Főmenü megnyitása

A nyelvészetben a protézis terminus (a latin prothesis < ógörög πρόθεσις próthesis ’előre tevés’ szóból) hangtani változást nevez meg, amely abban áll, hogy szó elejét egy olyan beszédhanggal toldják meg, amely eredetileg nem volt ott. A jelenség észlelhető olykor a beszédben, mivel a szó nem elszigetelt, hanem a beszédfolyamba ágyazott. Például az angol nyelvben a left turn ’kanyar balra’ szókapcsolat [əleft təːn]-ként kiejtve hallható, [ə] protézisével a left szóhoz.[1]

Tartalomjegyzék

A szavak fejlődésébenSzerkesztés

A történeti hangtan szempontjából protézis történhet szavak fejlődésében, amikor egy nyelvből átöröklődnek egy másikba. Például egyes újlatin nyelvekben (spanyol, francia) a latin [sp], [st] és [sk] szó eleji mássalhangzócsoportok elé protetikus [e] került. A franciában az [s] ki is esett egyes esetekben: latin spiritus ’lélek’ > spanyol espíritu, francia esprit; lat. stella ’csillag’ > sp. estrella, fr. étoile; lat. schola ’iskola’ > sp. escuela, fr. école,[2] lat. spatula(m) ’váll’ > fr. épaule, lat. scutu(m) ’pajzs’ > fr. écu.[3] Miközben az újlatin nyelvekben magánhangzó protézise történt mássalhangzó elé, egyes szláv nyelvek kifejlődésekor mássalhangzó került magánhangzó elé, például a belarusz nyelvben: вока [voka] (vö. orosz oко) ’szem’ (látószerv), вуха [vuxa] (vö. or. ухо) ’fül’.[4]

Az aromán nyelvben gyakori, bár nem általános és nem minden nyelvjárásra jellemző az [a] protézise főleg [r] elé: arău (vö. román rău) ’rossz’, aratsi (vö. rom. rece) ’hideg’, arădătsină (vö. rădăcină) ’gyökér’ stb.[5] Ez a magyarázata a nyelv nevének elején található hangnak is. A románban is megvan ez a protézis egyes szavak nem sztenderd változatai esetében: alămâie vs. lămâie ’citrom’, amiroase vs. miroase ’szagol, szaga van’.[6]

A szókölcsönzés folyamatábanSzerkesztés

Egyes nyelvekben protézis tartozik jövevényszavak beillesztésének folyamatához, például a magyarban, viszonylag régi jövevények esetében (szláv dvor > udvar, lat. schola > iskola), mivel a finnugor alapnyelv egyik tulajdonsága az volt, hogy nem tűrte meg a szóeleji mássalhangzó-torlódást.[7] A baszk nyelvben, hasonlóan az aromán nyelvhez, megvan az [a] protézise [r] előtt latin és újlatin eredetű jövevényszavakban.[8]

JegyzetekSzerkesztés

  1. Crystal 2008, 398. o.
  2. Bussmann 1998, 963. o.
  3. Dubois 2005, 388. o.
  4. Jarceva 1990, Белору́сский язы́к (Belarusz nyelv) szócikk.
  5. Capidan 1932, 224. o.
  6. Constantinescu-Dobridor 1998, proteză szócikk.
  7. A. Jászó 2007, 52–53. o.
  8. Meyer-Lübke 1924, 171. o., idézi Capidan 1932, 224. o.

ForrásokSzerkesztés