A metonímia (görög szó, magyarul névcsere) olyan szókép (troposz), amely a névátvitelen alapszik: a név térbeli, időbeli, anyagbeli érintkezésen vagy ok–okozati kapcsolaton keresztül más jelentést vesz fel. Stílushatása a két jelentés közti kapcsolaton alapszik. A köznyelv is gyakran él vele és gyakori az irodalmi alkotásokban is, főként a költészetben, de mint módszert alkalmazzák más művészetekben is, például a szobrászatban, a festészetben vagy a filmművészetben.

A metonímia egyik származéka a szinekdoché, amely a rész-egész viszonyt aknázza ki a névátvitelben.

A metonímia szó a „túl” (itt: „megváltozott”) jelentésű görög μετά- szóból ered, amelyhez a „név” jelentésű ὄνυμα szóból származó ωνυμία toldalék kapcsolódik.

A kognitív nyelvészetben a metonímia a megismerés egyik alapvető fajtája, amelyben egy egyedi jellegzetesség valamely komplexebb létezőt helyettesít.

Példák szerkesztés

Névcsere térbeli kapcsolat alapján szerkesztés

Névcsere időbeli kapcsolat alapján szerkesztés

 • A XIX. század nagyot alkotott. (= a XIX. századi emberek nagyot alkottak)
 • „Völgyben űl a gyáva kor” (= völgyben húzódnak meg a mai emberek) (Kölcsey Ferenc: Zrínyi dala)

Névcsere anyagbeli kapcsolat alap acélt ragad (= kardot ragad) szerkesztés

 • Nincs egy vasam sem. (= nincs egy fillérem sem[1])
 • betört az üveg (= betört az ablak)
 • bakelitet hallgatok (= hanglemezt hallgatok[2])

Névcsere ok-okozati kapcsolat alapján szerkesztés

 • „Mért fáj neked az égő élet?” (= miért fáj neked az égő búza) (Ady Endre: A grófi szérűn)
 • jó tollú író (= jól dolgozó író)
 • ügyfélszolgálati dolgozók egymásnak: ott jön megint egy probléma (= ott jön megint egy panaszos ügyfél)
 • „Ötszáz halál megyen háta után ennek” (= Ötszáz bátor vitéz megyen háta után ennek) (Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem)

Névcsere rész-egész viszony alapján szerkesztés

 • Debrecen nyert három-kettővel. (= a debreceni labdarúgócsapat nyert három-kettővel)
 • fejszével esett neki az erdőnek (= fejszével esett neki a fának)
 • négy éhes szájat kell etetnem (= négy éhes gyereket kell eltartanom)
 • sajtó (= újságok, média, hírközlés)

Névcsere elvontabb kapcsolat alapján (metalepszis) szerkesztés

 • Mennem kell, hogy holnap aranyat leljek. (= mennem kell lefeküdni, hogy holnap korán tudjak kelni)

Névcsere oda nem illő, hibás, zavart keltő szóra (katakrézis, képzavar) szerkesztés

 • Jómagam is a médiumokból értesültem. (= jómagam is a médiából értesültem)

Jegyzetek szerkesztés

 1. utalás arra, hogy fémből készülnek a pénzérmék
 2. noha a hanglemez soha nem készült bakelitből