Plankton

Áramlatokkal mozgó parányi többsejtűek

A plankton vízben lebegő parányi élőlények életközössége. Növényi és állati, egy- és többsejtű szervezetek egyaránt találhatók benne. Közös jellemzőjük, hogy nem, vagy csak korlátozott mértékben képesek aktív helyváltoztatásra, mozgásuk döntően az áramlatok függvénye.

Planktonszervezetek

A planktonikus élőlényekkel szemben a nektonikus élőlények azok, amik irányítani tudják a mozgásukat, és képesek a környező áramlásokkal szemben is úszni (pl.: halak, magasabb rendű rákok, vízi emlősök, egyes puhatestűek).

A planktonon belül a holoplanktonba azok az organizmusok tartoznak, amelyek életük egész időszakát planktonközösség részeként töltik (például a legtöbb alga, medúza és alsóbbrendű rákok: ágascsápú és evezőlábú rákok). A meroplankton azon élőlények csoportja, amelyek életük csak egy részében planktonikusak (általában a lárva részben), majd az egyedfejlődésük során képesek lesznek az önálló helyváltoztatásra és vagy a bentosz, vagy a nekton életközösség részévé válnak. A meroplankton tagjai a puhatestűek legtöbb faja és a legtöbb hal. A planktonbőség és planktoneloszlás erősen függ az olyan tényezőktől, mint a környező tápanyagok koncentrációja, a víz áramlása és a megvilágítottság mértéke.

A plankton szó a görög πλαγκτον szóból ered, jelentése ’vándorló’, ’sodródó’.

Csoportosítás szerkesztés

A planktont általában a következő típusokba sorolják:

Méret szerinti csoportok szerkesztés

A planktonikus élőlények méret szerinti csoportosítása:

Csoport neve Mérettartomány
Megaplankton > 2·10−2 m (> 20 mm) medúzák; bordásmedúzák; bizonyos előgerinchúrosok; fejlábúak
Makroplankton 2·10−3→2·10−2 m (2–20 mm) pteropodák vagy tengeri pillangók; nyílférgek; krillek; medúzák; bordásmedúzák; bizonyos előgerinchúrosok); fejlábúak
Mezoplankton 2·10−4→2·10−3 m (0,2 mm-2 mm) metazoák; például evezőlábú rákok; medúzák; ágascsápú rákok; kagylósrákok; nyílférgek; pteropodák; előgerinchúrosok; Heteropoda
Mikroplankton 2·10−5→2·10−4 m (20-200 µm) nagy eukarióta protiszták; legtöbb fitoplankton; kovamoszatok; Protozoa (likacsosházúak); csillósok; kerekesférgek; metazoa ivadékok - ágascsápú rákok (evezőlábú rákok nauplius lárvái)
Nanoplankton 2·10−6→2·10−5 m (2-20 µm) kicsi eukarióta protiszták; kicsi kovamoszatok; kicsi ostorosok; páncélos ostorosok; sárgamoszatok; zöldmoszatok; sárgászöld moszatok
Pikoplankton 2·10−7→2·10−6 m (0,2-2 µm) kicsi eukarióta protiszták; baktériumok; sárgamoszatok
Femtoplankton < 2·10−7 m (< 0,2 µm) tengeri vírusok

Források szerkesztés