A vexillológia vagy zászlótan a zászlókkal, lobogókkal, a zászlók történetével, szimbolikájával foglalkozó történeti segédtudomány. A tudományág alapjait és magát az elnevezést is Whitney Smith amerikai heraldikus alkotta meg 1957 körül. A vexillológiát kezdetben a heraldika egyik ágának tekintették, és ez a nézet máig tartja magát. Mások inkább a szemiotika részének tartják. A történetiségen kívül a vexillológia gyakran kitér a zászlók esztétikájára és szimbolizmusára is. A vexillológia mint tudományág nem azonos a zászlók tervezésével mint művészi tevékenységgel (vexillográfia), bár gyakran együtt jár vele.

Vexillumot tartó nőalak Epheszoszból
Velence lobogója a gonfalon
A császári pár ünnepélyes bevonulása a nemzeti zászlókkal feldíszített Budára, 1866. január
A Union Jack az Egyesült Királyság lobogójának kialakulása
Draco Standard ábrázolása a Sankt Gallen-i kolostor Psalterium Aureum, Cod. Sang. 2 zsoltároskönyvében

Csak bot és vászon,
de nem bot és vászon,
hanem zászló.

– Kosztolányi Dezső: Zászló

A zászló története szerkesztés

Már nagyon régi időkben megjelentek az egy- vagy többszínű, vagy olyan ábrával ellátott zászlók, amelyek elsődlegesen a különböző katonai egységek megkülönböztetésére szolgáltak. A középkorban a heraldika elterjedésével igen sokféle színű, ábrákkal ellátott zászló volt használatban (banner, gonfanon, kornéta, standárt…).

A zászló latinul vexillum, németül gonfanon. A zászlón lévő jelvényt signum-nak nevezték. Ez és a katonák közös jelvénye a teljesen zárt sisakok korában egyénivé vált, s a XII. század végén a pajzsra kerülve kialakultak belőlük a címerek. Innentől kezdődően a zászlóra is címer került, a címeres zászló is új nevet kapott. Ez a francia banniére, a német banner, magyaroknál banerium, később banderium. A címer miatt a zászló formája is megváltozott. A gonfanon hosszanti tengelye ugyanis a zászló rúdjával derékszöget zár be, a jelvényeknek pedig fejjel a zászlórúd felé fordulva, a lobogó tengelyében kellett elhelyezkedniük. Ezzel szemben a címeres zászló tengelye a rúddal párhuzamosan fut, s a lapján lévő címerkép, ferdén jobbra fordulva a rúdba kapaszkodik.

Az ezer évvel ezelőtti csaták Draco Standardjai és a mai futballmeccsek zászlószínekre festett arcú szurkolói azonos jelentésűek: mindegyik esetben egy meghatározott embercsoport juttatja kifejezésre a környezet más csoportjaitól való elkülönülését. A zászló vagy lobogó, mint a nemzeti hovatartozás jelképe, a 16. században alakult ki. Elsőként a hollandok használták. A zászlók napjainkban is kiemelt fontossággal bírnak, mint egy-egy nép, katonai szervezet vagy társadalmi csoport jelképei.

A vexillológia módszertana szerkesztés

A zászlók nemzetközileg elfogadott osztályozási és jelölési rendszerét Whitney Smith alkotta meg. A következő szimbólumrendszerrel jelölhető, hogy hol használják (tengeren vagy szárazföldön), illetve mit fejez ki a zászló.

Használat Magáncélra Állami célra Katonai célra
Szárazföldön Polgári zászló Állami zászló Hadizászló
Vízen Polgári lobogó Állami lobogó Hadilobogó
  Polgári zászló[1] – (más néven: civil zászló) – magánszemélyek használhatják
  Állami zászló[1] – hivatalos állami intézmények használják (középületeken stb.)
  Hadizászló[1] – a hadsereg használja (katonai épületeken stb.)
  Polgári lobogó[1] – (más néven: civil lobogó vagy kereskedelmi lobogó) – magánszemélyek hajóin használják
  Állami lobogó[1] – állami tulajdonú, beépített fegyverzettel nem rendelkező hajókon használják
  Hadilobogó[1] – (más néven: haditengerészeti lobogó) – hadihajókon használják

Smith összesen 63 szimbólumot alkotott, amelyekkel leírhatók a zászlók:[2]

Szimbólum Betűkód Neve Szimbólum Betűkód Neve
  ***/*** Nincs meghatározott tulajdonság   C**/*** Polgári zászló
  ***/**W Hadilobogó   C**/**W Polgári zászló és hadilobogó
  ***/*S* Állami lobogó   C**/*S* Polgári zászló és állami lobogó
  ***/*SW Állami és hadilobogó   C**/*SW Polgári zászló, állami és hadilobogó
  ***/C** Polgári lobogó   C**/C** Polgári zászló és lobogó
  ***/C*W Polgári és hadilobogó   C**/C*W Polgári zászló, polgári és hadilobogó
  ***/CS* Polgári és állami lobogó   C**/CS* Polgári zászló, polgári és állami lobogó
  ***/CSW Nemzeti lobogó   C**/CSW Polgári zászló és nemzeti lobogó
  **W/*** Hadizászló   C*W/*** Polgári és hadizászló
  **W/**W Hadizászló és lobogó   C*W/**W Polgári és hadizászló és hadilobogó
  **W/*S* Hadizászló és állami lobogó   C*W/*S* Polgári és hadizászló és állami lobogó
  **W/*SW Hadizászló, állami és hadilobogó   C*W/*SW Polgári és hadizászló, állami és hadilobogó
  **W/C** Hadizászló és polgári lobogó   C*W/C** Polgári és hadizászló és polgári lobogó
  **W/C*W Hadizászló, polgári és hadilobogó   C*W/C*W Polgári és hadizászló, polgári és hadilobogó
  **W/CS* Hadizászló, polgári és állami lobogó   C*W/CS* Polgári és hadizászló, polgári és állami lobogó
  **W/CSW Hadizászló és nemzeti lobogó   C*W/CSW Polgári és hadizászló és nemzeti lobogó
  *S*/*** Állami zászló   CS*/*** Polgári és állami zászló
  *S*/**W Állami zászló és hadilobogó   CS*/**W Polgári és állami zászló és hadilobogó
  *S*/*S* Állami zászló és lobogó   CS*/*S* Polgári és állami zászló és állami lobogó
  *S*/*SW Állami zászló, állami és hadilobogó   CS*/*SW Polgári és állami zászló, állami és hadilobogó
  *S*/C** Állami zászló és polgári lobogó   CS*/C** Polgári és állami zászló és polgári lobogó
  *S*/C*W Állami zászló, polgári és hadilobogó   CS*/C*W Polgári és állami zászló, polgári és hadilobogó
  *S*/CS* Állami zászló, polgári és állami lobogó   CS*/CS* Polgári és állami zászló, polgári és állami lobogó
  *S*/CSW Állami zászló és nemzeti lobogó   CS*/CSW Polgári és állami zászló és nemzeti lobogó
  *SW/*** Állami és hadizászló   CSW/*** Nemzeti zászló
  *SW/**W Állami és hadizászló és hadilobogó   CSW/**W Nemzeti zászló és hadilobogó
  *SW/*S* Állami és hadizászló és állami lobogó   CSW/*S* Nemzeti zászló és állami lobogó
  *SW/*SW Állami és hadizászló, állami és hadilobogó   CSW/*SW Nemzeti zászló, állami és hadilobogó
  *SW/C** Állami és hadizászló és polgári lobogó   CSW/C** Nemzeti zászló és polgári lobogó
  *SW/C*W Állami és hadizászló, polgári és hadilobogó   CSW/C*W Nemzeti zászló, polgári és hadilobogó
  *SW/CS* Állami és hadizászló, polgári és állami lobogó   CSW/CS* Nemzeti zászló, polgári és állami lobogó
  *SW/CSW Állami és hadizászló és nemzeti lobogó   CSW/CSW Nemzeti zászló és lobogó

A többi szimbólum a zászlóhasználat egyéb aspektusait jelölik, pl. hogy melyik irányból kell a zászlórúdra erősíteni, vannak-e elfogadott változatai stb.

 •   A zászló törvényesen előírt változata vagy felvonási iránya.
 •   Általánosan elterjedt, de nem törvényesített változat.
 •   Nincs hivatalosan elfogadott változat; az itt látható kép megfigyelés alapján készült.
 •   A zászló hátoldala.
 •   A zászló hivatalosan elfogadott alternatív variációja.
 •   A zászló alternatív változata (nincs törvényesítve).
 •   A zászló de facto változata.
 •   A zászló két oldalán eltérő mintázat látható.
 •   A zászlórúd a megfigyelőhöz képest a zászló jobb oldalán kell, hogy legyen.
 •   A zászló az adott nemzet államilag elfogadott jelképe.
 •   A zászló korábban hivatalos volt, de ma már nem használják (a jel eredetileg nem volt része Smith rendszerének).
 •   A zászló hátoldalán a másik oldal tükörképe látható.
 •   A zászló két oldalán a minta egybevág.
 •   Nem tudni, mi van a zászló másik oldalán.
 •   A zászlót függőlegesen is ki lehet tenni, de csak a zászlórúd forgatható el 90°-kal, maga a minta nem.
 •   A zászlót függőlegesen is ki lehet tenni, és a mintázat is elforgatható.
 •   Nem ismert a függőleges felhúzás szabálya.
 •   A zászlót semmilyen módon nem lehet elforgatni.
 •   Csak függőlegesen lehet kihelyezni.

Színek és jelentésük szerkesztés

A zászlókon szereplő színeknek nincs nemzetközileg elfogadott jelentésük, ugyanaz a szín más-más zászlókon teljesen különböző tartalmakat fejezhetnek ki. Pl. a zöld szín a magyar zászlón a reményt jelképezi, míg Szaúd-Arábiáén mint az iszlám és Mohamed próféta színe jelenik meg. Egyes színkombinációkból következtethetünk a használó (ország, város vagy intézmény) történelmi örökségére, identitására:

 • Pán-afrikai színek: vörös, sárga (arany), zöld, fekete. Pl. Etiópia, Jamaica, Benin, Kamerun. Elsőként Etiópia, az egyetlen függetlenségét megőrző fekete-afrikai ország használta őket, de más afrikai népek pl. a mórok zászlóin is felbukkantak. Emiatt vált később az afrikai függetlenségi törekvések jelképévé (a rasztafariánus mozgalom is használta).
 • Pánszláv színek: vörös, fehér, kék. Pl. Oroszország, Csehország, Szlovákia. Az orosz zászló színeiből erednek, ezzel szimbolizálva a szlávok közös, keleti eredetét.
 • Pán-iráni színek:[3] vörös, fehér, zöld. Pl. Irán, Tádzsikisztán, Kurdok. A perzsa Kádzsár-dinasztia sahjainak zászlajából ered. Viszonylag kevéssé elterjedt, a legtöbb ilyen színű zászló nem a nemzet iráni eredetére utal.

Hasonló, nem színekkel kifejezett motívum még az "északi kereszt", ami csak az északi országok zászlóin szerepel (Svédország, Dánia, Finnország, Norvégia, Izland, Feröer).

A zászlótervezés irányelvei szerkesztés

Bár nem léteznek olyan írott szabályok, mint a heraldika esetén, egyes kultúrákban pl. a muszlim országokban alkalmaznak bizonyos korlátozásokat a színkombinációkat vagy a színek számát illetően. Más, íratlan szabályokat egyszerűen esztétikai okokból érdemes betartani. Ugyanilyen fontos, hogy a zászló bírjon valamilyen történelmi jelentéssel, hogy kellően reprezentálhassa az országot. Az egyik vezető vexillológus, Ted Kaye 5 pontban foglalja össze a zászlótervezés alapelveit:[4]

1. Egyszerűség: a zászlónak olyan egyszerűnek kell lenni, hogy egy gyerek is le tudja rajzolni fejből.

2. Sokatmondó szimbolizmus: a zászlón szereplő jelképek valóban utaljanak arra, amit kifejezni akarunk.

3. 2-3 szín szabálya: lehetőleg ne használjunk 3-nál több színt. A 3 szín legyen jól megkülönböztethető, kerüljük a különleges árnyalatokat.

4. Ne legyen a zászlón írás vagy pecsét.

5. Egyediség és hasonlóság: a zászló legyen egyedi, a többitől jól megkülönböztethető, de lehetnek hasonlóságok más zászlókkal, ha valamilyen kapcsolatot akarunk kifejezni.

Jegyzetek szerkesztés

 1. a b c d e f Flags of the World: Hungarian Flag Terminology (angol nyelven). (Hozzáférés: 2016. február 11.)
 2. Flags of the World: FIAV Flag Information Symbols (angol nyelven). (Hozzáférés: 2016. február 11.)
 3. http://www.crwflags.com/fotw/flags/ir-index.html#his
 4. Archivált másolat. [2010. március 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. március 15.)

További információk szerkesztés

A Wikimédia Commons tartalmaz Vexillológia témájú médiaállományokat.