Vita:Vend nyelv

Aktív megbeszélések

POV és stílusSzerkesztés

Teljesen véletlenül tévedtem erre a lapra egy szerkesztői oldalról, de ezt a szócikket alaposan át kellene írni. Több helyen sérül a semleges nézőpont, és néhol kissé magyartalan/túlbonyolított a megfogalmazása. – Mex plática 2008. december 1., 21:17 (CET)

A semleges nézőpont pontosan hol sérül? [törölt kép] DoncseczTöj njaš spor. 2008. december 2., 08:13 (CET)
Például:
Célszerűbb megoldás lett volna, ha elemi iskolákban tanították volna mind Magyarországon, mind Jugoszláviában a vend nyelvjárást, de ezt az évtizedek során teljesen elhalasztották.
Ez POV. Ne mondja meg egy lexikon, hogy mit és hogyan "kellett volna", hanem írja le a tényeket. Pl. a nyelvet sem Magyarországon, sem Jugoszláviában az elemi iskolákban több évtizeden keresztül nem tanították. Ez a tény, és nem fejezi ki senkinek a véleményét. – Mex plática 2008. december 2., 09:23 (CET)

És nincs vége. Hihetetlen állítások vannak benne, mint pl. mivel tulajdonképpen kizárólag Mikola, vagy más magyar nyelvű, Trianon-ellenes forrásokból dolgozott, de könyve gyakorlatilag rendkívül felületesre sikeredett. Ki szerint? A szócikk írója szerint? Az ilyen mondatokkal vigyázni kell egy enciklopédiában! És sajnos, nem ez az egyetlen... Ákos, az enciklopédia nem mondja meg az olvasóknak, hogy mit gondoljon, a te szócikked viszont a te álláspontodat tükrözi egyes egyedül. – Timish   sablongyári üzenőfal 2010. január 16., 20:50 (CET)

Folytassuk lennt. Doncseczvita 2010. január 16., 20:56 (CET)

További javaslatokSzerkesztés

  • A szócikk hol nyelvet, hol nyelvjárást említ. Következetesnek kellene ebben lenni, amennyiben ez külön nyelvnek számít, akkor legyen vend nyelv a címe is, és a bevezetőben kellene kifejteni, hogy tulajdonképpen a szlovén nyelv önállósult dialektusáról van szó.
  • A dialektus elnevezést szerencsésebbnek tartom, mint a nyelvjárás megjelölést, az utóbbi inkább csak az egységes irodalmi és köznyelv területi változatait jelenti, ahol nincsenek nagy különbségek és nem befolyásolja a kölcsönös érthetőséget, a dialektus pedig már történelmileg régebben elkülönült nyelvváltozat, saját helyesírással, szókinccsel esetleg.
  • A kölcsönös érthetőség például milyen a vend és a szlovén között? Van-e önálló helyesírása, irodalma?
  • Javaslom még elolvasni a dialektus, dialektuskontinuum, kölcsönös érthetőség szócikkeket. – Mex plática 2008. december 2., 12:53 (CET)
  • Nylev abban az értelemben, hogy kialakult az irodalmi nyelve, de teljes mértékben még nincs sztenderdizálva. Azt hiszem a cikkből kiderül miért is lehet nyelvnek tekinteni. De nincs megállapodás mi a neve, mert a szlovének muravidéki nyelvjárásnak nevezik, vagy muravidéki nyelvnek, a magyarok vendnek.

A kölcsönös érthetőség legjobban a stájer szlovénnál érvényesül, ugyanezt megemlíti a cikk. Bár lehetne írni, hogy bizonyos mértékig van érthetőség az irodalmi szlovén és a vend között, de nem minden tekintetben. [törölt kép] DoncseczTöj njaš spor. 2008. december 2., 12:58 (CET)

A név problémájáról kellene írnom, mert sok mindenütt írják hol ezt, hol azt. Magyarországon a szlovén önkormányzati vezetők beszélnek rábavidéki nyelvjárásról, holott az épp a muravidékivel azonos, s nem lehet egyiket a másik felé rendelni. Ezért célszerűbb, ha egységesen pannon szlovén nyelvnek, vagy nyelvjárásnak hívnák mindenhol. [törölt kép] DoncseczTöj njaš spor. 2008. december 2., 13:04 (CET)

Még mindig reklámízű kicsit...Szerkesztés

és túl hosszú a bevezető is :)

Az előbbi ellen tudok tenni, az utóbbi a te dolgod. (mivel ahhoz már az is kell, hogy értsd miről szól) tetra dumaláda 2009. július 9., 09:10 (CEST)

Ne aggódj, a userlapomnak van egy allapja, ahol ki lesz pofozva a cikk, azonkívül most más nyelveken is lesznek cikkek, én szerbhorvát nyelveken és németül szeretném megírni, most spanyolul és aragónul lett róla cikk. [törölt kép] DoncseczTöj njaš znán. 2009. július 9., 09:17 (CEST)

Viszont a másik oldalán a régi elavult és hamis elméleteket felhasználva akarják nyelvként elismerni, s a valóságnak meg nem felelő nyugati szláv, vagy balti eredetű, esetleg kelta nyelvként.

Ez mit akar jelenteni? Nem sikerült megértenem :(

Amúgy nem aggódom, csak beleirogattam kicsit, hátha magyarosabb és érthetőbb lesz :) tetra dumaláda 2009. július 9., 09:23 (CEST)

Az, hogy van egy csoport(?), az egyik vezetőjüket ismerem, akik azt akarják, hogy legyen nyelvi státusza, de még véletlenül se délszláv! Mer a jugoszlovánok titoisták! A vend a tizenharmadik izráeli törzs átalakult nyelve… Ilyen hülyeséget akarnak. [törölt kép] DoncseczTöj njaš znán. 2009. július 9., 09:27 (CEST)

Hehe, értem :D Vannak akik a finnugor nyelvelméletet is erőltetik, szóval nem szabad csodálkozni semmin.

Na jól van, ha átírod akkor nem erőlködöm javítgatáson. tetra dumaláda 2009. július 9., 09:30 (CEST)

ForrásSzerkesztés

nem ártana hozzá némi forrás.csak lettek valahonnan ezek az adatok szedve, nem? Pl. a beszélők száma, a történet stb... – Timish   sablongyári üzenőfal 2010. január 11., 19:41 (CET)

Hamarosan lesz. Eddig csak kiegészítés volt, de most rögvest tudok áthozni forrásokat a szlovén cikkből. Doncseczvita 2010. január 12., 12:24 (CET)

Dumáljuk megSzerkesztés

Vitassuk meg ezt a sablont, de hol? Itt? Vagy pedig legyen a kocsmában? Doncseczvita 2010. január 16., 20:49 (CET)

Miért hihetetlen? Zsiga Tibor könyvét és a róla szóló reagálást kellene elolvasni. Te se szeretted Timi, hogy az oszmán-törököt keverik a törökkel. Zsiga nincs tisztában azzal (a könyve alapján), hogy mi a különbség a Muravidék és a Muraköz között (akárha Bukarest lenne Mo. fővárosa, Kabul meg Törökországé). Összekever egy csomó nevet és ráadásul Mikolát használja kizárólagos forrásnak, amikor Mikola gyakorlatilag a legnagyobb magyar történelemhamisító. Téves és hamisított információkat használ föl, komoly személyeket hord le ezek alapján. Ilyen és ehhez hasonló dolgokról szól a Muravidéktől Trianonig könyv, de ennek elemzésébe nem megyek bele. Nem volna jó, ha most itt egy olyan vita bontakozna ki mint a magyarosításnál, ahol tagadták, hogy az megtörtént volna. Írok még forrásokat nyugodtan, csak még a cikk sincs teljesen befejezve, mert ahhoz a részhez sem jutottam el, ahol ezt a sötét korszakot lehet elemezni. Hasonló problémák vannak a szlovén wikin is, ami éppúgy vitákat vállt ki, mivel hangsúlyozom ezek között vannak újonnan felfedezett dolgok, amit a korábbi rendszer miatt nem lehetett nyilvánosságra hozni, vagy beszélni róla. Doncseczvita 2010. január 16., 20:56 (CET)

Ez nemcsak az én véleményem. Ha akarjátok megkérdezhetem Mukicsné Kozár Máriát, aki az egyik legjelentősebb történészünk. Novakot sajnos már nem lehet megszólaltatni, pedig ő sok érdekeset tudna mondani nektek, de ott van még pár másik történész, akik a muraszombati Szapáry-kastélyban felállított múzeum munkatársai, Franc Kuzmič, Franc Šebjanič és Franci Just. Doncseczvita 2010. január 16., 21:01 (CET)

