Takács Ádám (lelkész)

(18. sz.–1797) református lelkész

Takács Ádám (Neszmély, 1733.– Gyón, 1797. április 16.) református lelkész, prédikátor, Takács Éva írónő apja, Karacs Teréz nagyapja, Besnyei György unokája.

Takács Ádám
Született 1733
Neszmély
Elhunyt 1797. április 16.
Gyón
Állampolgársága magyar
Nemzetisége magyar
Gyermekei Takács Éva
Foglalkozása lelkész
SablonWikidataSegítség

Élete szerkesztés

Takács Ádám a Dunántúl Neszmélyen született. Szülei nemes földbirtokosok voltak; a Neszmélyen lakó nemes Takács család 1733-ban a nemesi származását az 1694. szeptember 10-én szerzett armális alapján igazolta, amely a Takács másképp Deák családot nemesítette.[1]Ádám kitűnő tanuló lévén szülei papi pályára szánták és ezért Debrecenbe küldték a főiskolába hogy ott alaposan elkészülhessen a lelkészi pályára.[2] Debrecenben tanult, ahol 1750. április 23-án togátus diákként a felső osztályba lépett; 1762 tavaszán főiskolai senior volt. Előbb Gerjenben, majd 1767 őszétől Alsónyéken, 1773 tavaszától Rákospalotán, 1783. december 3-ától Vácon, végül 1788 áprilisában Gyónban volt lelkész, ahol halálig szolgált.[3]

Családja szerkesztés

Feleségével, Bessenyei Évával boldog házasságban éltek, és nem kevesebb, mint tizenhárom gyereket neveltek. Bessenyei Éva régi nemesi, tudományokkal foglalkozó családból származott, nagyapja nagymegyeri Besnyei György (1675-1749), a bibliafordító esperes-lelkipásztor. Édesapja pedig a hasonlóan nagy tudású Bessenyei György, a híres Beleznay Miklós (1723-1787) tábornok udvari papja, aki Bugyi községben 1746-tól 1762-ig a falu lelkészeként és tanítójaként szolgált, ahol akkor Beleznay lakott. A tábornok felesége, a nagy műveltségű Podmaniczky Anna-Mária (1726-1803) bárónő jelentős hatást gyakorolt Bessenyei Éva neveltetésére. Beleznay Miklós 1784-ben anyagilag támogatta a „Kis Vátzi prédikátor” könyvkiadását.

Bessenyei Éva úrnőtől született lánya, Takáts Éva, írónő, Karacs Ferenc rézmetsző neje, az első magyar nőjogi publicista, 1779-ben született Rákospalotán.[4]

Munkái szerkesztés

 • A keresztyéni inneplésről kérdések és feleletek által való együgyű tanitás... Hozzá adatott a szentirásnak könyveiről-való oktatás. Ford. Vácz, 1782.
 • Azokkal való vetélkedés, a kik minden vallást jónak tartanak: és mind egynek tartják, akár melly valláson légyen az ember. A mellyet deák nyelven irt Pictet Benedek, ...magyarra fordított. Pest, 1784.
 • Feleségének halálán kesergő keresztyén férj-fiúnak lelki pásztori vigasztaltatása. A melly franczia nyelven készíttetett Drelincourt Károly által. Mostan pedig német nyelvből magyarra ford. Vácz, 1786. (Uj Kiadás. Pest, 1788.)
 • Ollyan édes anyának lelki pásztori vigasztalása, a ki azon kesereg, hogy az ő kisdedje a szent keresztség nélkül holt-meg. A melly-is franczia nyelven készíttetett Drelincourt Károly által. Mostan pedig német nyelvből magyarra ford. Hely n., 1788.
 • Halotti huszonöt prédikácziók, a mellyeket öszve-szedett és a T. N. és V. Szilassy László... költségével kiadott. Pest és Pozsony, 1790-1796. Hat darab. (I. Pest, 1790., II-IV. Pozsony és Pest, 1792., 1794-1796., I. és II. Darab. 2. kiadás. Pozsony és Pest, 1795., 1800. Patzkó Ferencz Ágoston kiadó a szerzőnek honoráriumul ezen munkából 200 darabot adott).
 • Gotthóldnak külömb-külömbféle dolgokról és alkalmatosságokról vétetett kegyes elmélkedései, mellyeket német nyelven kiadott Skrifer Krisztián, magyarra ford. Pozsony, 1796.
 • Nagy karácsoni, kis karácsoni, nagy pénteki, husvéti, áldozó csütörtöki és pünkösdi prédikácziók... Pozsony és Pest, 1797.

Jegyzetek szerkesztés

 1. Kézikönyvtár - Száz Magyar Falu - Neszmély - Függelék - V. Nemesi családok Neszmélyen
 2. Fővárosi Lapok 1888. január (1-31. szám). 1. 1888-01-03 / 3. szám
 3. Vörös Károly: A Váci Református Egyház históriás könyve, 1783-1827, 1844-1847; A Váci Református Gyülekezet története. Prédikáció a református templom felavatásának százéves évfordulóján. Vác, 1885 - Váci levéltári füzetek 1. (Vác, 2009)A Váci Református Egyházközség históriás könyvének I. kötete, 1783-1827
 4. familysearch.org Takáts Éva keresztelői bejegyzése - Rákospalota (református) - boldogfai Farkas Ákos András adattárából

Források szerkesztés