Főmenü megnyitása

Miskolcon számos helyen található köztéri dombormű. Az alábbiakban ezeket ismertetjük, azokat az alkotásokat, amelyek a – tágabb értelemben vett – dombormű kategóriába besorolhatók, és azokat is, amelyek ugyan nem köztéren, de hozzáférhető helyen találhatók. Az emléktáblákra applikált domborműveket a táblával együtt mutatjuk be. A Miskolci Egyetemen található műalkotásokat külön összeállítás mutatja be.

A belváros és a belvárostól északi iránybanSzerkesztés

Kovács Ferenc: Táncolók
A márvány dombormű a Miskolci Nemzeti Színház középső lépcsősoránál található.
Laborfalvi RózaJókai Mór emléktábla
Az emléktábla a Miskolci Nemzeti Színház Déryné utcai falán található, ezen helyezték el a két bronz domborművet. A márványtábla szövege: „Én a néma betűkkel, feleségem az élő szóval ébresztgettük alvó, tetszhalott nemzetünket”. A Miskolcon született színésznő, Laborfalvi Róza (Benke Judit: 1817–1886) és Jókai Mór író (1825–1904), a város díszpolgára tiszteletére állíttatta a Magyar Irodalomtörténeti Társaság megyei tagozata és Miskolc város közönsége, 1999.
Kiss Kovács Gyula: Jubileumi dombormű
A dombormű a Színháztörténeti és Színészmúzeumban látható.
Fürtös György: Kerámia épületdíszek.
A kedves kerámia díszek a Pannónia szálloda homlokzatát díszítik.
Jószay Zsolt: II. Rákóczi Ferenc
A bronz domborműt márványlapra applikálták, és a Miskolci Galéria (Dőry-kúria, Rákóczi-ház) Széchenyi utcai homlokzatán, a bejárat mellett található. A Rákóczi-szabadságharc idején többször is ebben a házban szállt meg a vezérlő fejedelem. A bejárat másik oldalán Miskolc város bronzból készült címere látható.
Jószay Zsolt: Miskolc város címere
A bronz dombormű a Miskolci Galéria (Rákóczi-ház) Széchenyi utcai homlokzatán, a bejárat mellett található. A „Műemlék” felirat az épületre vonatkozik, ami eredetileg Dőry-kúria volt, ez a család építtette 1650 körül. Ez volt Miskolc első emeletes polgárháza („felháza”).
A város pecsétje
A kőből faragott történelmi pecsétet a Sötétkapu fölött helyezték el.
Címer
A nagyméretű, kőből faragott címer a Miskolci Galéria (egykori Dőry-kúria) bejárata fölött látható.
Miskolc címere
A címer a Városháza saroképületének toronyrészén látható.
Magyarország és Miskolc címere
A bronzból készült, gránitra applikált címerek a Városháza bejáratánál láthatók.
Városcímer
A kerámiából készült alkotás a Városháza új, Hunyadi utcai épületének a tornyán látható.
Varga Éva: Szalay Lajos
Az alkotás a Szalay-gyűjteményt bemutató kiállítás épületén (Petró-ház, Hunyadi u. 12., a Zenepalota mellett) látható. Szalay Lajos, a világhírű grafikus, külföldről való hazatérése után Miskolcon telepedett le. Itt halt meg 1995-ben.
Seres János: Bartók Béla
A bronz dombormű a Zenepalota homlokzatán látható. Az épületben a zeneszerző nevét viselő oktatási intézmények (Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zenetudományi Intézete) működnek.
Segesdi György: Zászlót tartó férfi
A vörösrézlemez domborművet 1963-ban helyezték el a Petőfi utca 1. szám alatti épület homlokzatán. 2015. május 19-én eltávolították.
Ekker Sándor: Márai Sándor emlékműve
A gyertyát formázó márvány alapon lévő dombormű a Megyeháza udvarán tekinthető meg.
Ekker Sándor: Wass Albert dombormű
A sziklán elhelyezett dombormű a Megyeháza udvarán található.
A Zárdakápolna emléktáblája
A domborművekkel díszített emléktábla a Zárdakápolna homlokzatán található.
Pető János: Távközlési kompozíció
A rézlemezből készült alkotás Távközlési Igazgatóság Régiposta utcai épületén látható.
Szanyi Péter: Berzeviczy Gergely
A dombormű a Berzeviczy Gergely Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola bejárati lépcsőjénél helyezkedik el.
Varga Miklós: Gálffy Ignác
Az alkotás Berzeviczy Gergely Szakközépiskolában látható, szemben a Berzeviczy Gergelyt ábrázoló domborműves emléktáblával.
Tóth Sándor: Kelemen Didák
A Minorita templom bejárata mellett lévő dombormű Páter Kelemen Didák (1683–1744), a Nagyboldogasszony templom, rendház és iskola építőjének, a Minorita rend magyarországi tartománya főnökének állít emléket. A bronzreliefet 1988-ban avatták fel.
Bronz emléktábla
A Földes Ferenc Gimnázium homlokzatán található. A dombormű felirata: „Az iskola fennállásának 425. évében”.
Kun József: Allegória 1
A tudományok és a művészetek allegóriáját ábrázoló dombormű a Földes Ferenc Gimnázium homlokzatán látható.
Kun József: Allegória 2
A dombormű a Földes Ferenc Gimnázium Battyhány utcai (északi) homlokzatán látható.
Tóth Sándor: Millenniumi kapu
A bronz kaput 2000-ben állították helyére, a Minorita templomban.
A tűzoltóság domborműve
A dombormű a Tűzoltóság Dózsa György úti épületének homlokzatán található.
Szanyi Péter: Jókai Mór
Az alkotás a Jókai Mór Általános Iskola homlokzatán (Pallos u. 1.) látható.
Mónus Béla: Jókai Mór
A fa domborművet a Fábián-malom déli homlokzatán helyezték el.
Jószay Zsolt: Brunszvik Teréz
A bronz alkotás a Mátyás király úti óvoda előterében található.
Domonkos Béla: Tóth Ilona
A bronz dombormű a megyei kórház orvosszállója bejáratánál látható.
Falikép
Vásárcsarnok, Búza tér
Varga Éva: Szentpáli István
A BOKIK bejárata, Szentpáli út 1.
Kerámia dombormű
Nyilas Misi ház, Kossuth utca 15.

Belváros és dél-délkeleti iránySzerkesztés

Varga Éva: Galambos dombormű
A kődombormű az ITC Székház bejáratánál látható. 1978-ban került a helyére.
Varga Éva: Jó tanuló – jó sportoló tábla
A kő-bronz tábla a Miskolci Sportcsarnok előterében található.
A román emlékmű domborműve
Az emlékmű a Népkert és a Semmelweis kórház között fekvő téren áll.
Dahlström (Dallstrőm) József: A kálváriastációk domborművei
A Kálvária-kápolna és a megmaradt stációk a Herman Ottó Múzeum kiállítóhelye mögötti dombon, az Avas oldalában találhatók.
Megyeri Barna: Nőalak kígyóval
A bronz dombormű a Csabai kapui Rendelőintézet („SZTK”) timpanonjában helyezkedik el.
Medgyessy Ferenc: Nő és fa
A Csabai kapu–Petneházy utca sarkán álló épület homlokzatán található meg.
Máger Ágnes: Ferenczi Sándor
A dombormű a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola bejáratánál található.
Horvay János: Fáy András
A tábla a Fáy András görögkatolikus közgazdasági szakközépiskola bejáratánál, bal oldalon látható.
Ginkgo fa
A dombormű az Avasi Gimnázium bejáratánál látható.
Szanyi Péter: Szabó Lőrinc
Szabó Lőrinc Miskolcon született. Az iskola, amely a költő egykori szülőháza közelében épült, 1992. március 31-én vette fel a költő nevét. Ekkor avatták fel a domborművet a bejárat mellett.
Mérnök
A Bláthy Ottó szakközépiskola bejáratánál, jobb oldalon látható.
Mérnöknő
A Bláthy Ottó szakközépiskola bejáratának bal oldalán található.
Szanyi Péter: Budde Sándor és Pippig Frigyes
A két szakember 1882. november 26-án indította el a gázgyártást Miskolcon, a ma már nem létező Légszeszgyárban. A tábla az egykori gyár helyén áll (József Attila u. 20.).
Pfaff Ferenc
A Magyar Államvasutak főépítészének, aki hazai pályaudvarok sorát – így a Tiszai pályaudvart is – tervezte meg, állít emléket a Tiszai pályaudvar emléktáblája.
Sebestyén Sándor: Holokauszt emléktábla
A Tiszai pályaudvaron található táblán elhelyezett, mindössze tenyérnyi méretű bronzrelief, döbbenetes erővel emlékeztet a tragikus eseményekre (másolat).

Nyugati irány, Diósgyőr stb.Szerkesztés

Gárdos Aladár: Árvízi emlékmű
A Szent Anna téren álló emlékmű az 1878. augusztus 31-ei vihar után dúló hatalmas árvíz áldozataira emlékezik. A város történetének legnagyobb árvize áldozatainak száma 277 fő volt, 2182 ház dőlt össze, a kár 1 739 771 (akkori) forint volt.
Csányi Miklós: Baross Gábor
A vasminiszter domborműve a Baross Gábor közlekedési és postaforgalmi szakközépiskola homlokzatán található (Rácz Ádám utca 54.).
Varga Éva: Fazola Henrik
A dombormű a diósgyőr-vasgyári általános iskolában található.
Szanyi Péter: Kaffka Margit
A bronz dombormű a Kaffka Margit általános iskola (Hunfalvy Pál utca, Kilián-Észak) bejáratát díszíti. A neves író-költő 1908-ig élt Miskolcon, ahol tanárkodott, a helyi irodalmi élet szereplője volt, közreműködött színházi és irodalmi előadásokban, és itt jelentek meg első versei a Miskolci Naplóban.
Napóra
A réz napóra a Diósgyőr Kilián-déli Szivárvány óvodánál látható.
Eötvös József
A domborművet a diósgyőri Eötvös József építőipari, művészeti szakképző iskola homlokzatán helyezték el.
Varga Éva: Debreczeni Márton
A neves bányamérnök, költő domborműve a róla elnevezett perecesi szakközépiskolában, az előcsarnokban található.
Csernyei István: Fazola Frigyes
Újmassán, a Massa Múzeum falán látható. Fazola Frigyes – Fazola Henrik fia – 1804 és 1813 között építette a mai őskohót.
Miskolc címere
A fából faragott alkotás Lillafüreden, a „felső” alagút mellett látható.
IV. Béla
A relief Bükkszentkereszt-Lófőtisztáson* áll, egy hatalmas mészkőtömbre illesztve. A kísérő tábla szövege: „A muhi csatából a Bükkön át menekülő IV. Béla király vitézeit 1241-ben itt érték utol az üldöző tatárok. Itt volt az utolsó ütközet, melyből sikeresen megmenekülve jutott el az uralkodó a bélapátfalvai kolostorba. 1994
* A község nem Miskolc közigazgatási része, de közvetlen vonzáskörzetébe tartozik.


ForrásokSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés