemi tanár. 2001 és 2004 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának részfoglalkozású egyetemi tanára volt. 2004-ben az ELTE kriminológiai tanszékére került, nem sokkal később átvette a tanszék vezetését. 2006-ban az ELTE általános rektorhelyettesévé választották. Tisztségét 2007-ig töltötte be. 1997 és 2000 között Széchenyi professzori ösztöndíjjal kutatott. Magyarországi állásai mellett 1991–1992-ben a Pennsylvaniai Egyetem, 1993–1994-ben a Rutgers Egyetem vendégkutatója volt.

1992-ben védte meg az állam- és jogtudományok kandidátusi értekezését. 1998-ban habilitált. Az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának lett tagja. 1997 és 2004 között a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésének doktori képviselője volt. Akadémiai tisztségein kívül a Magyar Kriminológiai Társaság elnökhelyettesévé választották. 2003–2004-ben a Köztársasági Etikai Tanács tagjaként is tevékenykedett. 2007-ben az Országgyűlés az Alkotmánybíróság tagjává választotta, ekkor mondott le rektorhelyettesi tisztségéről.

Munkássága

szerkesztés

Kutatási területe a kábítószer-probléma és a bűnözés összefüggései, valamint az alkoholfogyasztás büntetőjogi vonatkozásai és a drogpolitika.

Legjelentősebb eredményeit a kábítószerek és a bűnözés összefüggései körében érte el, elsősorban a fiatalkorúakkal kapcsolatos kérdéskörre (ifjúsági drogpolitika, visszatartás stb.), de foglalkozik általánosan a fiatalkorúak büntetőjogával is. Több publikációt írt alkohológiai témakörben, elsősorban a bűnözéssel kapcsolatos részében, valamint a bűncselekménnyé nyilvánítás alkotmányos és büntetőjogi vonatkozásaival kapcsolatban. Számos egyetemi tankönyv szerzője, illetve szerkesztője. Munkáit elsősorban magyar, angol és német nyelven adja közre.

