Nyitra vármegye főispánjainak listája

Wikimédia-listaszócikk
(Nyitra vármegye főispánja szócikkből átirányítva)

Nyitra vármegye ismert főispánjainak listája. Hagyományosan 1302-től 1777-ig örökösen a nyitrai püspök viselte ezen címet, de mellettük más világi személyek is ellátták ezen hivatalt.

Nyitra vármegyei főispánok listája időrendben

szerkesztés


Rövidítések

 • CDA — Anjou-kori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andagavensis. Szerk. Nagy I . és T. Nagy Gy. I–VII. Budapest, 1878–1920.
 • CDP — Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. Szerk. Nagy L, Paur L, Ráth K., Ipolyi A., Véghely D. I–VIII. Győr–Budapest, 1865–1891.
 • CDSL + kötetszám, oldalszám — Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. Ed.: Marsina, R. I—II. Bratislavae, 1971−1987.
 • Csáky okl. — Oklevéltár a gróf Csáky család történetéhez. Közzéteszi: Bártfai Szabó L. I—II. Bp., 1919–1921.
 • DL, DF — Magyar Nemzeti Levéltár, Magyar Országos Levéltár Diplomatikai levéltára. (Csak a számot kell beírni)
 • Fabricius + oldalszám — Fabricius Endre: Nyitra vármegye főispánjai és alispánjai az Árpádok korától. Budapest, 1943.
 • MAK — Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára
 • Nyitrai PL — Nyitrai Püspöki Levéltár
 • Wenzel, CDAC — Árpád-kori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. Közzéteszi: Wenzel G. I—XII. Pest-Bp., 1860-1874.
 • RDSL — Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae. Ed.: Sedlák, V. I—II. Bratislava, 1980-1987
 • Wagner — Analecta Scepusii sacri et profani. Ed.: Wagner, C. I—II. Bécs, 1773.