Néhány objektív tény: te magad is állítottad, hogy a vend nyelvet nem ismerik el önálló nyelvnek, nincs is ISO 639-es kódja, ami az önálló nyelviség szabványba öltött megtestesítése. Talán ismered Bojtár Endre a Vasi Szemlében megjelentett 1999-es cikkét, ahol szintén erről értekezik. A cikkel meg az a legnagyobb baj, hogy nem kellő távolsággal mutatod be az önálló nyelviséget tagadók/megkérdőjelezők, támogatók és dönteni nem tudók álláspontját, hanem a cikk arról szól, hogy a tagadók/megkérdőjelezők munkái szerinted silányak, nem bizonyítanak semmit és amúgy sem értenek semmihez (elnézést az éles megfogalmazásért, de így tudom jobban érzékelni), míg az elfogadókét meg nagyrészt kritikátlanul, támogató hangnemben fejted ki. Mindezt (mármint az egész cikket) olyan részletességgel, ami már lassan indokolatlan. Cassandro   Ħelyi vita 2010. január 16., 21:13 (CET)

Én nem tudom te honnét látod, de én azokét tartom silánynak, akik ezt az ósdi elképzelést akarják még mindig bebizonyítani, hogy a vend kelta nyelv, nem szlovén. Ők igenis silányak, mert ők már tényleg nem történészek. Bojtár cikkére nem nagyon szerencsés hivatkozni, mert ez a Talabér Antal nevű illető részese volt a Vend Szövetség megalapításában és nyugati szlávnak nevezi a vendet. Linkeltem egy cikket a szentgotthárdi lapból, ami egy szélhámostól származik (nem akarom mondani miért az), aki nagyon elavult adatokkal akarja még mindig bizonygatni ezt a hülye nyugati szláv elméletet, közbe úgy, hogy ez holt hülye, mert nem tud más szláv nyelveken és mindenütt a szlovénellenességet rendeli fel, mert tulajdonképpen így akarja megszerezni a Szlovén Önkormányzat pénzét. Ismerem ezt az alakot és nagyon sokan itt is jól ismerik. Vannak itt olyan begyöpösödött idősebb emberek akik vendnek vallják magukat, de egyébként kommunista érzelműek és a Szlovén Önkormányzat dolgozóit titóistáknak titulálják. Doncseczvita 2010. január 16., 21:19 (CET)

Ákos, a probléma az, hogy nem neked kell kijelentened, hogy ez különálló nyelv, hanem a szakemberek többségének kell ezt kijelenteni, publikálnia, ami alapján mi beleírhatjuk a szócikkbe, hogy ezt a szakma többsége elfogadja. Az hogy te mit vélsz, az az enciklopédia szempontjából teljesen mindegy, szakirodalom kell hozzá, mint minden máshoz is! – Timish   sablongyári üzenőfal 2010. január 16., 21:07 (CET)

Na mármost. Novak már a 80-as évektől prekmurščinának nevezte (gyakorlatilag talán akkor még egyedül), s a -ščina nyelvet jelent. A témával foglalkozó könyvekben már egyre inkább prekmurščina van és kevésszer prekmursko narečje. Sokan már úgy kezelik, hogy területi nyelv, amit szlovénül pokrajinski jezik-nek neveznek. Ennek megfelelően a szlovénon korábban még narečje nevű cikket átneveztem ščinává ezek alapján, mégha Szlovéniában nincs is hivatalosan bejegyezve, de a szakemberek már nem vonakodnak így nevezni, mert sokkal különlegesebb mint bármelyik más szlovén dialektus. Doncseczvita 2010. január 16., 21:14 (CET)
Mikor lesz vend nyelven wikipédia? --Csurla vita 2010. január 16., 21:23 (CET)
Ugyan már türelem, hát még egy kicsit messze van. Doncseczvita 2010. január 16., 21:25 (CET)
Nézd meg a Róma szócikknél hány olyan nyelv van, amit nem ismernek el őnállónak. Például liguri, nápolyi. --Csurla vita 2010. január 16., 21:39 (CET)

Igen, ezeket mind ismerem. Rajtuk keresztül értesültem a regionális nyelvek kartájáról, amikor elolvastam a cikküket. A szláv nyelvek közül a sziléziai nyelv is éppen ebbe a kategóriába tartozik. Most vizsgálom egyébként ők hogyan boldogulnak a wikipédáikkal. Egyébként itt a szomszédunkban a burgenlandi horvátok is saját nyelvet beszélnek (gradiscsei nyelv), ennek is lehetne wikije, mert ez ráadásul még oktatják is náluk és Horvátország nem teketóriázik azon, hogy ne lenne második horvát nyelvi norma. Doncseczvita 2010. január 16., 21:49 (CET)

Ha nincs ISO-kódja, akkor nem lesz wikipédiája sem. ISO-kódot nem tudom hogy lehet kérvényezni, de nyilván nem arra fognak adni egyet, hogy a te kutatásaid szerint ez egy különálló nyelv. Teljesen ködös ez a "sokan" meg "egyre többen". 100 szakmeberből hány az a "sok" meg "egyre több"? Hány százalék? Hogy tudod ezt bizonyatni? Két szép szemedre nem adnak ISO-kódot a vendnek. :) – Timish   sablongyári üzenőfal 2010. január 16., 22:51 (CET)

Na azért ez egy kicsit másképp van Timi. Megkérdeztem azokat a wikiseket, mint a szamogétokat, hogy ők hogyan csináltak wikipédiát, amikor nekik sincs ISO-juk. Azt mondták, hogy közben kérvényezték, hogy a nemzetközi szervezet adjon nekik és igazolni is tudták, hogy jogos amit kérnek. Én is tudom bizonyítékokkal alátámasztani, hogy a vend nem egy kocsmai nyelvjárás, hanem volt oktatási nyelv is. Megkérdeztem a meta-wikin, hogy mit szólnak hozzá és ott is pozitív visszajelzést kaptam. Javaslom tekintsd meg néhány leszavazott kezdeményezést, mint porosz és oszmán-török nyelvű wikiket akartak létrehozni. Ebbe az az igazán gubancos, hogy a porosznak nem ismerik a teljes szókészletét, az oszmán-török pedig már végképp használhatatlan. Az én nyelvemet még mindig beszélik és újra kezdtek könyveket kiadni vele. Ezeket is meg fogom említeni majd. Némely wiki kezdményezéseket nem azért utasítanak el, mert nincs ISO-kódja, ezt még utólag is kaphat. Doncseczvita 2010. január 16., 23:14 (CET)

ÉS! A szlovén wikin néztem át az alapítás idejéből maradt adatokat, hogy már akkor volt elképzelés vend nyelvű wiki alapításáról, amikor én még nem is voltam a magyaron se! Megkérdeztem Jani Melikot, a szlovén verzió alapítóját, hogy miként történt ez. Azt mondta, hogy valóban gondoltak erre, de nem volt akkor senki aki létrehozná a konstrukciót, ezért nem mert kérvényt beadni! Doncseczvita 2010. január 16., 23:22 (CET)

Timi azt mondod: „A te kutatásaid szerint!” Mit értesz te ez alatt? Talán te nem csinált kutatást a cikkeidben? Neked nem kellett előkeresned a szükséges irodalmat? Azt hiszed én ezt légből mondom? Azok alapján a források alapján, amiket belinkeltem, ezek mind szlovén nyelvűek, magyar interneten ne keress rá, mert ilyet nem fogsz találni. Amit írtam, azt a szlovénből fordítottam. Mi itt mindannyian kutatást végzünk, hogyha források alapján írunk. Doncseczvita 2010. január 17., 09:31 (CET)

A Wikimedija Slovenija projektben is az áll, hogy a szlovén variánsából is elképzelhetőnek tartják a wiki alapítását. Ez ugyan utólag került be, de a Smiahel nevű szerkesztő szerint már akkor felmerült, amikor létrejött a szlovén wiki. Doncseczvita 2010. január 20., 10:22 (CET)

Itt az egész wikipédia működésének elvét újra kell értelmezni. A Felhasznált irodalom részben hiába vannak ott a források, a szerkesztőség irányítói nem képesek elfogadni ebben a formában, mert úgy látszik mindemellett külön lábjegyzet kell. Ez teljesen feleslegessé teszi több tíz ezer cikkben az effajta forrásmegjelölést, ha emellé még lábjegyzet is kell. El kellene dönteni, hogy akkor miképpen kell forrást megjelölni, mert tök felesleges és rizsázó egyszer így [1] beírni a forrást, másodszor meg leírni oda, ezzel csak a cikkek külalakja fog csúffá lenni. Doncseczvita 2010. január 26., 19:32 (CET)

Lassan a testtel! 1. Tényként közölsz olyan dolgokat a cikkben, amik nem azok. A cikk címe is ilyen, hiszen vitatott az önálló nyelvi jellege a vendnek. Egyes elméletek szerint önálló, mások szerint a szlovén egyik variánsa (mint a svájci német a felnémetnek), míg mások szerint egy nyelvjárás. A cikkben ez nincs így bemutatva, hanem az első elmélet van kiemelve, mint az igazi és a más elméletet vallókat meg sorozatosan kvázi dilettánsnak állítod be. Ez így bizony saját kutatás. Példa: mivel a szlovének egyelőre nem ratifikálták a regionális és kisebbségi nyelvek alapokmányát, amelynek elvei gyakorlatilag tökéletesen megfelelnek a vendre <--- forrás ehhez? Továbbá: 1919-ig az iskolában oktatási nyelv volt, bár 1908-ben (sic!) igyekezett a magyar oktatási kamara háttérbe szorítani és csak félórában taníthatták. <--- ismételten: forrás? 1920-ban kivonták az oktatásból helyette a szlovén irodalmi nyelvet vezették be, de természetesen engedélyezték, hogy a liturgia és a sajtó nyelve a vend maradhasson. <--- a természetesen szó használata itt értelmezhetetlen. Emellett egy sorban letudod a muravidéki értelmiség szlovénpártiságát, de összesen hat sort szentelsz két olyan szerzőnek, aki a vend függetlenségét vallja. Másrészt azt írod, hogy az egyik elmélet hívei morálisan ilyen-olyan rosszak voltak és ehhez egy egyesület nyílt levelét használod fel t. k. forrásként. Ez mind csak a bevezetőben található problémák... Cassandro   Ħelyi vita 2010. január 26., 19:45 (CET)
Tényeket közlök, most pótlon lábjegyzettel is. Eléggé nagy dilettánsok voltak akik mást állítottak, közülük az egyikről nemrég éles vita folyt máshol, a másik pedig megfertőződött a szocializmus eszméjével és valószínűleg embervér is tapad a kezéhez. Saját kutatás: hát itt egyikünk sem végez kutatást?! Hát mindenkinek ki kell keresnie az információt könyvekből, könyvtárakból, levéltárakból, internetről! Elkezdem felsorolni ide a regionális és kisebbségi nyelvek okmányának cikkében felsoroltakat és összevetjük a vend esetét.
A Lex Apponyi mit mondott ki 1908-ban? Az iskolákban kötelező oktatási nyelve minden tantárgynak a magyar! A nemzetiségi nyelv csak tanított nyelv lehet, semmi más. Apponyi szerint úgy kell megtanulnia magyarul a nemzetiségeknek, hogy még a gondolatuk is magyarul szóljon. Legyen már cikk a Lex Apponyiról végre!
Miért értelmezhetetlen az, hogy 1919 után már teljesen kivonták: hiszen már nem tanították egyáltalán az iskolába! Azt viszont nem szabták meg, hogy ezen a területen az élet minden területén használják a szlovén nyelvet, a templomban továbbra is lehetett vendül imákat mondani (mert a misézés akkoriban latin volt nagyobb részt!) és a vend nyelvű újságok javarésze is fennmaradt, a könyvkiadás nem állt le.
Leszel szíves nekem elárulni, hogy honnét vegyek forrást a vend nem szlovén elmélet képviselőinek kijelentéseiből, amikor jelenpillanatban csak ezt tudom felmutatni? Lesz azokra még sor szentelve, akik normálisan, elfogadható, non-szélsőséges keretek között állítják, hogy a vend egy nyelv, a szlovén területi variánsa. Mert most az imént behoztam egy újabb könyvet a lábjegyzetbe ami azzal az időszakkal foglalkozik, amikor az új generáció szocialista értelmisége el akarta távolítani a vend nyelvet, addig a régi generáció csatába szállt a védelméért. Doncseczvita 2010. január 26., 20:22 (CET)

Az ömlesztett forráslista nagyobb méretű cikknél, főleg vitatott témában, teljesen használhatatlan. Jelölni kéne, hogy melyik állítás melyik forrásból származik, ill. mi az, aminek egyáltalán nincs forrása. – TgrvitaIRCWPPR 2010. január 26., 19:55 (CET)

Most betoldottam egy új részt Cass kívánságára, amely az ún. muravidéki nyelvi háborúról szól, melyet Miško Kranjec indított el. Doncseczvita 2010. január 26., 20:37 (CET)

