A Statisztikai Szemle a Központi Statisztikai Hivatal 1923-tól megjelenő tudományos folyóirata.

Statisztikai Szemle
Magyar Statisztikai Szemle (1923)
Magyar Statisztikai Szemle (1923)
Adatok
Típus társadalomtudományi szakfolyóirat

Ország  Magyarország
Alapítva 1923.
Ár példányonként 1000 Ft[1]
Kiadó Központi Statisztikai Hivatal
Főszerkesztő Dusek Tamás
Nyelv magyar
Székhely 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5–7.

OCLC 313716183
ISSN 0039-0690
A Statisztikai Szemle weboldala

Története szerkesztés

A kezdetek szerkesztés

A folyóirat szükségessége akkor merült fel, amikor a Magyar Statisztikai Társaság (MST) 1922-ben létrejött. A folyóiratot 1923-ban alapította Szabóky Alajos, a KSH akkori igazgatója – Buday László, volt igazgató hathatós közreműködésével Magyar Statisztikai Szemle néven. A Szemle első évfolyama öt ízben jelent meg.

…Épp ezért különösen szükséges a statisztikai összeállításokra fordított jelentékeny munka és költség oly irányú értékesítése is, mely a felvételek eredményeit frissen, aktuálisan, népszerű szöveges ismertetésben közölje. […] Az országos cél mellett szolgálni akarja azonban e folyóirat magának a statisztikának az ügyét is azzal, hogy a statisztika iránt tapasztalt idegenkedés eloszlattassék és a nagyközönség körében mindinkább elterjedjen a statisztika szükségességének és fontosságának tudata és különösen megszűnjék az a bizalmatlanság, amelyet az adatszolgáltató közönség részéről, sajnos, még jelenleg is tapasztalni kell.
– Részlet Szabóky Alajos igazgató előszavából (1923)[2]

A folyóirat elvi szerkesztését a KSH mindenkori vezetője (1929-től elnöke) irányította. Néha előfordult, hogy az elnök jegyezte szerkesztőként vagy főszerkesztőként a lapot.

A lap első szerkesztője Dobrovits Sándor, a későbbi elnök volt (1923. évi 1. számtól az 1939. évi 5. számig). Őt Elekes Dezső követte a szerkesztői munkakörben, aki az 1944. évi 12. számig látta el a szerkesztői feladatokat.

1945-től 1990-ig szerkesztés

A háború idején is megjelent a folyóirat, mindössze 6 hónap kihagyással. 1945 januárjában Thirring Lajos vette át a felelős szerkesztői posztot, az 1948. évi 12. számmal bezárólag. Ebben az időszakban, 1948 folyamán Thirring mellett Elekes Dezső elnökként főszerkesztő is volt. 1948 után hivatalos neve Statisztikai Szemlére módosult. Az 1949. évi 1. számtól az 1957. évi 7. számig Péter (Pikler) György irányította a Statisztikai Szemlét szerkesztőként. Közben, az 1954. évi 8. számtól az 1959. évi 2. számig Rédei Jenő felelős szerkesztőként működött közre a lap előállításában.

Az 50-es években is volt jó statisztika, de nem mindenki számára hozzáférhetően (TÜK). A nyilvánosság számára a tervgazdaságnak alárendelt statisztika: tervteljesítés, önköltségcsökkentés, sikerbeszámolók jelentek meg. A szovjet statisztikai eredmények követése, átvétele jellemezte ezt az időszakot.[2]

Az 1959. évi 3. számtól az 1967. évi 3. számig Kenessey Zoltán, majd az 1967. évi 4. számtól az 1973. évi 6. számig Gyulay Ferenc voltak a felelős szerkesztők. Az 1973. évi 7. számtól 1990. évi 3. számmal bezárólag Gyulay Ferenc főszerkesztőként irányította a szerkesztőséget. (Az 1954. évi 8. számtól az 1973. évi 6. számig terjedő időszakban a felelős szerkesztő mellett a főszerkesztők Péter György és Huszár István elnökök voltak). Az 1973. évi 7. számtól a bizottság elnöke a Statisztikai Hivatal mindenkori elnöke lett, így a felelős szerkesztői státus megszűnt.

1990-től szerkesztés

A rendszerváltás után a statisztika nemzetközi befogadása, a felzárkózás volt a cél. A Szemle is megerősödött. Stabilizálódott a szerkezete, a formája is korszerűsödött. Új témák felé nyitott: jogi statisztika, oktatásstatisztika, történeti statisztika, elméleti statisztika, ökonometria és statisztikai modellezés. Nyelvi, szerkesztésbeli és formai igényesség jellemezte. Évente egy angol nyelvű szám is megjelent.[2]

Az 1990. évi 4. számtól az 1998. évi 12. számmal bezárólag a főszerkesztői státust Visi Lakatos Mária töltötte be. Az 1999. évi 1. számtól 2006. 10–11. számig Hunyadi László, 2006. 12. számtól 2010. 10–11. számig Lakatos Miklós látta el a folyóirat főszerkesztői feladatait. A 2010. 12. számtól a 2012. 2. számig ismét Hunyadi László, majd a 2018. 2. számig Hüttl Antónia volt a főszerkesztő. Jelenleg Dusek Tamás tölti be ezt a tisztséget.

Rovatai szerkesztés

1939-ig szerkesztés

 • Terület és népesség
 • Szociális statisztika
 • Mezőgazdaság, ipar, kereskedelem és közlekedés
 • Árstatisztika és pénzügyek
 • Konzuli jelentések
 • Egyéb

Napjainkban szerkesztés

 • Tanulmányok
 • Műhely
 • Fórum
 • Szakirodalom
  • Folyóiratszemle
  • Kiadók ajánlata
  • Társfolyóiratok

Szerkesztőség szerkesztés

Munkatársak szerkesztés

Elérhetőség szerkesztés

 • Levelezési cím: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5–7.
 • Telefon: 345-6546, 345-6908 Fax: 345-6594
 • E-mail: statszemle@ksh.hu

Forrás: [3]

Irodalom szerkesztés

 • Gyulay Ferenc: Hagyomány és megújulás (Statisztikai Szemle, 1992, 70. évfolyam, 4-5. szám, 294-304. oldal) Online változat
 • Huszár István: Statisztika tudomány és a Statisztikai Szemle (Statisztikai Szemle, 1972, 50. évfolyam, 4. sz.. 1229-1243. oldal) Online változat
 • Lakatos Miklós: A Statisztikai Szemle múltja, jelene és jövője - A statisztika és a közigazgatás elkötelezettje. Ünnepi kötet a 60 éves Katona Tamás tiszteletére (ELTE Állam- és Jogtudományi Kar és Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2008)
 • Péter (Pikler) György: A Statisztikai Szemle új évfolyama elé (Statisztikai Szemle, 1949, 27. évfolyam, 1–5. szám 3-4. oldal) Online változat
 • Szabóky Alajos: Előszó (Statisztikai Szemle, 1923, 1. évfolyam, 1-2. szám. 1-2. oldal) Online változat
 • Visi Lakatos Mária: Egy „szakközlöny” születése (Statisztikai Szemle, 2002, 80. évfolyam, 12. szám, 1097-1112. oldal) Online változat

Jegyzetek szerkesztés

 1. Előfizetési díj:: fél évre 6000 Ft, egy évre 10800 Ft (2013)
 2. a b c Hunyadi László: Kilencvenéves a Statisztikai Szemle
 3. Statisztikai Szemle, Szerkesztőség

Források szerkesztés

További információk szerkesztés