Krausz Tamás

magyar történész, Oroszország-szakértő, egyetemi tanár, politikus

Krausz Tamás, KT (Kunszentmárton, 1948. február 24. –) magyar történész, ruszista, az MTA doktora, a történettudomány kandidátusa. Az ELTE BTK Történeti Intézet professor emeritusa, rendszerkritikai értelmiségi.

Krausz Tamás
Életrajzi adatok
Született1948. február 24. (75 éves)
Kunszentmárton
Ismeretes mint történész
Pályafutása
Szakterület történettudomány
Kutatási terület Oroszország és a Szovjetunió története
Tudományos fokozat doktorátus (1976)
kandidátus (1981)
MTA doktora (1994)
Munkahelyek
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
oktató (1982-től)
docens (1988-tól)
egyetemi tanár (2000-től)
professor emeritus (2018-tól)
Politikatörténeti Intézet tudományos főmunkatárs
Jelentős munkái A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban: Levéltári dokumentumok 1941–1947
Tudományos publikációk száma 224[1]
Szakmai kitüntetések
Akadémiai tagság MTA doktora (1994)

Élete szerkesztés

Szüleivel négyéves korában költöztek Kunszentmártonból Budapestre. A fővárosban végezte az általános és a középiskolát, diplomát a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett történelem-orosz szakon, 1973-ban. Doktori disszertációját 1976-ban a bolsevizmus és a nemzeti kérdés összefüggéseiről írta. 1981-ben szerzett kandidátusi fokozatot az orosz történelmi fejlődés sajátszerűségeinek historiográfiájáról írott munkájával. A történettudomány doktora címet 1994-ben nyerte el Szovjet thermidor című művével, amely a sztálinizmus szellemi-politikai feltételeit tárgyalta.

1982-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kelet-Európa Története Tanszékén tanít. 1988-tól másodállásban docens, 1997 februárjától főállású docens, 2000 júliusától egyetemi tanár (a Ruszisztikai Központban), 2002 júliusától a tanszék vezetője. 2018 februárjától professor emeritus.

1987-ben fél évig IREX ösztöndíjjal az Amerikai Egyesült Államokban kutatott ruszisztikai-szovjetológiai témákat, 1996-ban és 1997-ben Moszkvában járt egy hosszabb tanulmányúton.

Dolgozott a Politikatörténeti Intézet tudományos főmunkatársaként is, ahol főként a Szovjetunió történetével foglalkozott. A Szovjetunió felbomlása után a Posztszovjet füzetek című periodikát szerkesztette. 1989-től alapító szerkesztője a hazai marxista elméleti folyóiratnak a negyedévente megjelenő Eszmélet-nek. Tanácsadóként, illetve szerkesztőként részt vesz a londoni Contemporary Politics, a sydney-i Links és a moszkvai Alternativi folyóiratok munkájában. Szvák Gyulával együtt szerkeszti a Ruszisztikai Könyvek című sorozatot.

A politikában szerkesztés

A Magyar Szocialista Párt (MSZP) Baloldali Tömörülés Platformjának egyik alapítója és meghatározó személyisége volt, éveken át alelnöke is. A Baloldali Alternatíva Egyesülés alapító szóvivője (1988. szeptember 28.).

2009. április 7-én a Népszabadságban megjelent „Good bye MSZP!” című írásában bejelentette, hogy kilépett az MSZP-ből, azzal az indoklással, hogy a nagytőke nyomása alatt az MSZP elvesztette szociális arculatát. Bejelentése két nappal követte az MSZP kongresszusát, amelyen nagy többséggel a jelentős megszorításokat tervező Bajnai Gordont jelölték Gyurcsány Ferenc utódjának a miniszterelnöki poszton.

Díjai szerkesztés

Főbb művei szerkesztés

 • Az egységpolitika és a munkásmozgalom Nyugat-Európában. Összeállítás a külföldi politikai irodalomból, 1976–1977; összeáll. Gazdag Ferenc, Krausz Tamás, Mesterházi Miklós; Országgyűlési Könyvtár, Bp., 1978
 • Az orosz történelem egyetemessége és különössége; szerk. Krausz Tamás, Szvák Gyula, Béládi László, szövegvál., bev. Krausz Tamás, Szvák Gyula; ELTE, Bp., 1984 (Fejlődés-tanulmányok. Regionális sorozat)
 • Szakszervezetek és államhatalom. Dokumentumok a szovjet-oroszországi szakszervezetek történetéből, 1917–1923; szerk. Béládi László, Krausz Tamás, vál., előszó Krausz Tamás; ELTE, Bp., 1985 (Politikatudományi füzetek)
 • Mű és történelem. Viták Lukács György műveiről a húszas években (MTA Lukács Archívum, 1985) – Mesterházi Miklóssal
 • A cártól a komisszárokig. Az 1917-es oroszországi forradalmak történetéből (Kossuth, 1987) ISBN 963 09 3097 8
 • Életrajzok a bolsevizmus történetéből (ELTE ÁJK, 1987) – Béládi Lászlóval
 • Leszállt-e Hruscsov Kijevben? Hruscsov és kora; szerk., előszó Krausz Tamás; Kolibri, Bp., 1988
 • Válaszúton. "Létező szocializmus" politikai átmeneti időszak? szocializmus? kapitalizmus?; vál., szerk. Krausz Tamás, Tütő László; ELTE ÁJTK Politikatudományi Tanszékcsoport, Bp., 1988 (Politikatudományi füzetek)
 • Béládi LászlóKrausz Tamás: Sztálin. Történelmi vázlat; Láng, Bp., 1988 (Korképek és kórképek)
 • Bolsevizmus és nemzeti kérdés. Adalékok a nemzeti kérdés bolsevik felfogásának történetéhez, 1917–1922 (Akadémiai, 1989)
 • 1921. Megkésett tudósítás a bolsevik párt X. kongresszusáról; dokumentumvál., előszó Krausz Tamás, ford. Durucskó Mihály; MKKE Studium Generale, Bp., 1989 (Unicornis sorozat)
 • Pártviták és történettudomány. Viták "az orosz történelmi fejlődés sajátosságairól", különös tekintettel az 1920-as évekre; Akadémiai, Bp., 1991 (Értekezések a történeti tudományok köréből)
 • Oroszország és a Szovjetunió XX. századi képes történeti kronológiája, 1900–1991; szerk. Krausz Tamás, Szilágyi Ákos; Akadémiai, Bp., 1992
 • Orosz forradalom – szovjet történelem. A Magyar Ruszisztikai Intézet és a Politikatörténeti Intézet 1992. november 20-i konferenciájának szerkesztett anyaga; szerk. Krausz Tamás, Varga Lajos; Magyar Ruszisztikai Intézet, Bp., 1993 (Szovjet füzetek)
 • Megélt rendszerváltás. Publicisztikai írások, 1989–1994 (Cégér Könyvkiadó Kft., 1994)
 • Oroszországi alternatívák, 1917–1928 (Korona, 1995)
 • Sztálin – 1996. Történelmi esszé; Útmutató, Bp., 1995 (Változó világ)
 • Önkormányzás vagy az elitek uralma; szerk. Krausz Tamás, Márkus Péter; Liberter, Bp., 1995
 • A sztálini rendszer kialakulásának történelmi okairól és jellegéről; ELTE BTKMTT Tanári Tagozat, Bp., 1995 (Történelemtanári füzetek)
 • Oroszországi alternatívák, 1914–1928; Korona, Bp., 1995 (A történelem alternatívái)
 • The anti-capitalist left on the eve of the 21st century. Social and political restructuring and perspectives. International conference 16–18 September 1994, Budapest; szerk. Krausz Tamás, Tütő László, Susan Zimmermann; Liberter, Bp., 1996 (Eszmélet füzetek)
 • Szovjet thermidor. A sztálini fordulat szellemi előzményei, 1917–1928 (Napvilág, 1996) (oroszul is)
 • Diktátorok, diktatúrák. Ormos Mária, Székely Gábor, Krausz Tamás, Harsányi Iván, Pankovits József írásai; előszó Erényi Tibor; Napvilág, Budapest, 1997 (Akik nyomot hagytak a 20. századon)
 • 1917 és ami utána következett. Előadások és tanulmányok az orosz forradalom történetéből; főszerk. Krausz Tamás, szerk. Schiller Erzsébet; Magyar Ruszisztikai Intézet, Bp., 1998 (Ruszisztikai könyvek)
 • Rendszerváltás és társadalomkritika. Tanulmányok a kelet-európai átalakulás történetéből; szerk. Krausz Tamás; Napvilág, Bp., 1998
 • Hajrá, MTK!; szerk. Galla Miklós, Krausz Tamás, Szántó András, Ágens-Press, Csobánka, 1999
 • A Balkán-háborúk és a nagyhatalmak. Rigómezőtől Koszovóig. Történeti és politológiai előadások; szerk. Krausz Tamás; Napvilág, Bp., 1999 (Politikatörténeti füzetek)
 • Ormos Mária: Hitler / Krausz Tamás: Sztálin; Pannonica, Bp., 1999 (Fekete-fehér)
 • Kratkij ocserk isztorii Rosszii v XX veke; oroszra ford. Szergej Volʹszkij; Mir i SzemjaInterlajn, Szankt-Petyerburg, 2001
 • Gulag. A szovjet táborrendszer története; szerk. Krausz Tamás; Pannonica, Bp., 2001
 • Peresztrojka és tulajdonáthelyezés. Tanulmányok és dokumentumok a rendszerváltás történetéből a Szovjetunióban, 1985–1991; szerk. Krausz Tamás, Sz. Bíró Zoltán; Magyar Ruszisztikai Intézet, Bp., 2003 (Ruszisztikai könyvek)
 • Lenintől Putyinig. Tanulmányok és cikkek, 1994–2003 (La Ventana, 2003)
 • Sztálin élete és kora; Pannonica, Bp., 2003
 • Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára; szerk. Krausz Tamás, Szvák Gyula; PannonicaMagyar Ruszisztikai Egyesület, Bp., 2003
 • Peresztrojka és tulajdonáthelyezés. Tanulmányok és dokumentumok a rendszerváltás történetéből a Szovjetunióban, 1985–1991; szerk. Krausz Tamás, Sz. Bíró Zoltán; Magyar Ruszisztikai Intézet, Bp., 2003
 • A sztálinizmus hétköznapjai. Tanulmányok és dokumentumok a Sztálin-korszak történetéből. Felsőoktatási tankönyv; szerk. Krausz Tamás; Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2003
 • Antiszemitizmus – holokauszt – államszocializmus (Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004) (angolul is)
 • Az ismeretlen fekete könyv. Szemtanúk vallomásai a szovjet zsidók tragédiájáról, 1941–1944. Egyetemi segédkönyv (Nyeizvesztnaja csornaja knyiga); magyar változat szerk. Krausz Tamás, oroszból ford. Székely Ervin; Pannonica, Bp., 2005
 • Kelet-Európa: történelem és sorsközösség. Palotás Emil 70. születésnapjára; szerk. Krausz Tamás; ELTE Kelet-Európa Története Tanszék, Bp., 2006
 • A Ságvári-dosszié. A Legfelsőbb Bíróság és a jogállam; szerk. Krausz Tamás, Léderer Pál, Tamás Tibor; Pannonica, Bp., 2006
 • Az árral szemben: beszélgetések Krausz Tamással (L'Harmattan, 2006) – Szarka Klárával
 • A történetírás új tendenciái a rendszerváltás után Kelet-Európában; szerk. Csaplár-Degovics Krisztián, Krausz Tamás; L'HarmattanELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, Bp., 2007 (Kelet-európai tanulmányok)
 • Államszocializmus. Értelmezések, viták, tanulságok; szerk. Krausz Tamás, Szigeti Péter; L'Harmattan–Eszmélet Alapítvány, Bp., 2007 (Eszmélet könyvtár)
 • A Szovjetunió története, 1914–1991; Kossuth, Bp., 2008 (A rövid XX. század)
 • A játék hatalma: futball, pénz, politika; szerk. Krausz Tamás, Mitrovics Miklós; L'Harmattan–ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, Bp., 2008 (Kelet-európai tanulmányok)
 • Lenin – Társadalomelméleti rekonstrukció (Napvilág, 2008)
  • angolul: Reconstructing Lenin: An Intellectual Biography. NYU Press (2015. december 2.). ISBN 978-1-58367-450-5 
 • 1919. A Magyarországi Tanácsköztársaság és a kelet-európai forradalmak; szerk. Krausz Tamás Vértes Judit; L'Harmattan–ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, Bp., 2010 (Kelet-európai tanulmányok)
 • Az új nemzetállamok és az etnikai tisztogatások Kelet-Európában 1989 után. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2009. február 9-én megtartott nemzetközi konferencia anyaga; szerk. Juhász József, Krausz Tamás; L'Harmattan–ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, Bp., 2009 (Kelet-európai tanulmányok)
 • 1968. Kelet-Európa és a világ; szerk. Bartha Eszter, Krausz Tamás; L'Harmattan–ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, Bp., 2009 (Kelet-európai tanulmányok)
 • Lukács György és a szocialista alternatíva. Tanulmányok és dokumentumok; összeáll., szerk. Krausz Tamás; L'Harmattan–Eszmélet Alapítvány, Bp., 2010 (Eszmélet kiskönyvtár)
 • 1919. A Magyarországi Tanácsköztársaság és a kelet-európai forradalmak; szerk. Krausz Tamás, Vértes Judit; L'Harmattan–ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, Bp., 2010 (Kelet-európai tanulmányok)
 • Rendszerváltás és történelem. Tanulmányok a kelet-európai átalakulásról; szerk. Krausz Tamás, Mitrovits Miklós, Zahorán Csaba; L'Harmattan–ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, Bp., 2010 (Kelet-európai tanulmányok)
 • A nagy honvédő háború. A Vörös Hadsereg 21. gyalogsági hadosztálya 93. harckocsivadász tüzérségi zászlóalja 3. ütege hősi tetteinek krónikája; szerk. Krausz Tamás, oroszból ford. Mezei Bálint, Andrej Ogoljuk; hasonmás kiad.; Russica Pannonicana, Bp., 2010
 • Vitás kérdések a Szovjetunió és Kelet-Európa XX. századi történetében, (Russica Pannonicana, 2011)
 • Háború és nemzeti önismeret. 70 éve támadta meg a náci Németország a Szovjetuniót. A Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság nemzetközi konferenciájának szerkesztett előadásai. 2011. június 10.; szerk. Bartha Eszter, Krausz Tamás; Russica Pannonicana, Bp., 2011 (Ruszisztikai könyvek)
 • A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban. Levéltári dokumentumok 1941–1947; főszerk. Krausz Tamás, összeáll., szerk. Krausz Tamás és Varga Éva Mária, térképek Nagy Béla; L'Harmattan, Bp., 2013
 • Az antiszemitizmus történeti formái a cári birodalomban és a Szovjetunió területein; szerk. Krausz Tamás, Barta Tamás; Russica Pannonicana, Bp., 2014 (Ruszisztikai könyvek)
 • Világháború, világforradalom, világbéke?; szerk. Krausz Tamás, Katkó Márton Áron, Mészáros Zsófia; ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, Bp., 2017 (Kelet-európai tanulmányok)
 • A népirtástól a történelemhamisításig. Rendszerkritikai megközelítések Krausz Tamással; riporter Bartha Eszter; Eszmélet Alapítvány, Bp., 2019 (Eszmélet zsebkönyvtár)
 • Lukács György és Mészáros István. Filozófiai útkeresés – levelezésük tükrében; sajtó alá rend. Krausz Tamás, Szigeti Péter; Eszmélet Alapítvány, Bp., 2019 (Eszmélet zsebkönyvtár)

Jegyzetek szerkesztés

 1. l. MTA adatlapot
 2. О награждении государственными наградами Российской Федерации иностранных граждан. pravo.gov.ru. (Hozzáférés: 2018. szeptember 9.)
 3. http://www.deutscherprize.org.uk/wp/past-recipients/

Külső hivatkozások szerkesztés