Hát komolyan mondom, itt az embereket nehezebb meggyőzni, mint a szlovénokat. Ott már elfogadták, hogy nem hébe-hóba mondom ezeket, mert a források, a kibővült cikk tartalma és az új cikkek gyakorlatilag már meggyőzték a legtöbb szerkesztőt. Doncseczvita 2010. január 26., 20:44 (CET)

A regionális nyelvről szóló cikk alapján bevittem a meghatározott pontokat, mely szerint mi minősül regionális nyelvnek, s ezt átvetítettem a vendre. Doncseczvita 2010. január 28., 15:43 (CET)
Na itt a baj, átvetítetted, azaz nem megalapozott forrásból van, hanem te gondolod így, ergo saját kutatás, ami ugye nem megengedett a WP-n. (Értve itt ezalatt a saját tudományos eredmény bemutatását vagy önkényes és nem 100%-osan levonható következtetés levonását egy forrásból, itt ez utóbbi áll fenn.) Cassandro   Ħelyi vita 2010. január 28., 19:19 (CET)

Amúgy itt a baj, te meggyőzni akarsz mindenkit az igazadról a cikkben, arra használod az egyébként szükséges forrásokat, hogy a saját nézőpontodat mutasd be (a többi dilettánsnak és poltikailag motiváltnak történő kikiáltásával). Amit te csinálsz, az ugyanúgy politika, mint amivel a vend nyelv önállóságát tagadókat vádolod. Ez a cikk így NEM enciklopédikus, hanem egy elmélet levezetése a többi létező elmélet mindenféle dolognak történő címkézésével. Ákos, nem itt kell neked propagálni a vend nyelv különállóságát. Arra más fórumok vannak. Ennek a cikknek az lenne a lényege, hogy megközelíthetően egyenlő távolságtartással, SEMLEGESEN mutasd be a vend nyelviségével kapcsolatos elméleteket, álláspontokat. A jelen szöveg ezt az alapcélt nem éri el. Az SN sablon ezért van rajta. A szlovén wikivel kapcsolatban meg hiába jössz, kicsi wiki, nem is veszik észre a cikket. A szlovén wikin még most is sablonozott a cikk... Cassandro   Ħelyi vita 2010. január 28., 19:19 (CET)

Be fogom bizonyítani, hogy nemcsak én mondom. Vilko Novak az írásaiban állandó -ščina végződéssel látta el, amely nyelvet jelent, s pokrajinski jezik, azaz regionális nyelv jellemezte, de ha narečje-t, azaz nyelvjárás-t írt, a szövegből akkor is kiderül, hogy nem olyan tájszólásról van szó, amivel a kocsmában társalog Janko és Jurko. Megkell enni még jó pár könyvet, hogy a nyelvészeti részt ki lehessen egészíteni, ami a szlovénon is szükséges. Az alábbi forrásokat tartom szükségesnek: Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost – mednarodno znanstveno srečanje: prekmurščina zanimiva tudi za tuje znanstvenike, amely azzal foglalkozik elsősorban, hogy a külföldiek érdeklődése felélénkült a vend nyelv és az irodalom iránt, következésképp nyilvánvaló, hogy ők a nyugat-európai regionális nyelvekhez mérik. Ugyanezektől a szerzőktől van Prekmurščina knjižni jezik (A prekmurjei nyelv, irodalmi nyelv). Ezen az oldalon még van sok könyv amellyekkel alá lehet támasztani a szlovén nyelvjárásokon belüli egyediségét a vendnek, emiatt tehát lehet regionális nyelvnek nevezni. Meg kell jegyeznem először én is csak nyelvjárásként írtam, de pont a magyar wiki szerkesztői igényelték, hogy a tények alapján inkább legyen nyelvnek nevezve, ha már egyszer Szlovéniában is -ščina végződéssel van ellátva. Doncseczvita 2010. január 28., 19:34 (CET)

Felhívnám a figyelmet arra is, hogy számos olyan cikket, hozzászólást, valamint egyéb írást látok, amelyeket szlovéniai emberek írnak, akik nem muravidékiek, s egyaránt tényként kezelik, hogy három szlovén nyelv van: a szlovén, a réziai és a vend. Ha lassan is, de talán eljutnak az emberek odáig, hogy ezt tényként kezeljék. A külföldiek fokozott érdeklődése a vend nyelv iránt valószínűleg Marc L. Greenberg amerikai nyelvésznek köszönhető, aki tanult Szlovéniában és diszertációját a vend nyelvről írta 1990-ben, sőt megtanulta a régi irodalmi vendet. További adatokat gyűjtök még, s remélem végre lekerül ez a sablon innen. Doncseczvita 2010. január 31., 19:04 (CET)
  1. Hivatkozás szövegének helye

