Marschalkó János Pál

Marschalkó János Pál (Buda, 1864. május 13.Budapest, 1943. július 5.) jogi doktor, királyi törvényszéki bíró.

ÉleteSzerkesztés

Marschalkó János akadémiai szobrászművész és Giergl Hedvig fia. Tanulmányait Budapesten az ágostai evangélikus főgimnáziumban és a jogi egyetemen végezte. 1888-tól másfélévi külföldi tanulmányutat tett, tíz hónapig Párizsban hallgatta a jogi előadásokat és a bírósági tárgyalásokat; azután Londonban és Berlinben tartózkodott. Hazajövet bírósági szolgálatba állott, ahonnét Szilágyi Dezső akkori igazságügyi miniszter berendelte szolgálattételre a minisztériumba, ahol mint törvényszéki bíró a törvényelőkészítő osztályban működött.

Eleinte szépirodalmi cikkeket írt különféle heti és napilapokba, majd jogi cikkeket a szaklapokba, különösen a Jog és Jogtudományi Közlönybe (1897-99.) Az igazságügyi igazgatásról megjelentett nagy jogszabálygyűjteményeit évtizedeken keresztül használták segédkönyvekként.

MunkáiSzerkesztés

 • A hatályban levő igazságministeri rendeletek rendszeres gyűjteménye. A m. kir. igazságminister megbizásából. Budapest, 1896. Hat kötet. (I. Az igazságszolgáltatás közegei, II. Polgári perrendtartás. Kereskedelmi váltó- és csődeljárás. Végrehajtás. Telekkönyv. III. Birtokrendezés. Bányaügyek. Családjog. Örökösödési eljárás. Határőrvidék és Fiume. IV. Büntetőjog és eljárás. Jogsegély. V. Ügyvitel. Gazdasági ügyek. VI. Büntetések végrehajtása. Tartalommutatók).
 • A birósági ügyvitel szabályai. A lajstromrendszeren alapuló új járásbirósági ügyviteli szabályok által megváltoztatott alakukban. Budapest, 1898. (2. kiadás. Az új büntető ügyviteli szabályokkal kiegészítve).
 • Örökösödési eljárás. Budapest, 1898. (Grill-féle Jogi Könyvtár IV.).
 • Büntető ügyviteli szabályok. (1899. évi 3700. szám a. kelt ig. min. rend.) Jegyzetekkel ellátta és a kapcsolatos rendeletekkel kiegészítette. Budapest, 1899.).
 • Tárgymutató az Igazságügyi Törvénytárhoz. Budapest, 1908.
 • Igazságszolgáltatási szervezet és törvénykezési beosztás (Farbaky Istvánnal) Budapest, 1909.
 • A fiatalkorúak támogatására hivatott jótékonycélú intézmények Magyarországon. (Kun Bélával[1] és Rottenbiller Fülöppel.) Budapest, 1911. Online

JegyzetekSzerkesztés

 1. 1861-1934: jogász, jogi író.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái – új sorozat I–XIX. Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. 1939–2002.  
 • A magyar legújabb kor lexikona. Szerk. Kerkápoly M. Emil. Bp., 1930. Europa ny.
 • Révai nagy lexikona. Bp., Révai, 1911-.
 • Révai Új Lexikona. Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd, Babits, 1996-.
 • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub.