Rendező pályaudvar

A rendező pályaudvar nagyobb vasúti csomópontokon levő különleges üzemi pályaudvar, amely az érkező és induló tehervonatok kocsijainak rendeltetés szerinti csoportosítására szolgál. A hosszú szerelvényeket újrarendezik és új szerelvényeket állítanak össze a tehervagonokból.

Európa legnagyobb rendező pályaudvara, a Mascheni Rangierbahnhof

A legnagyobb rendező pályaudvarok hatalmas forgalmat bonyolítanak le.

Németország és egyben Európa legnagyobb rendező pályaudvara a Mascheni Rangierbahnhof (Rangierbahnhof Maschen), ahol naponta akár 11 ezer vasúti kocsit is képesek kezelni.[1]

A ferencvárosi rendező pályaudvar légi fotón

A rendezendő kocsik mozgatásaSzerkesztés

A rendezendő kocsik mozgatása mozdonnyal vagy a kocsik önsúlyánál fogva, lejtőben épített vágányokon ú.n. gurítódombról történik.[2]

Rendező pályaudvarok és gurítódombok esetén előnyös, ha a párhuzamos vágányok hasznos hossza közel azonos. A nyalábosan kialakított vágánykapcsolásnál nincs anyagvágány, az egymásra épülő szimmetrikus kitérőkkel szétosztott vágányok egységes hosszal alakíthatóak ki.

Rendező pályaudvarok MagyarországonSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

  1. https://vonattal-termeszetesen.blog.hu/2017/10/05/europa_legnagyobb_palyaudvara_a_maschen_rangierbahnhof
  2. Uj Idők Lexikona 21-22. Pozdorja - Szikes (Budapest, 1941) 5251. old.

ForrásokSzerkesztés

Uj Idők Lexikona 21-22. Pozdorja - Szikes (Budapest, 1941) 5251. old.