Országh József (elektrokémikus)

magyar elektrokémikus

Országh József (Budapest, 1937. március 21.2020. október 14.) elektrokémikus, vízkutató, fenntartható vízgazdálkodás mozgalmár, tanár, vállalkozó.[1] Tudományos pályafutás alatt célja nem a kutatói munka és a velejáró nagyszámú tudományos dolgozat közlése volt, hanem minden esetben a gyakorlatban felmerült problémákra kielégítő megoldást javasolt.

Országh József
Joseph-orszagh-eautarcie-org.png
Született 1937. március 21.
Budapest
Elhunyt 2020. október 14. (83 évesen)
Állampolgársága
Foglalkozása

Élete, pályafutásaSzerkesztés

Országh József professzor tudományos kutatásait az Université de Mons-Hainaut (Belgium) egyetemen végezte egészen 2002. szeptember 30-ig. 15 éven keresztül tagja volt Vallónia Vízügyi Kormánybizottságának, ahol a Föld Barátai (Friends of the Earth) belgiumi szervezetét képviselte.

Országh József annyiban különbözik a legtöbb egyetemi kutatótól, hogy kutatásait a lehető legcélravezetőbb úton végzi el, minden kerülő nélkül, holisztikus szemlélettel. Végül az összes lehetséges megoldás közül a legegyszerűbbet, a leghatásosabbat és a lehető legolcsóbbat helyezi előnybe.

Egyik kedvenc kutatási területe a víz és a vízgazdálkodáshoz tartozó kérdések: vízellátás, vízhasználat, vízszennyezés és végül a víztisztítás. Mindezeket a fenntartható fejlődés szempontjából vizsgálja és kezeli.

Fuggerth Endre "Egy különc tudós elképzelései a vízről"[2] címmel publikált összefoglalójával tiszteleg Országh József fő munkássága előtt.

Tudományos munkásság a vízgazdálkodáson kívül más területekre is kiterjed:

 • az ipari állattenyésztés által termelt hígtrágya helyes kezelésére;
 • a cellulóz tartalmú ipari hulladékok és melléktermékek hosszútávon is fenntartható értékesítésére;
 • a súlyosan szennyezett régi ipari létesítmények földjeinek a megtisztítására.

Életművét 2019-ben végül könyv-alakban is summázza.[3]

A gyakorlatba is könnyűszerrel átvihető VÍZGAZDA-teória centruma alapvetően a helyes és okszerű biomassza-gazdálkodás - amely természetszerűleg nem függetleníthető a vízhasználattól. Metodikája ekként olyan feladatok megoldására képes, amelyek az egymással állandó-ütközésben lévő magasan-technologizált fejlesztésekkel sem lehetnek elérhetők, valamint olyan potenciállal bír amely túlmutat a megcélzottakon. Bár ezek elméleti-szintű bizonyítására már nem maradt ideje, több tétel azóta már bizonyos-szintű tisztázást nyert:

 1. A házilagos használtvíz-kezelés Szürkeviz esetén effektíve felülmúlja paraméter-mutatóiban a leghatékonyabb művi-szennyvíztisztítást is:[4]
 2. A VÍZGAZDAI-komposztálás hatékony volta a xenobiotikumok lebontásában,[5] amely által mentesíthető a környezet ilyen-irányú terhelése:[6]
 3. Súlyos szennyezési kár-eset rehabilitációs orvoslása általa:[7]
 4. A sivatagi-térhódítás tényleges visszaszorítása lehetőségének a fundamentuma:[8]
 5. Országos-szintű Vízgazdálkodásban betölthető szerepe:[9]
 6. Rendszer-elméleti helye a fenntartható vízgazdálkodás és korszerű mezőgazdaság konjunktívitását tekintve:[10]
 7. Klimatológiailag is kiaknázható hatása:[11]

Az elismerésére még életében megtett indítvány azonban máig nem vetett hullámokat.

Országh József az Ivóvíz Magyarország Alapítvány (IMA) egyik alapító tagja.

IdőrendbenSzerkesztés

HitvallásaSzerkesztés

Jobb a mindenkit zavaró igazság, mint a mindenkinek tetsző hazugság
– Thomas Mann

Tudományos kutatási területekSzerkesztés

Az elméleti tudományok terénSzerkesztés

A folyadékok termodinamikája. Reakció kinetika vizes és nem vizes oldatokban, oldószerhatás. Magas nyomású reakció kinetika és egyensúly. Ultraibolya spektroszkópia. Vizes oldatok elektrokémiai tulajdonságai. Nem komplett oxido-redukciós rendszerek tanulmányozása. Diffúziós jelenségek szilárd testekben.

Az alkalmazott tudományok terénSzerkesztés

Új építőanyagok kidolgozása. Tejhamisítási eljárások analitikai kimutatása. Új eljárás a réz hidro-metallurgiájában. A mezőgazdaság természeti rendszereinek, valamint a víz- és biotömeg-gazdálkodás alapelveinek kidolgozása. Új szemlélet (a VÍZGAZDA[12]) kidolgozása a városi szennyvizek kezelésére. Új eljárás a hígtrágya által okozott szennyezés megszüntetésére. Ipari és mezőgazdasági eredetű hulladékok újszerű értékesítése..

Legfontosabb eredményekSzerkesztés

Gyakorlatilag használható megoldásai egy-egy felvetett problémára. Egyes esetekben az elért eredmények más kutatókkal való együttműködés gyümölcsei.

Az elméleti tudományok terénSzerkesztés

 • Normális folyadékok izotermikus állapotegyenletének a kidolgozása. Ez az egyenlet « βV(B+P) = állandó[13] » minden ismert folyadék magasnyomású termodinamikai tulajdonságait, a kísérleti eredményekkel összhangban, leírja. Ez az egyenlet egyenértékű a Boyle-Mariotte PV = állandó, tökéletes gázegyenletével, de a folyadékok területén. Egyszerűségénél és alapvető jellegénél fogva a tökéletes gázegyenlet mellett, középiskolai tantervbe javasolt, mint az Országh-Lambiliotte[14] féle folyadéktörvény a normális folyadékok tulajdonságainak a leírására.
 • A sav-bázis és oxido-redukciós reakciók egyesített elméletének a kidolgozása. A két reakció csoport elektromos (proton és elektron) töltésátvitellel működik, és hasonló matematikai egyenletekkel lehet mindkettőt leírni. A vizes oldatok pH (proton-aktivitás) elmélete mellé egy vele egyenértékű, teljesen új elektron-aktivitási elméletet lehet helyezni. Az analógia a két elmélet között igen szembetűnő, de az egyenletek matematikai szépsége mellett az elektronaktivitási elmélet az alkalmazott elektrokémiában merőben új kutatási területeket tár fel. Például előre ki lehet számítani a nem komplett oxido-redukciós rendszerek[15] elektrokémiai tulajdonságait is. Az elmélet alkalmazása meglepő eredményeket hozott a szennyvizek nemlélegző (anaerob) kezelése, valamint az ivóvizek élettani tulajdonságainak egész újszerű leírása terén. A legígéretesebb kutatási tartomány az orvostudomány terén mutatkozik, ahol a vér elektronaktivitásának in vivo mérése, és klinikai módosítása a rákos daganatos betegségek gyógyításában már ez ideig is igen figyelemre méltó eredményeket hozott (az eljárás nem szabadalmaztatható). Hasonló eredményeket értek el a csontritkulás gyógyításában is.

Az alkalmazott tudományok terénSzerkesztés

 • A geo-beton, mint újszerű és olcsó építőanyag gyártásának a kidolgozása. Gyakori előfordulású palás kőzetek alapján, alacsony hőmérsékleten igen jó minőségű és olcsó építőanyag készíthető. A hagyományos égetett téglákkal szemben előállítása sokkal kevesebb energiát igényel. Az idomelemek gyártás alatti zsugorodása elhanyagolható, ami olyan formaelemek kialakítását teszi lehetővé, amelyek használata az építkezési technológiát forradalmian egyszerűsíti.
 • Az úgynevezett bio-compatibilis, illetve életető víz elektrokémiai tulajdonságainak a meghatározása. Ennek a rendszernek a segítségével lehet esővízből igen jó minőségű és olcsó ivóvizet előállítani. Ez a fenntartható vízgazdálkodás egyik ki nem kerülhető eleme.
 • Fenntartható víz-rendszerek (VÍZÖNELLÁTÓ és a VÍZGAZDA) tudományos és műszaki kidolgozása. Általánosan elfogadott vélemény szerint ez a lakossági vízellátás és vízgazdálkodás fenntartható formájának a legmesszebbmenő környezetkímélő megoldása. Ebben benne van az úgynevezett KEGYEDI rendszer is, ami a háztartási szennyvizek egyedi kezelése.
 • Az alomszék tudományos és műszaki alapjainak a kidolgozása. Az enzimes biológiai reakciók inhibícióján alapuló száraz toalett használata a környezetkímélő életmód egyik csúcspontja, és a fenntartható vízgazdálkodás egyik kikerülhetetlen eleme.
 • A biotömeg- és a vízgazdálkodás közötti széleskörű összefüggések felfedezése és megfogalmazása. Ennek az elméletnek az egyik alkalmazása a hígtrágya által okozott vízszennyezés eltüntetése. Egy másik alkalmazás a mezőgazdasági és ipari eredetű hulladék anyagok együttes kezelése és értékesítése. A harmadik alkalmazás az árvízkárok megelőzésében van. Ezen az alapvető felismerésen nyugszik a VÍZGAZDA rendszer is, amelyiknek a széleskörű alkalmazása sok milliárd eurós költségmegtakarítást tesz lehetővé, olyan környezetkímélő hatásfokkal, amit egyetlen hagyományos szennyvízkezelési rendszer nem biztosíthat.
 • Egy esszé a klímaváltozások megfékezésére Archiválva 2017. július 28-i dátummal a Wayback Machine-ben. Feltehetően az első és egyetlen tudományos érvelés, ami egy gyakorlatba átültethető lehetőséget vázol.

JegyzetekSzerkesztés

 1. ORSZÁGH József: Tudományos munkásságomról. (Hozzáférés: 2020. november 11.)
 2. Fuggerth Endre: Egy különc tudós elképzelései a vízről. (Hozzáférés: 2020. november 12.)
 3. Országh József: A Víz és Gazdája (2019, Ekvilibrium) 388.420 
 4. TREND. (Hozzáférés: 2018. július 1.)
 5. Drogok: ártalmatlanítás. (Hozzáférés: 2020. június 10.)
 6. Öngól, MINDENÁRON. (Hozzáférés: 2021. február 21.)
 7. HOLT-Tisza. (Hozzáférés: 2020. február 20.)
 8. A Nagy Zöld Fal. (Hozzáférés: 2021. február 26.)
 9. Terv-javaslat. (Hozzáférés: 2020. június 21.)
 10. REND. (Hozzáférés: 2019. szeptember 20.)
 11. CO2-Bújócska. III) Kiegészítések D.) Az ásatag energiahordozók lehetséges szerepei 26-40pp. (Hozzáférés: 2021. február 21.)
 12. VÍZÖNELLÁTÓ - A fenntartható vízkezelés tudományának a hat fő tétele. (Hozzáférés: 2020. november 12.)
 13. Ahol β = izotermikus összenyomhatóság (kompresszibilitás), V = térfogat, P = nyomás és B = belső energia sűrűség.
 14. „Philippe Lambiliotte a vezetésem alatt készített az Université de Mons-on Belgiumban, doktorátusi dolgozatot, amiben a fent írt állapotegyenletet 1982-ben kísérletileg igazolta.” 
 15. Az úgynevezett nem komplett rendszerek egy redoxi rendszer csak oxidált vagy csak redukált formáját tartalmazzák vizes oldatban. Pl. az Fe3+/Fe2+ rendszer esetében egy « nem komplett » rendszert tartalmazó oldatba csak Fe3+-t vagy csak Fe2+ oldanánk be. Ezeknek a rendszereknek a redoxi potenciálja a hagyományos elmélet szerint nem meghatározott és nem számítható ki, bár kísérletileg meghatározott és reprodukálható. Az elektronaktivitás elmélet ezeket a rendszereket matematikailag a kísérleti eredményekkel összhangban jól leírja.