Főbb publikációi

szerkesztés
 • A bűnözés megelőzésének társadalmi és jogi eszközei; szerk. Lévai Miklós; MTA Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 1984 (Kriminológiai közlemények)
 • A gyermek- és fiatalkorúak bűnözésének változása és kapcsolata gazdasági, társadalmi fejlődésünkkel; szerk. Lévai Miklós; MTA Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 1985 (Kriminológiai közlemények)
 • Az új családjogi törvény büntetőjogi összefüggései; szerk. Lévai Miklós; MTA Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 1988 (Kriminológiai közlemények)
 • A jog és a terápia összefüggései a kábítószerfogyasztók kezelésében; szerk. Lévai Miklós; MTA Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 1989 (Kriminológiai közlemények)
 • Kriminológiai szakirodalom-gyűjtemény. Válogatás a magyar kriminológiai irodalomból. Állam- és jogtudományi karok. Egységes jegyzet; összeáll. Horváth Tibor, Lévai Miklós; Tankönyvkiadó, Budapest, 1990-
 • Kábítószerek és bűnözés. Elméleti kérdések és a hazai helyzet; Közgazdasági Jogi, Budapest, 1992
 • A személygépkocsi-gyalogos elütéses balesetek elemzése; szerk. Lévai Miklós; Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 1993 (Kriminológiai közlemények)
 • Alkotmányos büntetőpolitika, bűnmegelőzés a Család évében. Az I. Országos Kriminológiai Vándorgyűlés anyaga. Szolnok, 1994. szeptember 29–október 1.; szerk. Lévai Miklós, Nyári Katalin; Magyar Kriminológiai Társaság–MKT Tiszántúli Regionális Szervezete–Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság, Budapest–Szolnok, 1995 (Kriminológiai közlemények. Különkiadás)
 • A piacgazdaság kiépülése és a gazdasági bűnözés; szerk. Lévai Miklós; Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 1995 (Kriminológiai közlemények)
 • Kriminológiai ismeretek, bűnözés, bűnözéskontroll. Egyetemi tankönyv; szerk. Gönczöl Katalin, Korinek László, Lévai Miklós; Corvina, Budapest, 1996 (Egyetemi könyvtár)
 • Horváth Tibor professzor 70. születésnapjára; szerk. Farkas Ákos, Görgényi Ilona, Lévai Miklós; Bíbor, Miskolc, 1997 (Ünnepi tanulmányok)
 • A büntetőeljárás modernizációja az európai jogharmonizáció és a növekvő bűnözés kettős szorításában. A II. Országos Kriminológiai Vándorgyűlés anyaga. Szekszárd, 1996. október 4-5.; szerk. Lévay Miklós; Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 1998 (Kriminológiai közlemények. Különkiadás)
 • Kriminológiai ismeretek, bűnözés, bűnözéskontroll; szerk. Gönczöl Katalin, Korinek László, Lévai Miklós; 3. átdolg. kiad.; Corvina, Budapest, 1999 (Egyetemi könyvtár)
 • Kriminálpolitika és büntető igazságszolgáltatás Nagy-Britanniában a 90-es években. Tanulmánykötet; szerk. Lévay Miklós; Bíbor, Miskolc, 2000 (Bűnügyi tudományi közlemények)
 • Bűnügyi tudományi közlemények. A Miskolci Egyetem Bűnügyi Tudományok Intézetének kiadványsorozata; sorozatszerk. Lévay Miklós; Bíbor, Miskolc, 2000-
 • Miskolci jogtudományi műhely. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványsorozata; sorozatszerk. Lévay Miklós; Bíbor, Miskolc, 2001-
 • Tanulmányok Horváth Tibor professzor emeritus 75. születésnapjára; szerk. Lévay Miklós, Farkas Ákos; Bíbor, Miskolc, 2002 (Bűnügyi tudományi közlemények)
 • Az Európai Unióhoz való csatlakozás kihívásai a bűnözés és más devianciák elleni fellépés területén. Tanulmánykötet; szerk. Lévay Miklós; Bíbor, Miskolc, 2004 (Bűnügyi tudományi közlemények)
 • Az Európai Unió hatása a büntetőjog fejlődésére. Szakirodalom-gyűjtemény; szerk. Lévay Miklós, Kígyóssy Katinka; Bíbor, Miskolc, 2004 (Bűnügyi tudományi közlemények)
 • Tansegédlet a Büntető Törvénykönyv 2003. évi II. törvénnyel módosított Visszaélés kábítószerrel bűncselekmény eseteinek (282. [paragrafus] – 282/A. [paragrafus] – 282/B. [paragrafus] – 282/C. [paragrafus] – 283. [paragrafus]) tanulmányozásához; összeáll. Lévay Miklós; Bűnügyi Tudományok Intézete, Budapest, 2004
 • Magyar büntetőjog. Különös rész; szerk. Horváth Tibor, Lévay Miklós; Complex, Budapest, 2009
 • Inzelt Éva–Kerezsi Klára–Lévay Miklós: Korrupciós bűncselekmények a büntető igazságszolgáltatás tükrében; ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2014

Tanulmányok

szerkesztés
 • Drogenproblem und Drogenkriminalität in Ungarn in den 70er und 80er Jahren (1990)
 • Social Changes and Rising Crime Rates: The Case of Central and Eastern Europe (2000)
 • Héják, baglyok, galambok – Változások a kábítószer-fogyasztás kriminálpolitikai megítélésében (2001)
 • Paternalizmus és jogbizonytalanság (2005)
 • Kriminológia – Szakkriminológia (egyetemi tankönyv, társszerző, 2006)
 • Criminology, Crime and Criminal Justice in Hungary (Kerezsi Klárával, 2008)

További információk

szerkesztés
 • Krízis & katarzis. Beszélgetések. Bagdy Emőke, Bihari Mihály, Bod Péter Ákos, Heller Ágnes, Illéssy János, Kéri László, Korzenszky Richárd, Lévay Miklós, Oberfrank Ferenc; riporter Erdélyi András; Harmat, Budapest, 2009
 • Kriminológia és kriminálpolitika a jogállam szolgálatában. Tanulmányok Lévay Miklós tiszteletére; szerk. Bárd Petra, Borbíró Andrea, Gönczöl Katalin; ELTE Eötvös, Budapest, 2019