A limnológia az a tudomány, amely az édesvizekkel mint komplex – fizikai, kémiai és biológiai komponensek kölcsönhatása által létrejövő – rendszerekkel foglalkozik. Természetes társtudománya az oceanológia oceanográfia, mely a tengerek hasonló összefüggéseit tárja fel. A limnológia művelője a limnológus.

A szó eredeteSzerkesztés

A limnológia szó a görög limné = tó, tavacska, láp és a logos = érv, szabály, gondolkodás, beszéd, stb. szó összevonásából ered.

CéljaSzerkesztés

A limnológia fő célja megérteni és vizsgálni, hogy nincs a Földön természetes víz élet nélkül, valamint mik a vizeknek (mint élettérnek) a sajátosságai.

(Így kapcsolódik a limnológia a biológiához, az ökológiához és a hidrológiához.)

Vizsgálatának tárgyaSzerkesztés

A limnológia vizsgálati tárgyai az álló- és folyóvizek, valamint a talajvíz – mindaz, ami a hidrológia tudományágának is vizsgálati tárgya. Ebben az értelmezésben a limnológia és az oceanológia is részterülete a hidrológiának.

Limnológia - HidrológiaSzerkesztés

A limnológia és a hidrológia kapcsolatában nem alá-, hanem mellérendelésről lehet beszélni, hiszen a limnológiának (és az oceanológiának is) vannak olyan területei, amelyek a hidrológia területéhez nem tartoznak. Egy hidrológust az érdekel, hogy milyen klimatikus és hidrográfia tényezők határozzák meg a tó áramlási- és keveredési viszonyait. Egy limnológust érdekelnek a klimatikus és hidrográfiai tényezők hatásai, annyiban, hogy segít megérteni a tóban lezajló folyamatokat – ezek nagyrészt biogén úton befolyásolt anyag- és energia-háztartást.

SegédtudományaiSzerkesztés

TörténelemSzerkesztés

A limnológia eredeteSzerkesztés

Limnológia önálló tudománnyá a 19. században vált. François Alphonse Forelt (18411912) tartják a tudomány megalapozójának. 1892 és 1904 között könyvsorozat formájában publikálta a Genfi-tavon végzett kutatásaink eredményeit. A háromkötetes sorozat első és második kötete a tó geológiai viszonyait, fizikai és kémiai tulajdonságait írta le, míg a harmadik kötet a tó élővilágát részletezte. Forel ekkor a tudományát úgy definiálta, mint a „tavak oceanográfiája”.

A magyarországi limnológia mérföldköveiSzerkesztés

További információkSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

  • Padisák Judit – Általános limnológia, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2005
  • Kalff, J. - Limnology, Prentice Hall, New Jersey, 2002