Főmenü megnyitása

A Magyar Királyi 6. Nagy Lajos király Gyalogezred a Magyar Királyi Honvédség Kaposváron és környékén szervezett szárazföldi katonai szervezete volt 1932-től a második világháború végéig. Az ezred névadója Nagy Lajos király volt.

MK 6. Nagy Lajos király Gyalogezred
Dátum 19221945
Ország Flag of Hungary (1915-1918, 1919-1946).svg Magyarország
Típus gyalogezred
Méret 3 zászlóalj, ezredközvetlen egységek, összesen kb. 4300 fő
Diszlokáció Kaposvár, Nagyatád
Kultúra és történelem
Névadó Nagy Lajos király
Háborús részvétel Második világháború

TörténeteSzerkesztés

Az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés értelmében Magyarország csupán 35 000 fős hadsereget tarthatott fent. Somogy vármegyében ekkor a 7. sorszámú gyalogezredet alakították meg. Majd 1932-ben, amikor átszervezték a honvédséget, a pécsi alárendeltségből a szombathelyihez került a kaposvári gyalogezred. Sorszámát a kecskeméti Zrínyi Miklós Gyalogezrednek adták át. A kaposvári ezred ekkor kapta meg a 6-os sorszámot. Ezredtulajdonosa pedig III. Viktor Emánuel, Olaszország királya, Etiópia császára volt. Az ezred első két zászlóalja Kaposváron, a 3. pedig Nagyatádon állomásozott.

1938-ban Magyarország visszanyerte fegyverkezési önállóságát, aminek következtében beindult a Huba-hadrend. A Magyar Királyi Honvédség nagyméretű fejlesztése. A korábbi vegyesdandárokból összesen 9 hadtestet szerveztek meg, melyekből – a közben visszacsatolt területekkel együtt – 3 hadsereg-parancsnokságot alakítottak ki. 1938-1939-ben, Somogy vármegyében is megalakították a 10. Gyalogdandárt, melynek részét képezte a 6-ik, valamint a 36. Gyalogezred, továbbá a hozzájuk rendelt 10. Tüzérosztály. A 10. Gyalogdandárból, valamint a pécsi 11. és a szekszárdi 12. Gyalogdandárból szerveződött a IV. Hadtest, amely kisebb módosításokkal – egészen 1943. közepéig működött.

A gyalogezredet mozgósították az első és második bécsi döntések során, de végül csak az erdélyi és délvidéki bevonulásokban vett részt.

1942. február 12-től kezdték meg az ún. könnyűhadosztályok szervezését, melyek egyenként 2 gyalogezredből, 1 fogatolt tábori tüzérezredből és hadosztályközvetlen alakulatokból álltak. A 10. Gyalogdandárt így alakították át a 10. Könnyű Hadosztállyá, aminek továbbra is részét képezte a 6. Gyalogezred. A hadosztályt 1942. június 2-14. között a keleti frontra szállítottak ki. A 6. Gyalogezred parancsnoka Ákosy Károly ezredes volt 1942. október 2-án bekövetkezett haláláig. Őt Ludányi Antal ezredes követte 1942. december 3-ig, majd Pallay Jenő alezredes. A hadosztály részt vett a Don-kanyar harcaiban, majd 1943. január közepén az orosz támadás következtében nagy része megsemmisült.

1943-ban az alakulatot újjászervezték és a déli határszakaszra vezényelték erődítési munkálatok elvégzésére. Alig egy évvel később, 1944. augusztusában már az Északkeleti-Kárpátokban harcolt a szovjet támadás megakadályozására. A román kiugrást követően a magyar hadsereget kiszorították Erdélyből az Alföldre, majd részt vettek 1944-45 telén Budapest szovjet ostromában. 1945. február 11-én délelőtt a 10. Gyaloghadosztály 10. Híradózászlóalja és a 6. gyalogezred szinte teljes felszerelésével együtt szovjet hadifogságba esett. Az önként jelentkezőket a szovjetek beosztották saját alakulataik mellé, így részt vettek a német–magyar kitörés elhárításában. Teljesítményük elismeréseképpen a szovjetek megengedték, hogy a Budavári Palotára a magyar zászlót is kitűzhessék. A Magyar Királyi 6. Nagy Lajos király Gyalogezred csapatzászlaja a budai önkéntesek ideiglenes zászlója is lett. Ezzel a gyalogezred végleg befejezte katonai működését és megszűnt.

Szervezeti felépítésSzerkesztés

1922 1932 1934 1936 1939
Ezredparancsnokság
Zalaegerszeg
Nagykanizsa
Kaposvár
Kaposvár
Kaposvár
6/I. zászlóalj
Zalaegerszeg
Nagykanizsa
Kaposvár
Kaposvár
Kaposvár
6/II. zászlóalj
Körmend
Kaposvár
Kaposvár
Kaposvár
Kaposvár
6/III. zászlóalj
Oroszvár
Nagykanizsa
Kaposvár
Nagyatád
Kaposvár
Ezredközvetlen árkász század
Magyaróvár
Magyaróvár
Magyaróvár
Magyaróvár
Baja

ForrásokSzerkesztés

  • Szabó Péter: Don-kanyar, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994
  • Ungváry Krisztián: Budapest ostroma. Corvina. Budapest, 1998.
  • Lukács Bence Ákos - Szabó Péter: A somogyi rosseb hadosztály a Don-kanyarban, Zrínyi Kiadó, Budapest, 2015.