Totalitarianizmus

politológiai fogalom


A totalitarianizmus vagy totalitarizmus egy politológiai fogalom, amely önkényuralmi eszközöket, módszereket alkalmazó államok, politikai rendszerek megjelölésére szolgál. Az ilyen államot totális államnak szokták nevezni. Eszköze - általában - a pártállam.

Mussolini és Hitler (1937)

A totalitarizmust mint politikai fogalmat

…először a volt Szovjetunió kommunista rendszerének jellemzésére alkalmazták, majd a két világháború között az olasz és német fasiszta rendszert jelölték vele. A gyakorlatban nehezen megkülönböztethető az önkényuralomtól és a diktatúrától, de bizonyos ismérvek meghatározhatók. Ezek közé tartozik, amikor a hatalomgyakorlás és a kormányzati eszközök olyan csoport szolgálatában állnak, amely pártja és az általa képviselt ideológia nevében kizárólagos jogot formál a kormányzásra. Ezenkívül az államapparátus a társadalmi, politikai, ipari, hadi és gazdasági életet minden téren ellenőrzi. A politikai ellenzéket elnyomják, a döntéshozatal igen centralizált.

– Cambridge enciklopédia[1]

Hannah Arendt használta a nagy 20. századi önkényuralmi rendszerekre, a sztálinizmusra illetve nemzetiszocializmusra. A fogalom mindenképpen szemben áll a jogállam és a demokrácia fogalmaival.

A totalitárius rezsimek 138 millió ember haláláért, az összes áldozat 82 százalékáért felelősek, ebből 110 millióért (az összes áldozat 65 százalékáért) a kommunista rezsimek. A 20. század totalitárius kormányai lakosságuk 4 százalékát, az autoritárius kormányok a lakosság 1 százalékát, a demokráciák pedig négytized (!) százalékát irtották ki.

– Steven Pinker: Az erőszak alkonya – Hogyan szelídült meg az emberiség?[2]

PéldákSzerkesztés

MúltSzerkesztés

Példák a múlt totalitárius vezetőire:

NapjainkSzerkesztés

KritikákSzerkesztés

A kifejezés használatának kritikusai (pl. Krausz Tamás) kifogásolják, hogy a totalitarizmus kifejezés olyan politikai rendszereket vesz egy kalap alá, amelyek – szerintük – lényeges vonásaikban különböznek egymástól.[4]

ForrásokSzerkesztés

 • Cambridge enciklopédia. Budapest: Maecenas Kiadó, 1395. o. (1992). ISBN 963 7425 65 9 

JegyzetekSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei (Elemente und Ursprünge der totalen Herrschaft)
 • Széplaky Gerda: A zsarnokság szépsége. Tanulmányok a totalitarizmus művészetéről.
 • Arch Puddington: A mai totalitarizmus
 • Anne Applebaum: A Vasfüggöny – Kelet-Európa megtörése 1944–1956
 • Daniel Marc Cohn-Bendit: A totalitarizmus. (Nous l’avons tant aimée, la revolution. Paris, 1987.)
 • Roger Scruton: Totalitarizmus és joguralom. Bp. 1995. (In: Joguralom és jogállam)
 • Pelle János: Antiszemitizmus és totalitarizmus; Jószöveg Műhely, Bp., 1999 (Jószöveg hiánypótló)
 • Karol Sauerland: Edzard Schapers Blick auf die Totalitarismen seiner Zeit (Edzard Schaper nézetei korának totalitarizmusairól)
 • Roth Endre: Etnikai előítélet és totalitarizmus. Korunk, 1990/5, 7
 • Bertrand Russell: A bolsevizmus elmélete és gyakorlata

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés