Főmenü megnyitása

A magyar Wikipédián nem lehet létrehozni lapot Soros-terv címmel. Csak adminisztrátori engedéllyel.

Az indoklás a következő:

„Már kb. 30 éve nem megoldott az Európai Unió migrációs politikája és az illegális migrációval szembeni fellépés. Az is teljesen világos, hogy az elöregedő kontinensnek munkaerőimportra van szüksége, méghozzá nagymértékűre, de ennek a mikéntje nem került rögzítésre. Nem tudja senki Európában, hogy hogyan válogassa ki azokat a személyeket, akiket munkaerőként integrálni szeretne annak érdekében, hogy az elkövetkező évtizedekben fizesse az öregedő lakosság nyugdíját.

De sokan tudják, hogy miket lehetne vagy éppen kellene csinálni. Sokan sok helyen mondtak már olyanokat, amiket ma úgy tálal a politika, mintha azokat Soros találta volna ki, és se előtte, se most se utána ezek már nem léteznének, mint a probléma megoldásának egyes elemei.

Ezért, tessék nekiveselkedni, és feldolgozni Európa munkaerő-politikáját, Európa demográfiai mélyrepülését, az illegális migráció megoldását, figyelemmel a Földközi-tengeren zajló eseményekre. Ez volna egy enciklopédiához méltó megközelítés a problémának, olyan, amely valódi fogódzót nyújtana az acsarkodáson túllátni igyekvő, olvasó állampolgárnak. Enciklopédiaként ez a megközelítés állhat közel a szerkesztőkhöz, a napi politika melletti vagy elleni behódolás nekünk nem feladatunk. – Burumbátor Súgd ide! 2017. szeptember 30., 23:43 (CEST)”

Ez a fajta magabiztos, mindentudó, atyáskodó, ugyanakkor végtelenül buta hatalmi beszédmód boldog ifjúkorom gimnáziumigazgatóját idézi fel bennem, a 70-es évek közepe táján (akkoriban rúgtak ki a középiskolából, mert nem megfelelő eszmei alapokon állva próbáltam beszélni a világ dolgairól).

Bennem pedig azt idézi fel, hogy egy "buta" vitát hogy' lehet "okosan" előkotorni. OsvátA Palackposta 2017. október 6., 16:11 (CEST)

Igen, ez nekem is eszembe jutott. Emlékszem, 2006 körül milyen romboló hatásúak voltak a hasonló viták a mi kis közösségünkre. De ez a fajta „problémamegoldás”, ami most történt, még borzalmasabb. Én nem vettem részt a kérdéses szócikk megalkotásában, mégis most olyan frusztrációt, megalázottságot érzek, mintha engem ütöttek volna arcul. El tudom képzelni, hány ember érez most hasonlóan vagy mégígyebben. Az történt most, hogy a magyar Wikipédia adminisztrációja deklarálta, hogy bizonyos politikailag kényes cikkek szerkesztése csak az adminisztráció által megfelelő eszmei-ideológiai alapon állónak elismert mederben történhet. Természetesen a többi, ideológiailag képzetlen, elmaradott szerktárs is részt vehet a wikipédista építőmunkában, de legyen szíves távol tartani magát a „forró” aktuálpolitikai témáktól. Persze, ők is hasznos tagjai lehetnek neonfényes, épülő-szépülő Wikipédiánknak. – Aláíratlan hozzászólás, szerzője Villanueva (vitalap | szerkesztései)

Öööö... A 70-es évek link a római korba vitt, nem ide: 1970-es évek. Nem lehet, hogy a Soros-terv nevű szócikkel is az volt a baj, hogy a bokorba vitte az olvasót? Apród vita 2017. október 7., 00:09 (CEST)

Köszi az észrevételt, kijavítottam. De igazad van, az adminisztrátori döntés valóban idézhetné akár az ókort is, habár talán nem oly drámai a helyzet, mint a Vezúv kitörésekor, Pompeii pusztulásakor volt. Annyi történt mindössze – ha az érzelmi momentumokat félretesszük –, hogy megsértettük a WP magunk alkotta szabályait a törlési megbeszélések lezárásával kapcsolatban.

A törlési megbeszélés lezárása, mint tudjuk, nem többségi szavazáson alapul, hanem a törlés melletti érvek validitásán, az irányelveinknek való megfelelésen. Irányelveink között nem szerepel, hogy milyen a helyes menekültpolitika, sem az, hogy a Navracsics Tibor dönti el, mi a törlendő, meg hogy nemlétező, nemisúgylétező stb. dolgokról nem szabad szócikket írni, se konteókról, politikai szlogenekről meg olyanról, ami nincs az enwikiben.

Megvannak a magunk formális meg informális szabályai azzal kapcsolatban, hogyan kell aktuálpolitikai témákról szócikket írni. Az aktuálpolitikában csak ideiglenes igazságok, részigazságok vannak, a „mi” igazságunk és a „ti” igazságotok. Nincs olyan történelmi távlat, ami tudományosan feldolgozhatóvá tenné az adott politikai konfliktust. Nincs olyan autoritás, amely fel lenne jogosítva arra, hogy az adott pillanatban eldöntse, kinek az igazsága a „valódi” igazság. A többpárti demokráciában a választás dönti el, melyik részigazság fog ideiglenesen érvényre jutni, a WP-ban pedig az a bölcs szabály van, hogy a különböző nézőpontokat arányosan, egymás mellett kell tárgyalni. A „megbízható források” fogalmát ilyenkor a szokásosnál kissé lazábban szoktuk kezelni, hiszen csak a napi sajtóra hagyatkozhatunk, ami olyan, amilyen. Ha az eredmény nem eléggé meggyőző, akkor „bátran szerkeszthetjük” a lapot, vagy telerakhatjuk figyelmeztető sablonokkal.

Ugyanakkor nem vagyok vak, látom azt, hogy bizonyos kiélezett politikai helyzetekben bizonyos témák fölött olyan erős szenvedélyek, dühök csapnak össze, amelyek romboló hatással lehetnek a WP közösségére, plusz még ronthatják a WP külső megítélését, tekintélyét is. Ha ilyen esetben, ennek megoldására a „betiltás” – a Kádár-korszakból ismert – módszerét alkalmazzuk, még nagyobb kárt okozunk magunknak, ráadásul sok jóravaló embert alázunk meg vele, kívülről nézve pedig nevetségesnek látszunk.

A szabálytalanság nem válhat szabállyá, a normától való eltérés nem válhat normává. Kell, hogy legyen megoldás az ilyen helyzetekre. Csak egy ötlet: mi lenne, ha egy olyan protokollt alkotnánk, melynek során az ilyen kirívóan eldurvuló nézeteltérések, konfliktusok esetén egyszerű szavazattöbbséggel dönthetnénk arról, hogy meghatározott időre „elhalasztjuk”, „szüneteltetjük” a kérdéses szócikk megjelentetését-megjelenítését? Hogy a helyzet elmérgesedésére való tekintettel valamiféle treuga Dei-t léptetünk életbe? Ez addig tarthatna, amíg kellően le nem csökkenne az adott téma forró aktualitása, amíg kívül s belül le nem hűlnének kicsit a kedélyek. Hogy mindenki emelt fővel vonulhasson le addig is a csatatérről, és inkább hasznosabb dolgokkal foglalkozhasson.

Ha valakinek van erre más, használható ötlete, nyugodtan írja le ide! – Aláíratlan hozzászólás, szerzője Villanueva (vitalap | szerkesztései)