Mathias Corvinus Collegium

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) 1996-ban kezdte meg működését, a tehetséggondozó tevékenysége mindössze néhány diákkal indult. Az alapító Tombor András céljai közé tartozott, hogy egy olyan műhely jöjjön létre, amely túlmutat a klasszikus iskolai kereteken, miközben több tudományágban is magas szintű képzést nyújt. Az eredeti koncepció 2001-ben egészült ki bentlakásos kollégiumi szolgáltatással. Az alapítók által működtetett Tihanyi Alapítvány egészen 2020 közepéig működött, a helyét ekkor vette át a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány, amelynek kuratóriumi elnöke Dr. Orbán Balázs, főigazgatója Szalai Zoltán.

TörténeteSzerkesztés

1996-ban az alapító Tombor-család jelentős összeget ajánlott fel egy tehetséggondozó intézmény létrehozására. A kezdeményezés elsődleges célja volt, hogy a kiemelkedően tehetséges és az ország jóléte iránt elkötelezett fiatalokat felkarolják és olyan plusz képzést nyújtsanak nekik, ami a hagyományos iskolarendszer keretein belül idő és erőforrás hiányában nem lehetséges. Az induló MCC-be még csak középiskolások és a felsőoktatásban hallgatók kerülhettek be, de már ekkor megkezdődtek a képzési foglalkozások mellett az MCC neves előadókat megszólaltató első előadássorozatai is.

A 2000-es években az MCC szervezeti működési modellje tovább fejlődött: az igazgató Dr. Maróth Miklós lett, a szakirányok pedig külön irányítás alá kerültek. Az első 47 hallgató 2001 szeptemberében költözhetett be a bentlakásos kollégiumba a Gellért-hegyen, az MCC-nek ma is otthont adó Somlói út 51. szám alatt. A középiskolásoknak szóló, távoktatáson alapuló, ingyenes Középiskolás Program 2002-ben indult, és célkitűzése szerint nemcsak az e-learning rendszerben virtuális találkozásaira, hanem a személyes kapcsolatokra is nagy hangsúlyt fektet. Ennek az időszaknak fontos hozománya, hogy Juniorképzést elvégzők jelentkezhettek a jog, a közgazdaságtan, a társadalomtudományok, a nemzetközi kapcsolatok és a kommunikáció terén indított kétéves, oklevelet adó képzésekre. A képzési rendszer következő állomása a 2009-ben indított Vezetőképző Akadémia, amely azzal a céllal jött létre, hogy egyedülálló felkészültséget, világlátást és nemzetközi gondolkodásmódot adjon a fiataloknak.

A 2010-es években az MCC átlépte az országhatárokat, és Kolozsváron, valamint Székelyudvarhelyen is elindította középiskolás programját, amit rövid időn belül az egyetemi képzés is követett.

A következő évtizedben, egészen napjainkig, tovább bővült a képzési portfólió:

2015: elindul az általános iskolás korosztályt megszólító Fiatal Tehetség Program

2017: az Erdélyi Politikai Iskola indulása, közéleti vezetőképzők szervezésével

2018: elstartolnak a posztgraduális képzések, a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző és a Női Közéleti Vezetőképző Program; a 2018-as esztendő hozta magával emellett a Roma Tehetség Programot a roma fiatalok támogatására, és szintén ebben az évben bővült az Egyetemi Program a Mindset Pszichológia szakiránnyal

2019-ben olyan kezdeményezések láttak napvilágot az MCC berkein belül, mint az MCC kutatóműhely, Vitaakadémia, MCC Budapest Summit, MCC Budapest Lectures

2020-ban megszűnt az alapítók által működtetett Tihanyi Alapítvány, és ezzel az MCC végérvényesen szintet lépett. A jogutód Mathias Corvinus Collegium Alapítvány a megkezdett munka folytatásához nemcsak a MOL Nyrt. és Richter Gedeon Nyrt. részvényeinek 10-10 százalékát, hanem a Somlói úti ingatlanegyüttest is megkapta az Országgyűléstől.

