Pál Frigyes mecklenburg–schwerini nagyherceg - További nyelvek