Némethy Lajos (plébános)

Németi Némethy Lajos (Buda, 1840. február 29.[1]Esztergom, 1917. október 8.) római katolikus plébános, könyvtáros, egyházi író.

Némethy Lajos
Született 1840. február 29.
Buda
Elhunyt 1917. október 8. (77 évesen)
Esztergom
Foglalkozása plébános,
könyvtáros,
egyháztörténész

ÉleteSzerkesztés

Némethy András magyar királyi helytartósági tanácsos, szabolcsmegyei földbirtokos és Sziráky Paulina fiaként született Budán a Krisztinavárosban. Gimnáziumi tanulmányait Budán, Nagyszombatban és Pozsonyban, a hittudományokat (teológiát) pedig Esztergomban végezte.

1865. július 23-án szentelték pappá. Ezek után segédlelkészként működött Szomoron, majd 1868-tól Budán a Vízivárosban, 1882-től pedig Budapesten a Belvárosban. Egyidejűleg mint hitoktató és lelkiatya működött Schytra István, gr. Dessewffy Aurél, gr. Bánffy Béla és báró Sennyei Pál családjánál, 15 éven át pedig az állami tanítónő-képzőben. 1888-ban Esztergom-vízivárosi plébánossá nevezték ki, 1888-tól az ottani irgalmas nővérek gyóntatója, 1892 után érsekmegyei könyvbíráló, 1894-től Esztergom-főegyházmegyei könyvtáros. A gondjaira bízott könyvtárt betűrendes cédula rendszerű mutatókatalógussal látta el. 1896-tól esperes lett. 1906-ban Grácban tartózkodott betegszabadságon. 1908-ban Nyitrabajnán az iskola-testvérek spirituálisa. 1909-ben nyugdíjazták.

A történelmi, a régészeti és a heraldikai társulatok választmányi, valamint a Szent István-társulat irodalmi osztályának, majd 1915-től a II. osztályának volt tagja.

MűveiSzerkesztés

 • 1873 A római kath. egyházi szertartások régészeti és magyarázati kézikönyve. Pest.
 • 1876 Nagyboldog asszonyról nevezett bp-vári főtemplom történelme. Esztergom.
 • 1878 Török mecsetek Budán. Budapest.
 • 1878 Kögl Ádám Jézustársasági tag és buda-vizivárosi lelkész életrajza (1707-1771). Esztergom.
 • 1879 A róm. kath. egyházi szertartások tankönyve elemi tanodák számára. Esztergom.
 • 1881 Szt István... királyról mondott dicsbeszédek irodalma. Esztergom.
 • 1884 Adatok Árpádházi Boldog Margit ereklyéinek történetéhez. Budapest
 • 1885 Adatok Árpádházi boldog Margit történetéhez. Esztergom. (tsz. Fraknói Vilmos)
 • 1885 A budapest-vizivárosi Erzsébetiek. Esztergom.
 • 1889 Necrologium Sacerdotum Archi-dioecesis Strigoniensis 1737-1889. Esztergom. (névtelenül)
 • 1890 A pesti főtemplom története alapításától 1752-ig. Budapest.
 • 1894 Series parochiarum et parochorum archi-dioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894. Esztergom.
 • 1895 Az esztergomi főegyházmegyei könyvtár többes példányainak lajstroma. 1. füzet. Esztergom.
 • 1896 Egyházi vizsgálat Esztergomvármegyében 1701-ben. Esztergom.
 • 1898 Miként jutott 1543: Esztergom árulással török kézbe. Esztergom.[halott link]
 • 1899 Adatok a kassai vt-k tört-éhez. Esztergom.
 • 1900 A márczfalvi prépostság. Budapest. (Századok)
 • 1900 Emléklapok Esztergom múltjából. Esztergom.
 • 1900 Praeorator azaz kézikönyv az előimádkozó lelkészek számára. Esztergom.

IrodalomSzerkesztés

 • Magyar Sion 1886:832. (*márc. 1.)
 • Zelliger 1893:354. (*márc. 1.)
 • Némethy 1894:816. (*febr. 29.)
 • Pallas XIII:26. (*Pest, febr. 29.)
 • Szinnyei IX:960. (*márc. 1.)
 • Esztergom vm. 1903:151.
 • Schem. Strig. 1918:178.
 • Áldássy Antal: Emlékbeszéd Némethy Lajosról. Bp., 1922.
 • MÉL II:293. (*márc. 1.; †Nyitrabajna)
 • Eva Vicelová (zost.) 2000: Ľudovít Némethy 1840-1917.

JegyzetekSzerkesztés

 1. más forrás szerint március 1-jén

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés