Philipp Melanchthon

német teológus, reformátor

Philipp Melanchthon (ejtsd: filip melankton),[1] született Philipp Schwartzerdt (Bretten (Pfalz), 1497. február 16.Wittenberg, 1560. április 19.) német teológus, reformátor, Luther Márton munkatársa.

Philipp Melanchthon
Lucas Cranach festménye (1532)
Lucas Cranach festménye (1532)
Életrajzi adatok
Születési névPhilipp Schwartzerdt
Címteológus
Született1497. február 16.
Bretten
Elhunyt1560. április 19. (63 évesen)
Lutherstadt Wittenberg
SírhelyWittenbergi vártemplom
SzüleiBarbara Reuter
Georg Schwarzerdt
HázastársaKatharina Melanchthon
gyermekei
 • Anna Melanchthon
 • Philipp Melanchthon
Iskolái
Munkássága
Vallásevangélikus kereszténység
Felekezetevangélikus

Hivatalteológus

Philipp Melanchthon aláírása
Philipp Melanchthon aláírása
A Wikimédia Commons tartalmaz Philipp Melanchthon témájú médiaállományokat.

Életpályája szerkesztés

Eredeti nevét görög fordításban használta (eredeti német jelentése: "fekete föld"). Heidelbergben és Tübingenben tanult, ahol már 1514-ben előadásokat tartott Arisztotelész filozófiája és a klasszikusok köréből. 1518-ban a görög nyelv és irodalom tanára lett Wittenbergben. Itt csakhamar Lutherhez csatlakozott, tiszta gondolkodást és világos kifejezési módot adott Luther eszméihez, dialektikai ügyességéhez és exegétikai jártasságához. Szelíden mérsékelni igyekezett Luther heveskedő kitöréseit. 1521-ben adta ki Loci Communes Rerum Theologicarum című művét, amely az első nagy protestáns munka a dogmatikai teológia területén, és a szerző életében több mint 50 kiadásban jelent meg. Az Ágostai hitvallás készítésében (1530) rendkívül fontos szolgálatot tett a protestantizmus ügyének. 1541-ben Wormsba és csakhamar ezután Regensburgba ment, hogy az ottani értekezleteken védje a protestantizmus érdekeit, de míg engedékenysége kárba veszett a pápai követnél, a saját pártját is maga ellen ingerelte engedményeivel.

Luther halála után még inkább elvesztette a lutheránusok bizalmát mind a római katolikusoknak a békesség kedvéért tett engedményeivel, mind az úrvacsorai tanban a kálvini irányhoz való közeledésével. Élete végéig folytonos teológiai vitákba bonyolódott, amelyek rendkívül bántották békés lelkületét. Kora tanárként nagyra becsülte, a „Praeceptor Germaniae” (Némethon Mestere) jelzőt adományozták neki. Európa minden részéből özönlöttek hozzá a hallgatók. Írt egy görög és egy latin grammatikát, kommentárokat adott ki több klasszikus íróról, a Septuagintáról, bibliai könyvekről; írt erkölcsi irányú műveket; szerkesztett hivatalos okmányokat, nyilatkozatokat, értekezéseket, válasziratokat; széles körű levelezést folytatott barátaival és kora vezetőivel. Összes művét Bretschneider adta ki Corpus Reformatorum című nagy munkájában (28 köt., 1834–60).

