Usaly Péter (Wsaly vagy Uzsaly; ?-1579 előtt) várkapitány, udvarmester.

Usaly Péter

ÉleteSzerkesztés

1548-ban Liptóújvár várkapitánya volt.[1] 1551-ben Likavka (Likava) várának prefektusa.[2] 1553-ban a tapolcsányi járás tizedeit bérelte, majd 1557-ben a semptei és galgóci tizedeket.[3] 1556-1571 között Oláh Miklós, s röviddel 1573 után Verancsics Antal esztergomi érsekek szolgálatában állt mint érsekújvári provizor, a bevételek adminisztrátora.[4] 1571-1573 között az érsek nagyszombati udvarmestere, ahol házat is birtokolt. 1572-től és 1574-től haláláig a pozsonyi magyar kamarának is szolgálhatott mint tanácsos.

A királyi udvarnak kölcsönzött hadi célokra nagyobb összegeket.[5] 1572-ben a korona Koháry Imrével szembeni adósságát intézte.[6] Koháry Imre 1573-as végrendelete alapján Usaly Lászlóval együtt át kellett vennie Koháry gyermekeinek, elsősorban Péternek neveltetését, illetve intéznie a korona Koháryval szembeni adósságait. A nála lévő ládában 100 forint volt Koháry testvéreinek. Koháry Imre egy lovát hagyta rá, míg ő egy handzsárt ajándékozott Koháry Péternek, illetve boncsokokat kölcsönzött Imrének.

Végrendeletében Potyondy Jánosra is hagyott pénzösszeget.[7]

Felesége Aranyan Katalin volt.

ForrásokSzerkesztés

  1. Teschler Béla 1906: Liptó-Uj-Vár története. Liptószentmiklós, 25; Proth. Com. Lipt. II, 119.
  2. Liber Regius 2.650 (1551 LR II, 527-528); 2.657 (1551 LR II, 533-534).
  3. PLE, Acta radicalia, Classis O, 18. doboz, No. 596-597.
  4. Kötelességeit utasításokba foglalták. Vö. Haiczl Kálmán 1932: Érsekújvár múltjából. Érsekújvár, 261-262; LR 3.1173 (1567 LR III, 885); Fazekas István 2005: Oláh Miklós esztergomi érsek udvara (1553-1568). In: G. Etényi Nóra - Horn Ildikó (szerk.): Idővel paloták... Magyar udvari kultúra a 16-17. században. Budapest, 347-348, 350-351.
  5. Kenyeres István 2002 (szerk.): XVI. századi uradalmi utasítások I. Budapest, 74, 205-206, 266; Gál-Mlakár Zsófia 2007: Adatok Verancsics Antal udvarának történetéhez. Fons 14, 313-314; Gecsényi Lajos 2008: Gazdaság, társadalom, igazgatás. Tanulmányok a kora újkor történetéből. Győr, 388, 402, 484.
  6. Supala Ferenc 1870: XVI. századi magyar levél: Wsaly Péter Koháry Imréhez. Századok 1870/4, 266.
  7. Tóth Péter 1994: Sopron vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái I. 1579-1589. Sopron, 26 No. 77.