Magyarországi latin nyelvű lexikonok listája

Wikimédia-listaszócikk

Az alábbi lista időrendben megpróbálja összegyűjteni a jelentősebb magyarországi, de latin nyelvű – önálló vagy fordított – lexikonokat. A magyarországi magyar nyelvű lexikonokat a Magyar lexikonok listája szócikk tárgyalja.

Szerző
Cím
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Elektronikus elérhetőség
Hevenesi Gábor Ungaricae Sanctitatis Indicia (A magyar szentek üveges szekrénye) Nagyszombat 1692[1] Google Books
Czvittinger Dávid Specimen Hungariae literatae (Kísérlet a magyar tudományosság összefoglalására) FrankfurtLipcse 1711 Google Books
nem ismert Acta Sanctorum Ungariae I–II. Nagyszombat 1749 Google Books I., II.
Szörény Sándor Pannonia docta
kéziratban
Andreas Schmal Brevis de vita superintendentium evangelicorum in Hungaria commentatio ? csak 1861
Andreas Schmal Syllabus litterarum Thurocziensium ? magyarul, részben csak 1862
Adalbert Barits Scriptorum ex regno Slavoniae a saeculo XIV. usque ad XVII. inclusive collectio Varasd 1774
Weszprémi István Succincta medicorum Hungariae et Transilvaniae biographie I–III. (Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza) LipcseBécs 17741787[2] Google Books I–II., III.
Horányi Elek Memoria Hungarorum et Provincialium scriptis editis notorum I–III. Bécs 17751777 Google Books I., II., III.
Georg Jeremias Haner Scriptores rerum Hungaricarum et Transilvanicarum I–II. BécsNagyszeben 17771798[3]
Horányi Elek Nova Memoria Hungarorum et provincialium scriptis editis notorum quam excitat… Pest 1792[4] Google Books I.
Horányi Elek Scriptores Piarum Scholarum liberaliumque artium magistri quorum ingenii monumenta exhibet I–II. Buda 18081809 Google Books I. II.
Joannes Josephus Roth De scriptoribus rerum Transilvanicarum Saxonicis dissertatio Nagyszeben 1816
Horváth István Lexicon Eruditorum Regni Hungariae
kéziratban[5]
Gedeon László Musae Varadienses
kéziratban
Seraphinus Farkas Scriptores ord. min. S. P. Francisci provinciae Hungariae Pozsony 1879
Némethy Lajos Series parochiarum et parochorum archi-dioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894 Esztergom 1894 Bayerische StaatsBibliothek

Jegyzetek Szerkesztés

  1. Magyarul: Régi Magyar Szentség, avagy Ötvenöt Magyar Szent és Boldog. Az 1737-i kiadást a mai magyar nyelvhez igazította Sinkó Ferenc. Budapest, 1988
  2. Új kiadás: magyarra fordította Kővári Aladár, Vita Tivadar. Budapest, 1960-1970. (Orvostörténeti könyvek). Latin és magyar nyelven. I., II/1., II/2., III. köt.
  3. A III. kötet kéziratban van.
  4. I. kötet (A–C), több kötet nem jelent meg.
  5. Két része: A legrégibb időktől a XVI. század végeig (21 kötet), A XVII. századtól 1840-ig (113 kötet).

Források Szerkesztés

  • Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába I., Tankönyvkiadó, Budapest, 1970, 119–123. o.

Kapcsolódó szócikkek Szerkesztés