Törlési megbeszélés eredményeSzerkesztés

A cikkről folytatott törlési megbeszélés ezen a lapon olvasható. Vungadu Lőjetek! Ide lőjetek! 2010. július 17., 16:22 (CEST)

A három másik sablont nem veheted le, különösen a vicsorító vérszemes smileyt, mert ha összehasonlítod más cikkekkel, olyan az mint a Genezis előtti állapot. Doncseczvita 2010. július 17., 16:24 (CEST)

Én azért javasoltam csak a törlést, hogy utána tiszta fejjel, rendesen meg lehessen írni forrásokkal, de látom mindhiába, na mindegy.   Szajci pošta 2010. július 17., 16:32 (CEST)

Engem a horrorsablon sem zavar, de akkor a másik négy kerül le róla. A horror ugyanis azt jelenti, hogy borzasztó az egész. Vungadu Lőjetek! Ide lőjetek! 2010. július 17., 16:34 (CEST)

A sablonok dolga, hogy felhívják a figyelmét nem pusztán a szerkesztőknek, hanem az olvasóknak. Utóbbinál azért, vigyázzon, hogy mire akar hivatkozni. Szajci is megmondta miért támogatta, de a többiek nem értették a lényegét. A sablonok mindegyike teljesül erre a cikkre, mert egy cikk lehet elfogult, mindenhez van forrás (de a források sem mindig megbízhatóak), lehet, hogy minden része igaz, de rosszul vannak elrendezve az információ és így tovább. Doncseczvita 2010. július 17., 16:37 (CEST)

Mik a problémákSzerkesztés

  1. Tehát kevés forrás van
  2. A források hiányosságai miatt nincs számos rész alátámasztva
  3. Rendezetlen, nagy a kavarodás benne

Kívülről is jött kérés a törlésre. Ha néhány héten belül nem lesz semmi érdemleges, ami megváltoztatná a cikk állapotát, akkor még egyszer törlési megbeszélésre megy. A külső kérők azzal indokolják, ha ilyen marad, félrevezető lehet. Doncseczvita 2010. július 17., 16:49 (CEST)

Nem a törlés a megoldás, akkor mond meg neki, hogy "szerkessz bátran" Ákos nem az a megoldás, amit te gondolsz: a törlés, én azért támogattam a törlést, mert azt hittem, hogy utána megírod talán rendesen, de engem már nem érdekel ez a cikk. Üdv   Szajci pošta 2010. július 17., 16:51 (CEST)

Én biztos nem fogom megírni, ezért kérik mások is kívülről a törlését, mert ha így benn marad, akkor félrevezető lesz. Doncseczvita 2010. július 17., 16:56 (CEST)

Akkor félrevezető marad :d mert más nem fog ezzel foglalkozni, de törölni meg hülyeség, ki kell szedni azokat a dolgokat, amik elfogultak és félrevezetőek, jobbat nem tudok.   Szajci pošta 2010. július 17., 16:58 (CEST)

Ha elkezdett kivenni azokat a részeket tudod mit kapsz? Két-három mondatos csonkot. Doncseczvita 2010. július 17., 17:05 (CEST)

Magas hangrendSzerkesztés

A szlovén szó a magyar nyelvtan szerint vegyes hangrendű szónak számít, amelynek utolsó szótagja magas hangrendű, amelynek okán a hozzácsatolt toldalékok és ragok is magas hangrendűek kellenek, hogy legyenek.Rextacskó vita 2012. december 24., 22:17 (CET)

InfoboxSzerkesztés

Most komolyan, tényleg EKKORÁNAK kell lennie ennek az infoboxnak? Nagyon nem mutat jól.Rextacskó vita 2012. december 24., 22:32 (CET)

Az infoboxok egységes méretűek (már ami a szélességüket illeti). Hosszuk a bennük lévő tartalom mennyiségéhez igazodik. További jó szerkesztést! – Jmagyar1993 vita 2012. december 24., 22:36 (CET)
Visszatérés a(z) „Vend nyelv” laphoz.