Jegyzetek szerkesztés

 1. Tótfalusi István: Kiejtési szótár

Források szerkesztés

Műveinek magyarországi kiadásai szerkesztés

Magyarul megjelent művei szerkesztés

 • Melanchthon Fülöp levele, melyet 1553. okt. 12-dikén Körmöczbánya szab. kir. városához intézett; szöveggond. Križko Pál; Hornyánszky Ny., Bp., 1897 (A Luther-Társaság kiadványa)
 • Apologia azaz Az ágostai hitvallás védelme; ford. Mayer Endre; Luther-Társaság, Bp., 1900 (A Luther-Társaság kiadványa)
 • Melancthon beszéde Luther koporsója felett; ford. Paulik János; Igehirdető, Nagybánya, 1907
 • Apológia, az Ágostai hitvallás védőirata; ford., tan. Bohus Imre, jegyz. Reuss András; Luther, Bp., 2017 (Konkordiakönyv)
 • Értekezés a pápa hatalmáról és elsőbbségéről; in: Luther Márton: Schmalkaldeni cikkek; ford. Groó Gyula, tan., jegyz. Reuss András; Luther, Budapest, 2019 (Konkordiakönyv)
 • Ágostai hitvallás; tan., jegyz. Reuss András, ford. Bódi Emese, Reuss András; 2. jav., átdolg. kiad.; Luther, Bp., 2021 (Konkordiakönyv)

További információk szerkesztés

 • Philip Melanchthon, the Protestant preceptor of Germany, 1497-1560 (1898) (angol nyelven). (Hozzáférés: 2012. február 15.)
 • Europäische Melanchthon-Akademie Bretten (német nyelven). (Hozzáférés: 2012. február 15.)
 • Philipp Melanchthon, Humanist und Reformator (német nyelven). (Hozzáférés: 2012. február 15.)
 • Das Ökumenische Heiligenlexikon (német nyelven). (Hozzáférés: 2012. február 15.)
 • Boross Mihály: Melánchton Fülöp élete. A nagy reformátor halála három százados emlékünnepére; Osterlamm, Pest, 1860
 • Két emlékbeszéd Melanchton Fülöp felett. Olvasták dr. Ballagi Mór, és Gönczi Pál; Osterlamm Károly, Pest, 1860
 • Nissard Dezső: Tanulmányok a renaissance és a reformátió korából. Erasmus – Morus Tamás – Melanchton; ford. Vajda János; Akadémia, Bp., 1875 (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadóvállalata)
 • Moczkovcsák Henrik Károly: Melanchthon Fülöp élete; Angol Tractát Társulat, Bp., 1893
 • Pethes János: Melanchton Fülöp élete; Kókai, Bp., 1897 (A Luther-Társaság kiadványa)
 • Stromp László: "Praeceptor Germanie". Emlékezés Melanthon Fülöpre, születésének négyszázados emlékünnepe alkalmából. Neveléstörténeti tanúlmány; Hornyánszky Ny., Bp., 1897
 • Podmaniczky Pál: Melanchthon Fülöp; Hornyánszky Ny., Bp., 1918 (Koszorú. A Magyar Prot. Irodalmi Társaság népies kiadványai)
 • Szeberényi Lajos Zsigmond: Luther ultramontán ócsárlói; Evangélikus Egyházi Könyvkereskedés, Békéscsaba, 1929 (Protestáns kulturkönyvtár)
 • Wiczián Dezső: Melanchthon Fülöp. Emlékbeszéd születésének 450. évfordulóján; szerzői, Bp., 1947
 • Varga András: Molnár Gergely, Melanchton magyar tanítványa; JATE, Szeged, 1983 (Dissertationes ex Bibliotheca Universitatis de Attila József Nominatae)
 • Keveházi Katalin: Melanchton és a Wittenbergben tanult magyarok az 1550-es évektől 1587-ig. Adalékok Melanchton magyarországi recepciójának első évszázadához; JATE, Szeged, 1986 (Dissertationes ex Bibliotheca Universitatis de Attila József Nominatae)
 • Ptolemaeus Claudius: Tetrabiblos. Melanchton Philipp 1553. évi kiadása nyomán; németből ford. Szepesi János; Sindbad, Bp., 1998
 • Buzogány Dezső: Melanchton úrvacsoratana levelei alapján; Lux–Református Zsinati Iroda Doktorok Kollégiumának Főtitkári Hivatala, Debrecen–Bp., 1999 (Nemzetközi theologiai könyv)
 • Buzogány Dezső: Az úrvacsora tana Philipp Melanchthon teológiájában: különös utalással személyes levelezésére; románra ford. Giorgiov Adrián, előszó Negruţ Paul; Risoprint–Emanuel Egyetemi Kiadó, Cluj-Napoca–Oradea, 2007
 • Martin H. Jung: Melanchthon és kora; ford. Koczó Pál; Kálvin, Bp., 2012