JövőképSzerkesztés

A célkitűzések közé tartozik, hogy a MCC által nyújtott tehetségfejlesztő képzések minél több diák számára legyenek elérhetők, miközben a programok ingyenessége megmarad. Az új struktúrában az MCC kilép a Budapest-fókuszból, néhány éven belül minden megyében megjelenik egy képzési központtal, a Kárpát-medencén belül összesen 35 helyen. Minden városban jelen lesz az általános iskolásoknak szóló Fiatal Tehetség Program, valamint a középiskolásokat megcélzó Középiskolás Program, nyolc egyetemi városban (Budapesten, Bécsben, Kolozsvárott, Győrben, Miskolcon, Debrecenben, Szegeden és Pécsett) pedig bentlakásos és bejárós egyetemi képzés is megvalósul.

KönyvkiadásSzerkesztés

A Mathias Corvinus Collegium 2008-ban indította el könyvkiadói tevékenységét, de az első kiadványokat még társkiadóként jegyezte. Az önálló MCC Kiadó 2011-ben kezdte meg működését, amit azóta számos megjelentetett kötet is fémjelez. A kiadott könyvek témaválasztása az angolszász világban már megvívott vitákra és az intézmény számára példaértékű személyek életére és munkásságára fókuszál, valamint fontos publikálási lehetőség az intézmény hallgatóinak, oktatóinak és volt diákjainak egyaránt.

Az MCC gondozásában megjelent kötetek:

 • ifj. Bertényi Iván (szerk.) 2015. Törvény, jog, igazság. Széll Kálmán életműve. Budapest: Mathias Corvinus Collegium–Tihanyi Alapítvány – Széll Kálmán Alapítvány.
 • John D. Mueller 2015. A közgazdaságtan megváltása. A hiányzó elem újrafelfedezése. Budapest: Mathias Corvinus Collegium–Tihanyi Alapítvány.
 • Lámfalussy Sándor 2008. Pénzügyi válságok a fejlődő országokban. Tanulmányok a globalizált pénzügyi rendszer sérülékenységéről. Budapest: Akadémiai Kiadó.
 • Lamfalussy, Christophe – Maes, Ivo – Péters, Sabine 2014. Lámfalussy Sándor. Az euró bölcse. Budapest: Mathias Corvinus Collegium–Tihanyi Alapítvány.
 • Papp Z. Attila 2017. Változó kisebbség. Kárpát-medencei magyar fiatalok. A GeneZYs 2015 kutatás eredményei. Budapest: Mathias Corvinus Collegium–Tihanyi Alapítvány – MTA TK KI.
 • Stachó László – Molnár Bálint (szerk.) 2009. Médiaerőszak. Tények, mítoszok, viták. Budapest: Mathias Corvinus Collegium – Századvég Kiadó.
 • Szalai Zoltán (szerk.) 2011. Felsőoktatás Magyarországon és a világban. Tendenciák és lehetőségek. (Higher Education in Hungary and the World. Tendencies and Potentialities). Budapest: Mathias Corvinus Collegium–Tihanyi Alapítvány.
 • Szalai Zoltán (szerk.) 2012. MCC Leadership Programme Reader I. Budapest: Mathias Corvinus Collegium–Tihanyi Alapítvány.
 • Szalai Zoltán (szerk.) 2013. Tudástár 1. (Knowledgebox 1.) Budapest: Mathias Corvinus Collegium–Tihanyi Alapítvány.
 • Szalai Zoltán (szerk.) 2013. Tudástár 2. (Knowledgebox 2.) Budapest: Mathias Corvinus Collegium–Tihanyi Alapítvány.
 • Szalai Zoltán (szerk.) 2013. Vezetés válság idején. Az I. MCC Nemzetközi Leadership Konferencián elhangzott előadások leiratai. (Leadership in Times of Crisis. Speeches of the First MCC International Leadership Conference). Budapest: Mathias Corvinus Collegium–Tihanyi Alapítvány).
 • Szalai Zoltán (szerk.) 2014. Elit, képzés, trendek. Nemzetközi példák és minták a magyar elitképzés megújításához. Budapest: Mathias Corvinus Collegium–Tihanyi Alapítvány.
 • Van den Broeck, Herman – Venter, David 2017. Lépésről lépésre a boldogsághoz. Az egyensúly megteremtése. Budapest: Mathias Corvinus Collegium–Tihanyi Alapítvány.

ForrásokSzerkesztés